Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Πρόκειται γιὰ ἔναν «ἐθνοσωτῆρα» λέμε ποὺ φυσικὰ ἔσπευσε νὰ μᾶς ἁλυσοδέσῃ ψηφίζοντας τὸ ESM, μαζὺ μὲ τόσα ἄλλα σαπρόφυτα ἀπὸ τὴν συμμορία τῶν 300:

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!!

Ἂς δοῦμε τὴν λίστα:

  1. Δημήτριος Καμμένος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  2. Παναγούλης Εὐστάθιος [πρώην βουλευτὴς στὸν Σύριζα]
  3. Ἀμυρᾶς Γεώργιος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  4. Χαϊκάλης Παῦλος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  5. Λυμπεράκη Ἀντιγόνη [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  6. Θεοχάρης Θεοχάρης [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  7. Νικολόπουλος Νικόλαος [τωρινὸς ὑποψήφιος Δήμαρχος Πατραίων καὶ πρώην βουλευτής]
  8. Ξουλίδου Στραυρούλα [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  9. Ὀρφανὸς Νικόλαος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  10. Γιάννης Βαρουφάκης [πρώην Ὑπουργὸς μέσῳ τοῦ Σύριζα]

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρώην Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελείωσαν ὁριστικῶς τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία μὲ τὴν ψῆφο τους, ψηφίζοντας ὑπὲρ τοῦ ESM.

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Καὶ τώρα, ὀλίγον …ἀμνήμων, ὀλίγον …ἄστεγος, ὀλίγον κάτι ἀπὸ ὅλα, εἶδε …φῶς στὴν μΠατΣοΚαρία καὶ ἔσπευσε.
Πιὸ …ὀρφανὸ ἀπὸ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει… Ἔτσι;;;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *