Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!! (β)

Γράφαμε λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν πὼς ὀ σημαντικότερος στόχος τῶν κρατούντων εἶναι τὰ παιδιά. Οἱ παιδικοὶ πληθυσμοὶ τοὺς ἐνδιαφέρουν. Αὐτοὺς σακατεύουν, αὐτοὺς γενοκτονοῦν καί, ἔως νὰ τοὺς καταστήσουν ἐνήλικες ἀπολύτως ὑποτεταγμένους καὶ ἐλεγχομένους, μεριμνοῦν νὰ τοὺς …ἐκπαιδεύσουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται τὸ Ἀναγκαῖον.

FREDERIC MITTERAND: «… ἄνω τῶν 14 ἐτῶν εἶναι ἀηδιαστικό…» (τὸ νὰ κάνῃς σεξ δηλ.)

DANIEL COHN BENDIT: «Ὅταν ἔνα μικρὸ κορίτσι 5 ἐτῶν ἀρχίζει να σᾶς ξεγυμνώνεται, εἶναι φανταστικό…»

GABRIEL METZNEFF: «…Τὰ ἀγόρια 11 – 12 ἐτῶν, ποὺ βάζω ἐδῶ, στὸ κρεββάτι μου, εἶναι σπάνια μπαχαρικά…»

MICHEL POLAC: «…Μὲ αὐτὸ τὸ παιδί, 10 μὲ 11 ἐτῶν, κόλλησα τὴν κοιλιά μου στὸν κῶλο του κι ἀποφορτίστηκα ἀμέσως, μέσα σὲ μία τρομερὴ ἀντηλιά…!»

Ὅταν κυβερνοῦν παιδεραστὲς καὶ μισάνθρωποι…

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου δὲν γινόταν νὰ μὴν κλείσῃ, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔκλεισε καὶ στὴν χώρα μας, διότι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μετρᾶ ἡ ἀσυλία τῶν σαπροφύτων. Πῶς θά μπορούσαμε ἄλλως τέ νά ταΐζουμε τόσα καί τόσα σαπρόφυτα ἐάν δέν μπορούσαμε νά δικαιολογήσουμε τά γοῦστα τους καί, κυρίως, νά ὑπερασπιζόμεθα μέ νόμους τήν ἀσυλία τους καὶ νὰ …«ὁμαλοποιοῦμε» τὰ ἐγκλήματά τους;

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

Τώρα λοιπὸν ἔρχεται ἕνα ἀκόμη δημοσίευμα νὰ ἀποδείξῃ τῶν λόγων μας τὸ ἀληθές:

Εκατοντάδες μουσουλμανάκια διαμαρτυρήθηκαν για μαθήματα περί ομοφυλοφίλου τρόπου ζωής

Περισσότερο από το 80% των παιδιών εγκατέλειψαν το Parkfield Community School στο Μπέρμιγχαμ, καθώς οι γονείς ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους δέχονται «πλύση εγκεφάλου»

Η Fatima Shah ισχυρίσθηκε ότι το σχολείο διδάσκει στα παιδιά ότι «είναι φυσιολογικό να είσαι ομοφυλόφιλος» παρά το γεγονός ότι το 98% των μαθητών είναι μουσουλμάνοι. © BPM MEDIA

Εκατοντάδες μουσουλμανάκια πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως απομακρύνθηκαν από τις τάξεις τους λόγω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τον τρόπο ζωής των ομοφυλόφιλων, δήλωσαν γονείς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο για αρκετές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά τους δέχονται «πλύση εγκεφάλου».

Μια κοινοτική ομάδα δήλωσε ότι πάνω από το 80% των νέων είχε απομακρυνθεί από το Parkfield Community School, στο Μπέρμιγχαμ, την Παρασκευή.

Το σχολείο αρνήθηκε να σχολιάσει στο BBC τον αριθμό των μαθητών που απουσίασαν, παρόλο που κάποια παιδιά θεωρήθηκαν ότι απεχώρησαν το πρωί.

Όλα συνέβησαν όταν ο αντιπρόεδρος των ομοφυλοφίλων Andrew Moffat εισήγαγε ένα πρόγραμμα που ονομάσθηκε «Όχι αουντσάιντερ» για να διδάξει στα παιδιά θέματα LGBT.

