Χαριτωμένες …«συμπτώσεις» ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται!!!

Κῦττα τώρα κάτι συμπτώσεις…

Ἀμέσως μετὰ τὰ δύο ὀγκώδη συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία ξέσπασε τὸ σκάνδαλο τῆς Novartis μὲ τὴν συνδρομὴ φυσικὰ τῶν Ἀμερικανῶν.
Ἔπρεπε νὰ στραφῇ ἡ κοινὴ γνώμη ἀλλοῦ!

Ἀμέσως μετὰ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὶς αὐξανόμενες ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ, μᾶς ἦρθε ἡ ..ἐλάφρυνσις τοῦ χρέους καὶ οἱ πανηγυρισμοὶ κυβερνήσεως καί, φυσικά, τῶν τῶν ΜΜΕ.
Χρέος τὸ ὁποῖο ἦταν μὴ βιώσιμο πρὶν μίαν ἑβδομάδα καὶ τώρα, ξαφνικά, τὰ 340 (καὶ βᾶλει) δισεκατομμύρια, εἶναι διαχειρήσιμα!

Πιθανολογῶ πὼς ἐὰν ξεπουλήσουμε τὴν Ἤπειρο στοὺς Ἀλβανοὺς μπορεῖ νὰ μᾶς κάνουν καὶ …κούρεμα!
Δὲν συζητῶ φυσικὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ προσφέρουμε τὴν Θρᾴκη καὶ μισὸ Αἰγαιο στοὺς Τούρκους…
Ἐκεῖ περιμένουμε ὁλικὴ διαγραφή!!!

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαριτωμένες …«συμπτώσεις» ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται!!!

Leave a Reply