Θὰ δοῦμε σημαντικὲς καὶ ἀπότομες ἀνατροπὲς στὰ Σκόπια

Καὶ ναί… Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ σᾶς περιέγραψα ἐπακριβῶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ (καλοκαίρι τοῦ 2017) ὡς τὰ βήματα τῆς διαδικασίας ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.

Ὥρα μας νὰ μάθουμε τὰ …μελλούμενα!!!

Ὑπὸ ἀναίρεσιν τὰ σύνορα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου

Διαλύονται ταχύτατα τὰ Σκόπια!!!

Πρὶν νὰ φθάσουμε ὅμως ἐκεῖ, ἂς περιμένουμε λίγες ἡμερες, γιὰ νὰ δοῦμε τὸ ἐὰν θὰ εὕρη τοὺς ὀγδόντα βουλευτὲς ποὺ χρειάζεται πάλι ὁ Ζάεφ, στὴν κρισιμοτέρα ψηφοφορία καί, ἔπονται, ἀμέσως μετά, ὅλα αὐτὰ ποὺ περιγράφονται πλέον κι ἐδῶ:

Η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην γειτονική χώρα κινείται σε νομικό- συνταγματικό κενό και παρά το επιχείρημα το οποίο έχει η Αθήνα που εκπηγάζει από το Δίκαιο των Συνθηκών, υπάρχει σοβαρό ζήτημα καθώς η Ελληνική Βουλή θα κληθεί να κυρώσει με νόμο την Συμφωνία για την οποία τυπικά δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κυρώσεώς της από την ΠΓΔΜ, όπως προβλέπει η ίδια η Συμφωνία. Πάντως αυτή η εκκρεμότητα εφόσον δεν επιλυθεί με έγκυρο τρόπο, θα μπορεί να προσφέρει ένα επιχείρημα στην ελληνική κυβέρνηση εάν επιλέξει τελικά να καθυστερήσει την διαδικασία ώστε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα του Μαρτίου το οποίο αρκετές φορές έχει επικαλεσθεί και ο Υπ. Αμύνης.

Πηγὴ

Καὶ ἰδοῦ μία ἔνδειξις τῶν ἤδη ἀναφυομένων προβλημάτων τους.

Νομικὸ κενὸ ἐπικυρώσεως τῆς ἐπαισχύντου «συμφωνίας» τῶν Πρεσπῶν….;;;

Πηγὴ

Σκόπια: Σκιπτάρος μπορεί να γίνει πρόεδρος της χώρας, τουλάχιστον προσωρινά…Η κυβέρνηση, ενδέχεται, θα ξεκινήσει νέες συνταγματικές αλλαγές για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να εκλεγεί όχι από λαό, αλλά, από το Κοινοβούλιο, εφόσον η αντιπολίτευση αποφασίσει να μποϋκοτάρει τις εκλογές, λένε κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με αλβανικό δημοσίευμα των Σκοπίων.

Πηγὴ

Πάει πολὺ πίσω ἡ ὅλη διαδικασία. Ἔτσι; 
Γιατὶ θὰ πρέπεη πρῶτα νὰ γίνουν προεδρικὲς ἐκλογὲς καὶ νὰ ἀλλάξῃ ὁ πρόεδρος (Ἰφανῶφ). 

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply