Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

…κι ἄλλα εὐτράπελα!!!

Ἀρκάς, βεβαίως βεβαίως…

Μακεδονία λοιπὸν στὰ παζάρια τους. Κοροϊδεύαμε τοὺς πSoroσκοπιανοὺς ἀλλὰ τὴν …καμπούρα μας δὲν τὴν βλέπαμε.

Καί τί θά κάνουν λοιπόν γιά νά ἐντοπίσουν τούς -ἔως- 151 πού χρειάζονται γιά νά «περάσῃ» τό ἐν λόγῳ μόρφωμα τῆς «συμφωνίας» τους; Θὰ «φιλήσουν κατουρημένες ποδιές», θὰ «γλείψουν ἐκεῖ ποὺ ἔφτυναν» καί, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, θὰ ἐκβιάσουν ἀρκούντως, πρὸ κειμένου νὰ κάνουν τὴν βρώμικη δουλειὰ ποὺ τοὺς ἀνετέθη γρήγορα καὶ στὰ μουλωχτά..
Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα τὰ τομάρια τῆς συμμορίας τῶν 300 εἶναι ἀπὸ τὴν ἰδίαν πάστα, δὲν ἀκοῦς κάτι ἀπὸ κάποιον ἐξ αὐτῶν ὅλων, τῶν μετεχόντων στὸ μόρφωμα καὶ στὴν προπαγάνδα, νὰ ζητᾷ τὴν συνταγματικὴ καὶ κατὰ γράμμα τήρησιν τοῦ -δικοῦ τους- νόμου, ποὺ ἀποκαλοῦν «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» καὶ τὸ ὁποῖον, γιὰ ζητήματα ὑψηλῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, γιὰ διακρατικὲς συμφωνίες καὶ γιὰ διεθνεῖς συμφωνίες ἀπαιτεῖ τοὐλάχιστον 180 ψήφους, γιὰ νὰ περάσῃ ἔνα τόσο μεγάλης σημασίας ζήτημα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή της…

Μούγκα οἱ συνένοχοι ἅπαντες… Καὶ τὰ 300 καθάρματα.

Καθ΄ ὅ,τι λοιπὸν ἐθνικὸν τὸ ζήτημα ἀπαιτεῖ διευρυμένη πλειοψηφία. Παπαγαλάκια, κομματάρχες, δημοσιοκάφροι καὶ λοιποὶ καραγκιόζηδες ἑστιάζουν μόνον στὸ ἐὰν θὰ ἀνευρεθοῦν «παπαχριστόπουλοι» πρόθυμοι, γιὰ νὰ καλύψουν μὲ τὴν ψῆφο τους καὶ αὐτὴν τὴν ἀτιμία τους, στὸ ἀνύπαρκτον ὅριον τῶν 150+1 ψήφων.
Κι ἐπεὶ δὴ «λερωμένες φωλιὲς» ὑπάρχουν πολλές, θὰ …ἐξαφανισθοῦν, λέει, ἐν συνεχείᾳ, γιὰ νὰ ἔλθουν οἱ ἐπόμενοι, ποὺ ἐπίσης θὰ εἶναι μία ἀπὸ τὰ ἴδια σκατά…
Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι γάρ, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἄπαντες
….

Ἡ μανδὰμ κουντουρᾶ, γιὰ παράδειγμα, λέγεται πὼς τὸ 2009 καὶ τὸ 2013 ἔλαβε δύο δάνεια ἀπὸ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα», συνολικῆς ἀξίας 798.697,49 εὐρῶ τῶν ὁποίων ἡ ἀξία τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2017 ἦταν 854.676,41 εὐρῶ (πληροφορία ἀπὸ τὸ press-gr, μέσῳ Χάρη Κοντοπούλου).


