Γιά ποιό Σύνταγμα μιλᾶμε;

Σοβαρὰ τώρα, γιὰ ποιὸ Σύνταγμα μιλᾶμε; Βλέπω ὅτι ὅλοι ἀναφέρεσθε στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ πάω στοίχημα ὅτι οὐδεὶς τὸ ἔχει μελετήση. Ἔτσι; Γιατὶ ἐὰν τὸ εἴχατε μελετήση, τότε τὸ μόνο ποὺ θὰ σκεφτόσασταν εἶναι τὸ πόσο ἠλίθιοι εἴμαστε ποὺ νομίζουμε ὅτι τὸ Σύνταγμα συνετάχθη γιὰ νὰ ὑπερασπίζεται τὸν λαό. Αὐτὴν τὴν συζήτηση εἶχα πρόσφατα μὲ μία καλή μου φίλη καὶ συνεργάτιδα.

Ἔχετε διαβάση ὅλα τὰ Ἄρθρα τοῦ Συντάγματος; Τίς παραπομπές πού γράφουν τό: «ὅπως ὁρίζει ὁ Νομοθέτης», τὶς ἔχετε δῆ; Ποιὸς εἶναι ὁ «Νομοθέτης»; Ἐγώ; Μήπως ἐσεῖς; Μήπως ὁ Ἄρειος Πάγος; Ὄχι!!!
βουλὴ φίλοι μου εἶναι ὁ νομοθέτης! Τό ξεχνᾶτε αὐτό; Ὅλο τὸ Σύνταγμα εἶναι κομμένο καὶ ῥαμμένο στὰ μέτρα τους.

Ἐπίσης, ὁρισμένοι ἔχουν κάνη παντιέρα τὸ Ἄρθρο 120, παράγραφοι 3 καὶ 4. Κούνια ποὺ σᾶς κούναγε καὶ σᾶς κουνᾶ ἀκόμη! Ἡ φράσις «ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων», εἶναι ἡ μεγαλυτέρα παγίς! Διότι σημαίνει ὅτι «ἐὰν ἔχῃς διάθεση ὑπερασπίζεσαι τὸ Σύνταγμα». Δὲν εἶναι ὑποχρεωτικό, ἀλλὰ ἁπλὸ δικαίωμα. Αὐτὸ ὅμως ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ πολλὰ ἄλλα Ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, ὅπως τὸ Ἄρθρο 30, παράγραφος 1, τὰ ὁποία ἔχουν φροντίση νὰ ἀπενεργοποιήσουν τὶς παραγράφους 3 καὶ 4 τοῦ Ἄρθρου 120 μὲ τὶς φράσεις «ὅπως ὁρίζῃ ὁ Νομοθέτης» καὶ «ὅπως νόμος ὁρίζει».

Συνεπῶς, ἐνημερώνω ὅτι ὅποιος ἐπικαλεῖται τὸ Σύνταγμα, ἐπικαλεῖται ἕνα κουρελόχαρτο χωρὶς κάποιαν ἀξία καὶ οὐδὲ μίαν ἰσχύ. Ἕνα κουρελόχαρτο ποὺ ἁπλᾶ ὑπάρχει γιὰ νὰ δίδῃ τὴν ψευδαίσθηση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας (Ἄρθρο 1, παράγραφος 3), χωρὶς ὅμως αὐτὴ οὐσιαστικὰ νὰ ὑφίσταται.

Περαστικά μας…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Γιά ποιό Σύνταγμα μιλᾶμε;

    • Ἡ κα Μαρούπα πρώην μΠατΣοΚαρία, νῦν «ἐθνοσωτήρ», μά, κυρίως, ὑπὲρ τοῦ «δημοψηφίσματος γιὰ Ἐθνικὰ θέματα καὶ θέματα Ἱστορίας». Δὲν θὰ πάρω. Εὐχαριστῶ. Ἀπὸ τέτοιους μπατριῶτες πνιγήκαμε

      • ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΥΤΗ , ΑΠΛΑ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ….

        ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

Leave a Reply