Διὰ μίαν πλαστογραφία…

…ὁ μουσιοῦ λιάπης κατέληξε, ἐπισήμως, νὰ πληρώσῃ βαρύτατον πρόστιμο ἀλλὰ νὰ κυκλοφορῇ ἐλεύθερος, διότι δὲν χρειαζόταν μία παραδειγματικὴ τιμωρία. Ὁ μουσιοῦ λιάπης ἦταν καὶ παραμένει μέλος τῆς «σεβαστῆς οἰκογενείας τῶν 300 σαπροφύτων» καί, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ δύναται νὰ μᾶς ξανά-σώσῃ ἀπὸ τὸν κακό μας ἑαυτό..

πηγὴ

Ἡ μανδὰμ γιαννακάκη, πρώην ΔΗΜΑΡ καὶ νῦν τΣΥΡΙΖΑ, γενικὴ γραμματεὺς στὸ Ὑπουργεῖον τῆς (χὰ χὰ χά…!!!) Δικαιοσύνης, εἶχε (ἐπισήμως, διότι δὲν ξέρουμε ἐὰν ἔχῃ ἀκόμη) σύζυγό της ἕναν πλαστογράφο.

πηγὴ

Ὁ μουσιοῦ γασπαρᾶτος λοιπόν, πολυθεσίτης πλαστογράφος, μετὰ τὶς σχετικὲς ἀποκαλύψεις …ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Φαντάζομαι πὼς θὰ ἐκτίη ποινὴ ἰσοβίου καθείρξεως…
Τί; Ὄχι;

Διὰ μίαν τόση δὰ πλαστογραφία πτυχίου προσφάτως, δικαστικὸς ὑπάλληλος στὰ Χανιά, ἔτυχε …ἀθῳώσεως, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ πληρώνεται κανονικὰ ἀπὸ ἐμᾶς, ὡς πτυχιοῦχος ἢ ὡς σκέτο ὑπάλληλος. Ἔπεσε ἐν ὀλίγοις στὰ …μαλακά, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τρομοκρατηθοῦν καὶ οἱ λοιποὶ πλαστογράφοι, ποὺ εἰρήσθω ἐν παρόδῳ εἶναι ἀμέτρητοι, ἀλλὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἀτιμώρητοι.

πηγὴ

Οἱ πλαστογράφοι ὅμως, ὡς εἴθισται, ἐὰν δὲν εἶναι μαζύ μας, εἶναι ἀπέναντί μας. Κι ἔτσι ἔχουμε «κακὴ» καὶ «καλὴ» πλαστογραφία. Πρὸς τοῦτον καὶ ναὶ μὲν ἀνακαλύπτονται, κατὰ περίπτωσιν, κάποιοι πλαστογράφοι, ἀλλὰ ἐὰν ἀνήκουν στὸ γνωστόταταον …«μαζύ μας» δὲν πειράζει… Θὰ εὐρεθῆ τρόπος νὰ παρακαμφθῇ τὸ ἐμπόδιον τῆς πλαστογραφίας.
Διὰ μίαν τόση δὰ πλαστογραφία πτυχίου, ἀμέτρητοι δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὡς …τιμωρία, παραμένουν ἀμετακίνητοι στὶς θέσεις τους.
Οἱ σχετικὲς ἀποκαλύψεις πάντως, ἐκείνην τὴν περίοδο, μιλοῦσαν ἀρχικῶς γιὰ 960 πλαστογραφίες…
…ποὺ στὴν συνέχεια ἔγιναν 2.500.
Νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…

πηγὴ

Τὸ πλέον …χαριτωμένον ὅλων αὐτῶν εἶναι ὅμως ἡ …νομιμοποίησις τῆς πλαστογραφίας μέσῳ ἐξετάσεων, ποὺ ἐξυπηρετοῦσε σαφῶς ἐκεῖνο τὸ …«μαζύ μας»!!!

πηγὴ

https://filonoi.gr/2016/05/26/den-apolyontai-oi-plastografoi-logo-koinonikon-proektaseon/

Δὲν ἀπολύονται οἱ πλαστογράφοι λόγῳ …κοινωνικῶν προεκτάσεων!!!

Ναὶ καλέ… Νομιμοποίησις τῆς πλαστογραφίας λέγεται αὐτό…
…ἁπλῶς γίνεται γιὰ τοὺς …«μαζύ τους»…!!! (Τὸ …«μαζύ μας» εἶναι ὑπερκομματικό!!! Οὐδέποτε οἱ μὲν θὰ ἀπολύσουν τοὺς δέ, διότι θὰ ἀπειληθοῦν ἀπὸ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς συμμορίας τῶν 300!!!)

Γιὰ τοὺς ἄλλους λοιπὸν ἀφῆστε τα!!!

πηγὴ

Ἡ ἐν λόγῳ πλαστογράφος, ποὺ ἀλλοίωσε τὸ «Ε’ Δημοτικοῦ» σὲ «Στ’ Δημοτικοῦ», κατέληξε εἰς τὰς θηβαϊκὰς φυλακάς…!!!
Καὶ πολὺ καλῶς κατέληξε ἐκεῖ ποὺ κατέληξε, ἡ πλαστογράφος.
Συμφώνως μὲ τὸν Ποινικὸ Κώδικα, τὸ ἀδίκημα τῆς πλαστογραφίας καὶ δῆ τὸ ἀδίκημα τῆς πλαστογραφίας μετὰ χρήσεως, δὲν εἶναι ἀστικὸ ἀλλὰ ποινικὸ ἀδίκημα..
Καὶ πολὺ καλὰ λοιπὸν νὰ πάθῃ, ἐφ΄ ὅσον παρέκαμψε ἄλλους, ποὺ εἶχαν τὰ στοιχειώδη τυπικὰ προσόντα (ἀπολυτήριον Στ’ Δημοτικοῦ), γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν δική τους θέσιν…

Ἀλλά εἶναι γιά ὅλους ἔτσι; Ἤ μήπως ὄχι;
Δὲν μάθαμε ὅμως ἐὰν ὁ μουσιοῦ γασπαρᾶτος ἢ ὀ μουσιοῦ λιάπης κατέληξαν σὲ κάποιας φυλακάς, διότι ἁπλῶς δὲν κατέληξαν. Διότι τὰ δύο μέτρα καὶ τὰ δύο σταθμὰ εἶναι γιὰ …ὅλους μας.
Οὔτε φυσικὰ μάθαμε γιὰ …τιμωρίες πλαστογράφων, παρὰ μόνον γιὰ ἀθωώσεις τους.
Καί, ὁπωσδήποτε, μία …ΟΜΕΡΤΑ ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στοὺς κύκλους τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων γιὰ τοὺς συναδέλφους τους πλαστοπτυχιούχους.
Νά τό πῶ συνενοχή; Νά τό πῶ κάτι ἄλλο; Δὲν λέω ἐγώ… Ἀποφασίστε ἐσεῖς…

Μέλη τῆς αὐτῆς συμμορίας.

Προφανῶς ὅμως ἡ ἐν λόγῳ πλαστογράφος, ἀκριβῶς διότι ἔκανε πλαστογραφία σὲ ἀπολυτήριο …Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ ὄχι σὲ πτυχίον ΑΕΙ, κρίνεται ὡς κακὸ πρότυπο καὶ τιμωρεῖται παραδειγματικῶς.
Οἱ λοιποὶ παραμένουν ἐλεύθεροι καὶ κυκλοφοροῦν καὶ ἀπολαμβάνουν τῶν προνομίων τους ἐνᾦ, ἐνίοτε, μᾶς κουνοῦν καὶ τὸ δάκτυλο..
Βλέπετε ἡ πλαστογραφία πτυχίων ΑΕΙ εἶναι ἔγκλημα σὲ κάτι πολὺ …ἐξειδικευμένο καὶ δικαιοῦνται νὰ τὸ διαπράττουν ἀνενόχλητοι μόνον οἱ δικοί τους.
Δὲν μποροῦμε ὅλοι μας νὰ γίνουμε ἴσα κι ὅμοια.

Ἄμ πῶς…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἐὰν ἡ πλαστογραφία μετὰ χρήσεως θεωρεῖται ποινικὸν ἀδίκημα, τότε, σὲ ἐξαιρετικὰ εἰδικὲς περιπτώσεις, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν στὴν καλή μας ὑγεία, στὴν προάσπισιν τοῦ δικαιώματός μας στὴν ἀξιοπρεπῆ μας διαβίωσιν καὶ γενικότερα στὴν ἀσφάλειά μας, δὲν εἶναι σκέτο ποινικὸ ἀδίκημα χαρτομαγειρέματος, ἀλλὰ διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Διὰ κάτι …ψιλὲς πλαστογραφίες λοιπὸν ἔστειλε ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος στὴν Εἰσαγγελία τρεῖς ὑποθέσεις.
Ἀγνοοῦμε τὸ ἐὰν κατέληξαν στὴν φυλακή. Εἶναι πολὺ νωρὶς ἀκόμη…!!!πηγὴ

Κατ’ αὐτὴν τὴν λογικὴ πράγματι κάποιος ἐξ αὐτῶν κατέληξε εἰς τὰς φυλακὰς ἰσοβίως. Ἐπισήμως τοὐλάχιστον.

πηγὴ

Τὸ αὐτονόητον τῆς καταγγελίας, ἐπισήμως πάντα, συνέβη καὶ γιὰ δύο ἀστυνομικούς.

πηγὴ

Ἀγνώστων ἐπὶ πλέον πληροφοριῶν.
Θά μάθουμε ἄρα γέ κάποτε τό πῶς κατέληξαν; Ἤ ὄχι;
Θά ἐπιστρέψουν τίς ἀμοιβές τους, στὸ Δημόσιον, τίς ὁποῖες ἔλαβαν λόγῳ πλαστογραφίας;
Εἰς περίπτωσιν προκλήσεως θανάτου σέ θύματά τους, ἰδίως ἀπὸ μαϊμοῦ-ἰατρούς, ποία προβλέπεται νά εἶναι ἡ ποινή; Μέ ἕνα «ἰσοβίως» ἔχουμε καθαρίση;

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κοινῆς λογικῆς καὶ κοινῆς ἠθικῆς παραμένουν ἀναπάντητα.

Ὅσο γιὰ τὴν πλαστογράφο καθαρίστρια δὲν ξέρω ἐὰν θὰ καθάριζε καλλίτερα μὲ ἀπολυτήριον Στ΄ Δημοτικοῦ. Αὐτὸ ποὺ σαφῶς ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ὅλοι αὐτοί, οἱ …«δικοί τους», ὁπωσδήποτε δὲν μποροῦσαν νὰ …καθαρίσουν καλλίτερα ἀπὸ κάποιον ἄλλον, τοῦ ὁποίου κατέλαβαν τὴν θέσιν.

Πάντως πέραν τῶν παραπάνω, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ὑπάρχουν ἀμέτρητες ἄλλες περιπτώσεις (δῆθεν πανεπιστημιακῶν γιὰ παράδειγμα), ποὺ οὐδέποτε θὰ ἐλεγχθοῦν γιὰ τὴν ἀνεπάρκειά τους ἢ γιὰ τὴν πλαστογραφία τους, διότι, πολὺ ἀπλᾶ, εἶναι ἐπίσημοι πράκτορες τῶν τοκογλύφων στὴν χώρα μας. Καὶ αὐτοὺς εἰδικῶς δὲν τοὺς ἐγγίζουν ἅπαντες οἱ κατὰ περίπτωσιν (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες μας.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διὰ μίαν πλαστογραφία…

  1. Ακόμα περιμένουμε από τον φανφάρα υπουργό ειδικό στις απευθείας αναθέσεις τις αναμενομενες αποκαλύψεις των πλαστοδιορισμένων στους φορείς που εποπτεύει. Μάλλον θα περιμένουμε πολύ,γιατί τα νούμερα είναι πιθανώς μεγάλα και άντε να ψάχνεις για ψηφοφόρους.
    Είναι απορίας άξιο πως κανένας αναπληρωματικός της πρώτης σειράς δεν διεκδίκησε ποτέ δικαστικά τον χαμένο διορισμό του από απατεώνες με πλαστά πιστοποιητικά ή διευκρινήσεις απο τον εισαγγελέα.
    Μηπως την βαρια καταδικη της καθαρίστριας την επεδίωξαν καποιοι ως κραχτη για να κρατησουν ώς όμήρους ψηφοφόρους μη ανακοινωμενους πλαστογράφους;

Leave a Reply