Αλλά η γονέας Fatimah Shah δήλωσε στο BBC ότι τα μαθήματα δεν ήταν κατάλληλα για την ηλικία.

Και είπε ότι δεν διδάσκουν στα παιδιά τις βρεταννικές αξίες, αλλά «προωθούσαν την ομοφυλοφιλία» και «προκαλούσαν σύγχυση στα παιδιά».

Ένας άλλος γονέας είπε στο Facebook: «Ο διάλογος, οι αναφορές και οι διαμαρτυρίες από τους γονείς έχουν επανειλημμένως αγνοηθεί αλαζονικά. Τα παιδιά μας, η επιλογή μας — δουλέψτε με τους γονείς και όχι εναντίον τους».

Το σχολείο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Andrew Moffat εισήγαγε ένα πρόγραμμα “No Outsiders” για να διδάξει στα παιδιά σχετικά με θέματα LGBTπηγὴ

Τί λέγαμε λοιπόν;
Λέγαμε πώς πρέπει νά ὑποταγοῦμε ἅπαντες;
Λέγαμε πώς ὑποχρεούμεθα νά παραιτηθοῦμε ἀπό τήν κοινή λογική μας;
Λέγαμε πώς ἡ προπαγάνδα ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ὑπέρ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» εἶναι ὁ κύριος μοχλός ἐκβιασμοῦ καί χειραγωγήσεώς μας σήμερα γιά νά παραδώσουμε οἰκειοθελῶς τά παιδιά μας στόν πλήρη ἐξανδραποδισμό τους;;

Λέγαμε πώς ἀπαιτεῖται νά ἀλλοιωθῇ ἡ στοιχειώδης ἀντίληψις τῶν πληθυσμῶν πρός ὄφελος τῆς μίας φυλῆς μελλοντικῶς, πού θά δημιουργηθῆ μέ τό καλό ἤ μέ τό κακό;

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Λέγαμε πὼς μέσῳ τῆς ὑπέρ-σεξουαλικοποιήσεως καί τῆς ὁμοφυλοποιήσεως θά μετατρέψουν τά παιδιά μας σέ σκεύη ἠδονῆς; 
Λέγαμε πώς αὐτό μειώνει καταληκτικῶς τόν ἀνθρώπινο πληθυσμό, ἐφ’ ὅσον ἐκ τῶν πραγμάτων θά μειωθοῦν οἱ γεννήσεις;
Λέγαμε πώς τό νά μετατραποῦν τά παιδιά σέ σκεύη ἡδονῆς, κυρίως λόγῳ νόμων καὶ προπαγάνδας, εἶναι τό πρῶτο ζητούμενον αὐτῶν τῶν ψυχοπαθῶν, πού δέν μεθοδεύουν ἁπλῶς τόν παγκόσμιο ἀποπληθυσμό, ἀλλά τήν μετατροπή τῶν ἐπιβιωσάντων σέ ἄμορφο καί ἄβουλο μάζα;
Λέγαμε πώς ἡ ὁμογενοποιήσις θά ἐπιφέρη τελικῶς, βάσει τῶν σχεδιασμῶν τους, τό νέον ἀνθρώπινον εἶδος;

Λέγαμε πώς τά παιδιά μας εἶναι ὁ στόχος τους ἐφ’ ὅσον αὐτά θά ἀποτελοῦν αὔριο τίς κοινωνίες;

Ναί, αὐτὰ καὶ ἄλλα τέτοια λέγαμε.
Ναί, λέγαμε ἀκόμη πὼς τελικῶς τὸ νὰ «ἐνσωματωθοῦν τὰ «προσφυγόπουλα»» θὰ ἀποδειχθῆ εἰς βάρος τῆς, δευτερευούσης (ἐκ τοῦ Κατάρ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Τουρκίας) μεθοδευμένης εὐρωπαϊκῆς ἰσλαμοποιήσεως, ἐφ΄ ὅσον ἡ παράδοσις τῶν αὐριανῶν ἰσλαμιστῶν στὰ χέρια τῶν «πολιτικῶς ὀρθῶν» εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων (ἀ)παιδείας, θὰ ὁδηγήση πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα στὴν δική τους ἀπώλεια ταὐτότητος.

Συνεπῶς;
Συνεπῶς τὰ κρυφὰ σχολειὰ εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε ἀναγκαία. Ὄχι στὰ λόγια, ἀλλὰ στὶς πράξεις. Τὰ παιδιά μας, τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου, πρέπει νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν θύελλα δυνατά, συνειδητοποιημένα καί, κυρίως, ἀποφασισμένα.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε.

Φιλονόη 

Υ.Γ. Ἐσύ, ἐγώ καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐδῶ γύρω, Πατριώτη, τί κάναμε; Θά κυττᾶμε τίς κυρίες Φατιμᾶδες νά μᾶς ἀποδεικνύουν πώς καταντήσαμε ῥεζίληδες; Αὐτὲς οἱ κυρίες, κατ’ ἐμέ, χρήζουν μεγίστου σεβασμοῦ, ἐν ἀντιθέσει μὲ κάποιες «δικές μας» ποὺ δηλώνουν ὄχι μόνον ἀνυπαρξία, ἀλλὰ κυρίως συνεργασία. Διότι ἐμεῖς βάζουμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας, ὡς γνωστόν.

(Visited 320 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!! (β)

 1. Ἀκριβῶς ἔτσι, Φιλονόη. Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε: Ὁ ντανιὲλ κον-μπετὶτ ἤ κάτι τέτοιο τελοσπάντων ἤτανε ὁ “βιδωμένος” ἐπικεφαλῆς τοῦ “Μάη τοῦ ’68” στὸ Παρίσι. Καὶ ὅταν κάποιοι φωνάξανε “ρὲ παιδιά! αὐτὸς δὲν εἶναι Γάλλος, εἶναι γερμανοϊουδαῖος”, βγἠκανε τὰ ζῶα τὰ ὄρθια καὶ ξελαρυγγιάζονταν: “Εἴμαστε ὅλοι μας γερμανοϊουδαῖοι!”
  Ἔ, εὔχομαι νὰ τὸν φᾶνε τώρα ἀπὸ δαύτονα ὅλοι οἱ γερμανοϊουδαῖοι τῆς Εὐρώπης μας. Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε πάλι: Μόλις κάποιος στὰ δικά μας ἔλεγε “ρὲ παιδιά! αὐτὸς εἶναι πρακτοράκι” π.χ., ἔβγαινε ὁ μητσοτάκης καὶ ἔρριχνε τὸ σύνθημα: “εἴμαστε ὅλοι μας πρακτοράκια” π.χ. Τὰ πιάσατε τὰ ὑπονοούμενα (ἐλπίζω).

  • Αὐτό, τὸ «κρυπτοϊουδαϊκό», δὲν εἶναι κάτι ἐπιφανειακὸ κι ἀπλό, ἀλλὰ βαθύ, πανάρχαιον καί, δυστυχῶς, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἔχουμε φθάση στὸ σημεῖον νὰ ἀγνοοῦμε τὸν πραγματικό του ῤόλο. Ὅταν τὶς πρὸ ἄλλες ἀνέφερα τὰ περὶ Γανυμήδου δὲν τὸ ἔκανα τυχαίως. Ἀρκεῖ μόνον νὰ σκεφθοῦμε τὸ ἀπὸ πότε ξεκινᾶ αὐτὴ ἡ παρὰ φύσιν ἀσέλγεια, γιὰ νὰ κατανοήσουμε, κάπως, τὸ ἀπὸ πότε, ποιὸς καὶ πῶς κατέχει τὶς ἐξουσίες στὸν πλανήτη.
   (Τὸ γιατὶ εἶναι ἄλλη ἱστορία.)
   Ἐὰν λοιπὸν δοῦμε μὲ ἄλλην ὀπτικὴ τὰ γεγονότα, τότε ἴσως νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ φυλές, παγκοσμίως, ὐπήκουαν σὲ παναρχαίους κατὰ φύσιν κανόνες ἀναπαραγωγῆς τους. Ὅ,τι τοὺς παρεβίαζε (κατ’ ἐμὲ πάντα) ἦταν κι αὐτὸ ποὺ μᾶς καταδεικνύει τὸ ποιὸς κρατοῦσε τὴν Ἀρχή.

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply