Διαμοιράζοντας «συγχαρητήρια» στοὺς πραιτοριανοὺς

Ὅταν δέρνῃς καὶ δηλητηριάζῃς μικρὰ παιδιὰ καὶ γέρους, πρέπει νὰ εἶσαι πολὺ ἀνώμαλος γιὰ νὰ βγάλῃς μίαν τέτοιαν ἀνακοίνωση καὶ νὰ δίδῃς συγχαρητήρια στοὺς πραιτοριανούς!!!

Ἀλλο ἕνα μνημεῖο δικτατορικῆς νοοτροπίας ποὺ θὰ τὸ θυμόμαστε γιὰ πάντα!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

(Visited 169 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Διαμοιράζοντας «συγχαρητήρια» στοὺς πραιτοριανοὺς

  1. Παιδιά, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε μία ἐπισήμανση/διόρθωση; Ὄχι “Πραίτορες” ἀλλὰ “πραιτωριανοί” (= δορυφόροι, σωματοφύλακες τῶν ὑπουργῶν, πρωθυπουργῶν, προέδρων καὶ λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καὶ παραγόντων).

      • Τὸ σῶμα τῶν πραιτωριανῶν ἱδρύθη παρὰ τῆς Συγκλήτου ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ πρώτου Καίσαρος, τοῦ Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου. Ἦτο ἐπιφορτισμένον εἰς τὴν φρούρησιν τοῦ αὐτοκράτορος καὶ μὲ ὅ,τι σχετικὸν εἰς τοῦτο. Ἦτο δηλαδὴ ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς ἐουσίας καὶ μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου κατέστη τὀ ἴδιον ἐξουσία, φθάσαν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀναγορεύει αὐτοκράτορας ὅπως ὁ Κλαύδιος, κ.ἄ. Εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἐντροπὴ καὶ τὸ ἀπόλυτον αἶσχος διὰ τὰς συγχρόνους κοινωνίας ἡ ὕπαρξις τοιούτων σωμάτων φυλάκων τῆς ἐξουσίας διότι οὔτω ἀναιροῦνται τὰ περὶ “Δημοκρατίας” λεγόμενα. Εἰς τὴν οὐσίαν καταργεῖται ἡ Δημοκρατία. “Ἡ ὅποια ἔστω δημοκρατία

      • Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς ἱστορικὲς διευκρινήσεις ἀλλά, συμπληρώνω πώς, οὐδόλως ἀλλάζει κάτι γιὰ τοὺς κρατοῦντες τὴν ἐξουσία, ἀνεξαρτήτως πολιτεύματος.

Leave a Reply