Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!!

Ἂς δοῦμε τὴν λίστα:

  1. Δημήτριος Καμμένος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  2. Παναγούλης Εὐστάθιος [πρώην βουλευτὴς στὸν Σύριζα]
  3. Ἀμυρᾶς Γεώργιος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  4. Χαϊκάλης Παῦλος [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  5. Λυμπεράκη Ἀντιγόνη [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  6. Θεοχάρης Θεοχάρης [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  7. Νικολόπουλος Νικόλαος [τωρινὸς ὑποψήφιος Δήμαρχος Πατραίων καὶ πρώην βουλευτής]
  8. Ξουλίδου Στραυρούλα [πρώην βουλευτὴς στοὺς «Ἀν.Ἔλ.»]
  9. Ὀρφανὸς Νικόλαος [πρώην βουλευτὴς στὸ «Τὸ Ποτάμι»]
  10. Γιάννης Βαρουφάκης [πρώην Ὑπουργὸς μέσῳ τοῦ Σύριζα]

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρώην Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελείωσαν ὁριστικῶς τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία μὲ τὴν ψῆφο τους, ψηφίζοντας ὑπὲρ τοῦ ESM.

Σταματόπουλος Δημήτριος

(Visited 384 times, 1 visits today)
Leave a Reply