Ῥατσιστικὴ ὑπὲρ (παρα)πληροφόρησις!!!

Εἶσαι Ἕλλην; Ἤ, τέλος πάντων (κατὰ τὸ «πολιτικῶς ὀρθόν»), εἶσαι κάτοικος τῆς Ἑλλάδος; Μιλᾶς ἑλληνικά; Ἐνημερώνεσαι στά ἑλληνικά; Θέλεις ἐπί πλέον καί τό καλό αὐτοῦ τοῦ τόπου;
Τότε ἁπλῶς …σκᾶσε καὶ …κολύμπα, διότι, ὡς γνωστόν, πρέπει νὰ μένῃς στὴν μαύρη σου μιζέρια, νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεσαι τὸ τί συμβαίνει στὸν κόσμο μας καὶ νὰ …«ἐνημερώνεσαι» (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) ἀπὸ τὰ (φερόμενα ὡς) ἑλληνικὰ Μέσα Μαζικῆς «Ἐνημερώσεως»…

πηγὴ

(Ἐξημερώσεως εἶναι ἀλλὰ ἀς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…!!!)

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια πρέπει νὰ  καταπίνῃς ἀμάσσητο ὁποίαν κοτσανολογία θὰ σοῦ σερβίρουν, συνδυαστικά, βεβαίως βεβαίως, μὲ τὴν συστηματική προσπάθεια κατατρομοκρατήσεώς σου καί, φυσικά, πάντα καὶ παντοῦ, μὲ τὴν κάθε λογῆς κι ἐπιπέδου μορφὴ κατασυκοφαντήσεώς σου.

Ἕνας παΤέρας, ἐσκότωσε μὲ σιδερολοστὸ τὴν κόρη του καὶ τὴν ἐξηφάνισε, ἐπειδὴ ἡ ἄτυχη κοπέλα τὰ εἶχε φτιάξη μὲ ἕναν Ἀφγανο.
Ἡ προστυχιά, ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ὅλων μὰ ὅλων, εἶναι πὼς τὸν δολοφόνο τὸν ἐπαρουσίασαν ὡς …Ἕλληνα!!! 
Τὴν ἄτυχη κοπέλλα τὴν ὀνόμασαν «Ἀγγελικὴ Πέτρου».

Ἂπ’ ὅ,τι λοιπὸν φαίνεται, ξεκάθαρα, ἀπὸ τὸ διαβατήριό της, ἡ κοπέλλα οὔτε Ἀγγελικὴ Πέτρου ἐλέγετο, οὔτε Ἑλληνὶς ἦταν.

Τὴν ἰδίαν τακτικὴ ἐφήρμοσαν καὶ γιὰ τὸ στυγερὸ ἔγκλημα τοῦ Πειραιῶς, ὅπου ὁ λαθρομετανάστης Δομινικανός, ἀλλὰ -ἐπαναλαμβάνουν- ἑλληνικῆς καταγωγῆς λέει, ἀπὸ πάτερα Ἕλληνα καὶ μητέρα Δομινικανή, μὲ «βερεσέδια ἀστυνομικῆς ὑφῆς». 

πηγὴ

Ὅταν λοιπὸν φθάνῃς στὸ σημεῖο νὰ παραποιῇς στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποκρύψῃς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ στυγερὸς πατροκτόνος εἶναι Ἀλβανός ἢ Δομηνικανός, πιθανότατα γιὰ νὰ μὴ σὲ χαρακτηρίσουν «ῥατσιστὴ» οἱ ὄπεν μάιντ προοδευτικούληδες τῆς κλανιᾶς, τότε γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα: ἔως ποῦ μπορεῖ νά φθάσῃ ἡ ἀθλιότης σου;

Καλογεράκης Μανώλης

Κι ἐπίσης πρέπει νὰ καταπίνῃς ἀμάσσητες ὅλες τὶς θεωρίες τους, τοὺς ἀφορισμούς τους, τὶς ἀνακρίβειές τους, τὶς δικαιολογίες τους, τὶς λεηλασίες τους…
…κι ὁπωσδήποτε τὶς μηνύσεις ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ κάθε εἴδους καὶ ἐπιπέδου καὶ προσωπείου ἐπαγγελματία …«ἀντίῤῥατσιστή»!!!

Γιατί ὅλα αὐτά;
Μά, γιὰ τὸ καλό μας βεβαίως βεβαίως βρὲ κουτά… Ὥρα εἶναι τώρα νὰ κυττᾶμε μὲ …μισὸ μάτι τὸν κάθε «νεο-ἕλληνα» (μὲ μικρὸ βεβαίως βεβαίως, δηλωτικὸ τῆς πραγματικῆς μή-καταγωγῆς τους!!!)….
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
…πῶς θά μᾶς κατά-συκοφαντήσουν σέ πανευρωπαϊκό καί παγκόσμιον ἐπίπεδον;
Πῶς θά μᾶς μετατρέψουν σέ ἀποδιοπομπαῖο τράγο τοῦ πλανήτου;
Πῶς θά μᾶς λιανίσουν τό ἠθικό καί θά μᾶς ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος αὐτοεκτιμήσεως;

Εἶδες πατριώτη;
Ἐσὺ μπορεῖ νὰ μὴν ξέρῃς, ἀλλὰ αὐτοὶ καὶ ξέρουν καὶ ἐνεργοῦν καὶ κατασυκοφαντοῦν καὶ σὲ ἀποκαλοῦν παλαβό, ἀνισόῤῤοπο, ῥατσιστή, φασιστή, δεξιάρα, ἐθνικιστή, στιγματίζοντάς σε καὶ περιθωριοποιώντας σε, μὲ ὅλα τὰ μέσα…
Ἀλλά, ἐὰν ἐνοχλῇς πολύ, μποροῦν καὶ νὰ σὲ …ἐξαφανίζουν.
Τόσο ἁπλᾶ…
Κι ὅλο αὐτὸ δὲν εἶναι ῥατσιστικὸ κατὰ Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ γενικότερα κατὰ Εὐρωπαίων ἰθαγενῶν. Εἶναι …«τυχαῖον»!!! Τόσο …«τυχαῖον» πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς» ἐπιβεβαιώνει τὶς ἐξαγγελίες τοῦ σαρκοζῦ:

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

…ποὺ ὅμως ἐβασίζοντο στὰ σχέδια τοῦ πολυτιμημένου ἀλλὰ ἀγνώστου, στοὺς πολλούς, kalergi.

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Γιατί εἶναι εἰς βάρος μας ῥατσιστική ἡ παραπληροφόρησις καί ἡ προπαγάνδα καί ὁ μισελληνισμός;
Δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγὼ ἀλλὰ τὰ -φερόμενα ὡς- βιβλία ἱστορίας τοῦ ἐπισήμου συστήματος λοβοτομήσεώς μας, ποὺ αὐτό-ἀποκαλεῖται, ἀπολύτως εἰρωνικῶς καὶ καταχρηστικῶς, «Ὑπουργεῖον Παιδείας», ἐνᾦ ἐπιμένει καὶ κτυπιέται γιὰ τὴν «διὰ βίου» ἐκπαίδευσίν μας, μὲ ἀπώτερο καὶ ἐμφανῶς ἀποδεικτέο σκοπὸ τὸ νὰ παραμένουμε διαρκῶς ὑπάκουοι καὶ πρόθυμοι δοῦλοι.

Διατὶ ἐὰν τολμοῦσαν νὰ μᾶς ποῦν τὴν ἀλήθεια, ἢ ἔστᾦ μέρος της, τότε θὰ καταλαβαίναμε πολλὰ περισσότερα, ὄχι μόνον γιὰ τὸ εἶδος τῶν -φερομένων ὡς- κυβερνώντων μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ εἶδος τῶν λοιπῶν δεσμοφυλάκων μας, μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὄλα, γιὰ τὸ δικό μας εἶδος.

Διατὶ ἐὰν πράγματι ἤθελαν τὸ καλό μας, μὰ καὶ γενικότερα τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν -φερομένων ὡς- προσφύγων), θὰ ἐπέλεγαν νὰ συνδράμουν στὸ νὰ ἀπομειωθοῦν τόσο, ὅσο νὰ ἐξαφανισθοῦν πλήρως, ὅλα ἐκεῖνα τὰ δεσμὰ τῶν λαῶν, ποὺ τοὺς μετατρέπει σὲ σφάγια, πρὸ κειμένου οἱ ἔχοντες τὴν ἐξουσία, νὰ παραμένουν στὸ ἀπυρόβλητον, ἐνᾦ πράγματι κι ἀληθῶς, θὰ ὑπεστήριζαν ἐμπράκτως τὸ δικαίωμα στὴν διαφορετικότητα. Ἕνα δικαίωμα ποὺ γιὰ νὰ ὑφίσταται, γιὰ ἀρχὴ καὶ μόνον, ἀπαιτεῖται κάθε λαὸς νὰ παραμένῃ αὐτό-διαχειριζόμενος, αὐτόνομος καί, κυρίως, στὸν τόπο του, πρὸ κειμένου νὰ δύναται νὰ παράξῃ τὸ μέγιστον ἔργον γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ τὴν ἐλευθερία του.

Διατὶ ἐάν, τελικῶς, μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ γεννηθοῦμε καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦμε σὲ ἕνα περιβάλλον διερευνήσεως τῆς ἀληθείας καὶ μακρὰν τῶν ψευδῶν καὶ τῆς παραπληροφορήσεως, τὰ πρῶτα σκουπίδια ἀπὸ τὰ ὁποία θὰ ἀπαλλασσόμεθα, θὰ ἦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο καὶ μᾶς ἀπομειώνουν διαρκῶς, ὄχι μόνον βαθμοὺς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ στοιχειώδεις βαθμοὺς ἀντιληπτικότητος. Ἀλλὰ μόνον ἐὰν μᾶς ἠλιθιοποιοῦν θὰ μποροῦν κι αὐτοὶ (κατὰ τὸ «στοὺς στραβοὺς βασιλεύει ὁ μονόφθαλμος) νὰ μᾶς χειραγωγοῦν καὶ νὰ μᾶς διατηροῦν διαρκῶς μαζανθρωποιημένους.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ῥατσιστικὴ προπαγάνδα κατὰ Ἑλλήνων, συστηματικὴ καὶ μεθοδευμένη, ποὺ φυσικὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας ἐπισήμως:

πηγὴ

Καί, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἰδοῦ μόνον δύο διαψεύσεις τῶν …«διαψεύσεών» τους:

Ποιός ὑπογράφει τό παρακάτω (ἐφ’ ὄσον φυσικὰ τὸ παίζει καὶ ὑπουργὸς ἀπαιδείας);

Ὑπὸ διωγμὸν ἡ Ἐθνικὴ Συνείδησις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον ἀΠαιδείας

πηγὴ

Ῥατσισμὸς στὴν πραγματικότητα δὲν ὑφίσταται, ἐφ΄ ὄσον οἱ ῥάτσες ἀφοροῦν στὸ ζωϊκὸ βασίλειον, ἐνᾦ στὸ βασίλειον τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουν οἱ φυλές.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶναι φυλετισμὸς αὐτὸ ποὺ ἐπιβάλλουν καὶ καταληκτικῶς, μισανθρωπισμός, ἐφ΄ ὅσον μιγαδοποιώντας τὸ ἀνθρώπινον εἶδος καταλήγουν σὲ …μουλαροποιήσεις τοῦ κόσμου μας. 

 

 

 

 

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply