Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Πρόκειται γιὰ ἔναν «ἐθνοσωτῆρα» λέμε ποὺ φυσικὰ ἔσπευσε νὰ μᾶς ἁλυσοδέσῃ ψηφίζοντας τὸ ESM, μαζὺ μὲ τόσα ἄλλα σαπρόφυτα ἀπὸ τὴν συμμορία τῶν 300:

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!!

Ἂς δοῦμε τὴν λίστα:

  1. Δημήτριος Καμμένος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  2. Παναγούλης Εὐστάθιος [πρώην βουλευτὴς στὸν Σύριζα]
  3. Ἀμυρᾶς Γεώργιος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  4. Χαϊκάλης Παῦλος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  5. Λυμπεράκη Ἀντιγόνη [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  6. Θεοχάρης Θεοχάρης [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  7. Νικολόπουλος Νικόλαος [τωρινὸς ὑποψήφιος Δήμαρχος Πατραίων καὶ πρώην βουλευτής]
  8. Ξουλίδου Στραυρούλα [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  9. Ὀρφανὸς Νικόλαος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  10. Γιάννης Βαρουφάκης [πρώην Ὑπουργὸς μέσῳ τοῦ Σύριζα]

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρώην Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελείωσαν ὁριστικῶς τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία μὲ τὴν ψῆφο τους, ψηφίζοντας ὑπὲρ τοῦ ESM.

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Καὶ τώρα, ὀλίγον …ἀμνήμων, ὀλίγον …ἄστεγος, ὀλίγον κάτι ἀπὸ ὅλα, εἶδε …φῶς στὴν μΠατΣοΚαρία καὶ ἔσπευσε.
Πιὸ …ὀρφανὸ ἀπὸ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει… Ἔτσι;;;

Φιλονόη

Leave a Reply