Ἐγὼ δὲν ἰσχυρίζομαι ὅμως πὼς ἡ μανδὰμ κουντουρᾶ ἐχρηματίσθη. Ἰσχυρίζομαι πὼς αὐτὰ τὰ δάνεια πρέπει νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κι ἐὰν δὲν διαθέτῃ ἡ (κάθε) μανδὰμ κουντουρᾶ τὰ ἀπαραίτητα εἰσοδήματα, δὲν θὰ τὰ καταφέρῃ. Συνεπῶς;

Συνεπῶς εἶναι λογικὸν κι αὐτονόητον νὰ λησμονήσῃ τὸν …μπατριωτισμό της καὶ νὰ περιέλθῃ εἰς κατάστασιν πλήρους συμφωνίας μὲ κάθε τὶ ποὺ θὰ τῆς δώση …ἀνάσα. Καί, ὁπωσδήποτε, αὐτὸ τὸ ὁ,τιδήποτε, θὰ εἶναι, βεβαίως βεβαίως, σαφῶς ὑπέρ της δικῆς μας ὑποταγῆς…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ μισθά της, ἡ κάθε μανδὰμ κουντουρᾶ, καλόμαθε στὰ …σῦκα καὶ στὸ μέλι… Πῶς νά βολευθῇ μέ λιγότερα;
Ἐλπίζοντας λοιπὸν ἐπὶ πλέον, μὰ καὶ ἀναμένοντας ἴσως πὼς θὰ ἐπανεκλεγῇ καὶ θὰ μπορέση νὰ καλύψῃ καὶ τὶς μεταγενέστερες ὐποχρεώσεις της, διατηρώντας τὸ ἐπίπεδον διαβιώσεως, μὲ ἥσυχη τὴν συνείδησίν της καὶ ψηφίζοντας, ἰδίως αὐτό, τὸ «κατὰ συνείδησιν», προσπερνᾶ τὴν λαϊκὴ ἐντολὴ ποὺ ἔλαβε, ἀγνοεῖ τὴν θέλησιν τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ προχωρᾶ ἀπόφασισμένη στὸ νὰ συνυπογράψῃ μίαν ἀκόμη μειοδοσία.
Ἤ ὄχι;
(Σύμπτωσις ὅμως κι αὐτή… Ὁ παπαχριστόπουλος ἔφαγε καταγγελία ἀπὸ τὸν μπουμποῦκο καὶ ὁ ἄλλος παπαχριστόπουλος τὸν ὑπερασπίζετο… Δὲν εἶναι πράγματα αὐτὰ νὰ καρφώνῃ ὁ μπουμοῦκος τὸν …σαράντη!!! Ἔ;)

πηγὴ

«Ἁμαρτωλὸ» τὸ ΚΕΕΛΠΝΟ θὰ μοῦ πεῖτε…
Μπᾶ… Πλυντήριο εἶναι, γιὰ νὰ ἀλληλο-ἐξυπηρετῶνται οἱ …ἡμέτεροί τους.
Ποιός ξεχνᾶ τήν σύζυγο στουρνάρα μά καί ὅλα τά χαριτωμένα παπαγαλάκια τῆς κάθε κομματοκρατίας, πού ἔπαιρναν τά χαρτζηλίκια τους μέσα ἀπό τό ΚΕΕΛΠΝΟ;

Κατ’ αὐτὴν ὅμως πάντα τὴν λογικὴ καὶ ὁ κάθε «παπαχριστόπουλος» εὑρίσκεται, τὴν κατάλληλο στιγμή, πάντα καὶ σὲ ὅλες τὶς βο(υ)λευτικὲς ἐκδοχές, γιὰ νὰ συνυπογράψῃ μίαν ἀκόμη εἰς βάρος μας προδοσία.
Συνηθισμένοι εἴμαστε σὲ αὐτές.
Δὲν θὰ ἐπανεκλεγῇ ποὺ δὲν θὰ ἐπανεκλεγῆ…
…ἂς τὸν ξεχάσουμε τοὐλάχιστον, ἐφ΄ ὅσον πολλὰ εἰπώθησαν καὶ γιὰ αὐτόν…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… τόσοι, μὰ τόσοι πρόθυμοι… Πόσους πιά παράγει αὐτή ἡ χώρα; Ἤ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο καί δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι τά πράγματα;

Τὸ καμμένο πάντως τὴν …κάνει γιὰ νὰ …«σωθῇ» (μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες), ἐλπίζοντας, ἴσως, πὼς θὰ ἐξαργυρώση κάπου, κάπως τὴν ἔως τώρα μνημονιακή, ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντεθνικὴ παραμονή του δίπλα στὴν ἐπίσημο βιτρίνα τῆς CIA, τὸ ἀλεξέι.
(Ἤ ἴσως κι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα νὰ ἐλπίζῆ πὼς σκέτο θὰ τὸν ξεχάσουμε…!!!)

Ζήτημα δεδηλωμένης δὲν τίθεται, διότι ὅπως εἴπαμε ὅλα τὰ καθάρματα τὴν ἰδίαν τακτικὴ προβάλλουν…
Πρότασις μομφῆς δὲν συζητᾶται…
Τί ἀπομένει; Νά παραιτηθῇ κόμμα καί νά πᾶμε σέ ἐκλογές;
Μποῦ-χαχαχά…

Τί λέγαμε λοιπόν; Λέγαμε πὼς δὲν εἶναι θέμα …«τιμῆς» ἡ ἐκχώρησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ …ἀνταλλαγῆς. Πολὺ ἁπλᾶ. Τὸ τὶ ἀνταλλαγῆς βέβαια ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ διαθέτουν τὰ κομματόσκυλα, τὶς ὁποῖες ὅμως ἁπλόχερα τοὺς προσφέρουν τὰ κλιμάκια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται κυριολεκτικῶς γιὰ μίαν συμμορία, μὲ τὴν ἀναγκαία μεταξύ τους ΟΜΕΡΤΑ, ποὺ πέραν ἀπὸ τοὺς «μπράβους» της διαθέτει καὶ εἰδικὲς ὑπηρεσίες «προστασίας τοῦ πολιτεύματος» ἀπὸ …ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους.
Τόσο ἁπλᾶ…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὅλοι αὐτοί, ποὺ γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους, παραδίδουν τὴν Μακεδονία μας, ἐμᾶς, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας, στὶς ὀρέξεις τῶν τοκογλύφων, ἔχοντας ἥσυχες τὶς -ἀνύπαρκτες- συνειδήσεις τους καί, σαφῶς, τὰ πορτοφόλια τους πιὸ φουσκωμένα ἀπὸ τὰ δικά μας, ὐπάρχουν καὶ ἀκόμη προβάλλονται ὡς πρόσωπα …περιοπῆς, ἂν καὶ πρόκειται γιὰ τυχαρπάστους καὶ ἀπολύτως ἀνικάνους, ποὺ …ἔτυχε νὰ δοῦν «φῶς» σὲ κάποιον κομματικὸ μηχανισμὸ καὶ νὰ …σαπροφυτοῦν δικαιολογημένα.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ μὲ κάθε εὐκαιρία ποδοπατοῦν καὶ γελοιοποιοῦν τὸ Σύνταγμα, ἰδίως τώρα ποὺ συζητᾶμε γιὰ Ἐθνικὰ ζητήματα, τὸ ὁποῖον φυσικὰ δικοί τους προκάτοχοι μᾶς ἐπέβαλαν ὡς …ὑπέρτατον νομικὸ πλαίσιον, πρὸ κειμένου ἐμεῖς νὰ ἐλπίζουμε σὲ αὐτὸ ἀλλὰ ἐκεῖνοι, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, νὰ μᾶς ἀποδεικνύουν πὼς τὸ χρησιμοποιοῦν μόνον ὡς ἐργαλεῖον, πρὸ κειμένου νὰ ἀλητεύουν ἐλεύθερα.

Ἔχοντας τελικῶς καὶ τὸ Σύνταγμα, μὰ κι ἐμᾶς, χεσμένους, κρυμμένοι πίσω ἀπὸ τὶς ἀντισυνταγματικές τους ἀσυλίες, περιφέρονται ἐλεύθεροι καὶ μᾶς πετοῦν σὲ βάραθρα δίχως ἐνοχές, ἐξαργυρώνονας τὶς ὑπογραφές τους μὲ πλοῦτο, ἀσυλίες καὶ …ἐλπίδες διασώσεώς τους, ἀπὸ  μίαν λαίλαπα ποὺ γνωρίζουν πὼς θὰ τοὺς καταπιῆ..

Ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ λίγους μῆνες παρατάσεως τῆς παραμονῆς τους στὰ βο(υ)λευτικὰ ἕδρανα καί, ἀκόμη κι ἐὰν μποροῦν νὰ σκεφθοῦν, σαφῶς μποροῦν νὰ σκεφθοῦν μόνον γύρω ἀπὸ τὸ …«πόσα».

Ἐνδοιασμοὺς δὲν ἔχουν, διότι δὲν ἔχουν ἠθική.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν ἐμπεριέχονται σὲ κάτι μηνιαῖες ἀποζημιώσεις καὶ σὲ κάτι κραυγὲς πρὸ τῶν ἐκλογῶν. Ὅλη τους ἡ ὑπόστασις εἶναι ἕνα τίποτα, ποὺ εὔκολα ἀποδεικνύεται, ὄταν κι ἐφ΄ ὅσον τοὺς ἀνατεθοῦν εὐθῦνες, ὅπου ἀποκαλύπτεται, πέραν τῆς ἀνικανότητός τους καὶ ὁ μισθανθρωπισμός τους μὰ καὶ ἡ ἠθικὴ γύμνια τους.

Αὐτὸ βέβαια ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι τὸ τὶ ῥόλο ἀκριβῶς παίζει ἡ ΕΥΠ τοῦ ῥουμπάτη σὲ ὅλα αὐτα. Καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν μνημονιακῶν χρόνων ἡ ΕΥΠ παίζει συστηματικῶς τὸν ῥόλο τοῦ …μαστιγωτοῦ μας, ἐνᾦ διακινεῖ μόνον πληροφορίες …ἐκφοβισμοῦ, γιὰ τὰ σαπρόφυτα, πρὸ κειμένου νὰ καλοκάθονται στὰ τέσσερα καὶ νὰ μᾶς ξεπωλοῦν εὐκολότερα.
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ΕΥΠ δὲν ἔπρεπε νὰ προστατεύσῃ τόν κάθε «παπαχριστόπουλο» καί τήν κάθε «κουντουρά» ἀπό διασυρμούς; Δέν ὄφειλε νά διατηρῇ σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τήν «εἰκόνα» τῆς κυβερνήσεως πού ὑπηρετεῖ; Δέν ἔπρεπε νά ἐμποδίζῃ τά …«τσαλακώματα»;
Εἶναι ἀνίκανη ἡ ΕΥΠ λοιπόν; Ἤ μήπως ἰσχύει πράγματι αὐτό πού καταγγέλλει ἐδῶ καί χρόνια ὁ Νῖκος Ῥούσσης γιά συνύπαρξιν ΕΥΠ καί ΜΟΣΑΝΤ καί CIA στά ἴδια γραφεία;;
Λέτε;
Πάντως τὸ παρακάτω μᾶλλον τὸν …«τσαλάκωσε» ἀρκούντως τὸν παπαχριστόπουλος.

«ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΑΡΤΙΕΡΕΣ». Η ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΟΔΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΕΤΩΝ 71. «…ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ»

Έπεσαν οι μάσκες και έγιναν τα αποκαλυπτήριά του! Ο λόγος για τον βουλευτή των ΑΝΕΛ Θανάση Παπαχριστόπουλο που δήλωσε ευθέως ότι θα ψηφίσει την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών όταν θα έρθει στην ελληνική Βουλή αλλά και ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Τσίπρα. «Μόλις ψηφίσω θα παραδώσω την έδρα, όπως δεν θα ψηφίσω ποτέ πρόταση μομφής και όπως θα ψηφίσω πρόταση εμπιστοσύνης» είπε συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα έλεγε ότι συμφωνεί με την συμφωνία των Πρεσπών αλλά επειδή έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας από τον αρχηγό του ήταν στο ήξεις – αφήξεις για την τελική του στάση. «Δεν ξέρω….», «θα σκεφθώ τι θα κάνω όταν έρθει εκείνη η ώρα», «ίσως…» και άλλα τέτοια μισόλογα ψέλλιζε.

Τώρα λοιπόν, την επομένη κιόλας της επιστροφής του Καμμένου από την Αμερική και της νέας δηλώσεώς του ότι δεν θα ψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών, ο βουλευτής –και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ!- βγαίνει και ρίχνει την δική του ρουκέτα, δημιουργώντας πολλές απορίες και ερωτήματα για την στάση του. Και κυρίως για την πρεμούρα του να διαλαλήσει ότι θα υπερψηφίσει και μετά …ας καεί.

Το παρασκήνιο λέει ότι ο Παπαχριστόπουλος έτρεξε να δώσει δημοσίως –και μάλιστα από την κυβερνητική ΕΡΤ- τα «διαπιστευτήριά» του επειδή φοβάται, κυριολεκτικά τρέμει, ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν στην φόρα διάφορες ιστορίες που τον αφορούν. Οι συριζαίοι τον έχουν στο χέρι και του το έχουν δώσει να το καταλάβει. Οι μηχανισμοί του «βαθέως ΣΥΡΙΖΑ» σε αυτό το παιχνίδι των πιέσεων και του διασυρμού είναι κυριολεκτικά άπιαστοι. Και μάλιστα, όπως λένε οι παλαιότεροι, έχουν πάρει με copy paste –ή … «κόπι πάστε», όπως θα έλεγε και ο πολύς Πολάκης- τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε το ΠΑΣΟΚ από την δεκαετία του 1989 και την εποχή που …μεσουρανούσε ο Λαλιώτης. Τότε που τα «υπόγεια» της Χαριλάου Τρικούπη …τελείωναν κάτι τύπους σαν τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη βγάζοντας στην φόρα τις αδυναμίες και τα κουσούρια του με τις …γόβες,  τα …τακούνια και τις …ζαρτιέρες τις νύκτες στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα, Συγγρού κλπ. Οι μέθοδοι αυτές αναβιώνουν τώρα από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου…

Ο 71χρονος συνταξιούχος δερματολόγος, Θανάσης Παπαχριστόπουλος όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει,  έχει τις δικές του αδυναμίες ορισμένες από τις οποίες είναι πολιτικές. Όμως έχει και άλλες πιο προσωπικές. Παραμένει φανατικός εργένης,  ζει κατά κανόνα μόνος, είναι και ωραιοπαθής, του αρέσει και να «νεάζει». Στην Κυψέλη που μένει, δεν υπάρχουν τα in στέκια του Κολωνακίου, αλλά αυτός δεν έχει τέτοια ταμπού. Δεν έχει αναστολές με τις γειτονιές που έχουν αλωθεί από τους ξένους. Από Συρίους, Αφγανούς, Ιρακινούς, Πακιστανούς και κάθε είδους λαθρομετανάστες. Εκεί όπου κάθε βράδυ -στην πλατεία Βικτωρίας, στο Πεδίον του Άρεως και στην πλατεία Ομονοίας- οργιάζει η παιδική πορνεία και δεκάδες αγόρια πουλούν το κορμί τους για 10-15 ευρώ σε «ευυπόληπτους» ηλικιωμένους κυρίους…

————————————

Εκτός από το ότι θα ψηφίσει την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας και θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο Παπαχριστόπουλος είπε ότι μετά θα «παραδώσει» και τη βουλευτική του έδρα. Βέβαια κι αυτό είναι ένα μεγάλο παπατζιλίκι. Η παράδοση της έδρας έχει νόημα να γίνει πριν από την ψήφιση της συμφωνίας. Εφόσον βρίσκεται σε αντίθεση με την γραμμή και την απόφαση του κόμματός του, αν θέλει να είναι εντάξει όπως λέει, πρέπει να αφήσει το βουλευτικό έδρανο προηγουμένως και όχι μετά. Το μετά δεν σημαίνει τίποτα. Η ζημιά θα έχει γίνει. Είναι μια κοροϊδία σκέτη. Έχει τον λόγο του όμως, αυτός ο πολιτικός γυρολόγος, που την διαπράττει… Ωστόσο κι αυτή η κοροϊδία είναι διπλή. Και ξέρετε γιατί; Διότι και όταν -και αν- παραιτηθεί, ποιος είναι ο πρώτος επιλαχών που θα κληθεί να πάρει την θέση του στην Βουλή; Ο Τέρενς Κουίκ! Δηλαδή, θα …φύγει ο Παπαχριστόπουλος και θα …έρθει ο Κουίκ ο οποίος έχει ταχθεί και αυτός υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και έχει πάρει ανοικτά θέση υπέρ του Κοτζιά στην δημόσια κόντρα του με τον Καμμένο. Για τέτοια κοροϊδία μιλάμε…

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Κουίκ είναι και βουλευτής αλλά αυτό δεν ισχύει. Είχε διορισθεί πρώτος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας των ΑΝΕΛ στις πρώτες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και είχε εκλεγεί. Στις δεύτερες εκλογές, του Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, που έγιναν με λίστα -και στις οποίες οι ΑΝΕΛ λόγω της πτώσεως των ποσοστών τους δεν θα έβγαζαν πάλι βουλευτή Επικρατείας- τοποθετήθηκε τρίτος στην σειρά στην Β’ Αθηνών. Οι δύο πρώτοι που βγήκαν ήταν ο ίδιος ο Π. Καμμένος και ο Θ. Παπαχριστόπουλος. Στις εκλογές του Ιανουαρίου πρώτος επιλαχών ήταν ο πρώην εισαγγελέας Γιάννης Σακκάς που είχε συνεργασθεί με τους ΑΝΕΛ αλλά στην συνέχεια, διαφωνώντας με την μνημονιακή στροφή της κυβερνήσεως που σχηματίσθηκε, απεχώρησε και δημιούργησε το «Κίνημα Δικαιοσύνης».

————————————

Ο Κουίκ, αν και δεν βγήκε βουλευτής, τοποθετήθηκε και πάλι ως υφυπουργός στην κυβέρνηση, εξωκοινοβουλευτικός. Και στον ανασχηματισμό του 2016 μετακινήθηκε -ως υφυπουργός αποδήμου ελληνισμού- στο υπουργείο Εξωτερικών, αρχίζοντας τα τουριστικά ταξιδάκια –με λεφτά του ελληνικού δημοσίου- σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Η ουσία είναι ότι και την θέση του Παπαχριστόπουλου στην Βουλή να πάρει ο Κουίκ έχει περάσει κι αυτός  πια με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να κρατήσει την υπουργική καρεκλίτσα του όχι μόνο αποδέχεται την προδοσία για το όνομα της Μακεδονίας, αλλά και δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Να επομένως γιατί είναι κοροϊδία και δώρον άδωρον αυτό που λέει, πομπωδώς, ο Παπαχριστόπουλος ότι θα «παραδώσει» -έστω και κατόπιν εορτής- την βουλευτική του έδρα. Αν θέλει να είναι …άντρας, ο,τι κάνει από πλευράς του πρέπει να το κάνει πριν φθάσει για ψήφιση η επαίσχυντη συμφωνία στην Βουλή. Αν θέλει να είναι άντρας…

Ρεπορτάζ: Μαυρογιαλούρος από την εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ

 

.

(Visited 441 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλουμε καί τήν Μακεδονία ἑλληνική; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά χάση τήν …κεφαλή του ὁ παπαχριστόπουλος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply