Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!!

Ἂς δοῦμε τὴν λίστα:

  1. Δημήτριος Καμμένος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  2. Παναγούλης Εὐστάθιος [πρώην βουλευτὴς στὸν Σύριζα]
  3. Ἀμυρᾶς Γεώργιος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  4. Χαϊκάλης Παῦλος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  5. Λυμπεράκη Ἀντιγόνη [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  6. Θεοχάρης Θεοχάρης [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  7. Νικολόπουλος Νικόλαος [τωρινὸς ὑποψήφιος Δήμαρχος Πατραίων καὶ πρώην βουλευτής]
  8. Ξουλίδου Στραυρούλα [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  9. Ὀρφανὸς Νικόλαος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  10. Γιάννης Βαρουφάκης [πρώην Ὑπουργὸς μέσῳ τοῦ Σύριζα]

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρώην Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελείωσαν ὁριστικῶς τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία μὲ τὴν ψῆφο τους, ψηφίζοντας ὑπὲρ τοῦ ESM.

Σταματόπουλος Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply