Λογιῶν λογιῶν (μόνον) «φροῦτα» ὡς …«σωτῆρες» μας!!!

Ἡ κριτικὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ δεξιὰ στὸν Χατζηδάκη εἶναι ἐν πολλοῖς σωστή.
Ἡ πρόθεσί του δὲ νὰ προχωρήσῃ στὴν κατάργηση τοῦ Λιγνίτου εἶναι ἐθνικὰ ἐπικίνδυνος.

Τὸν ἄνθρωπο τὸν γνωρίζω ἀπὸ τὴν προηγουμένη θητεία του. Ἔχει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὑπουργὸς σὲ κάποιο κρατίδιο τῆς Γερμανίας.
Πρόκειται γιὰ καραγκιόζη καὶ τενεκὲ ξεγάνωτο.

Σὲ μία κοινωνία δυναμική, ὁ Κωστῆς Χατζηδακης θὰ ἦταν ἕνας μέτριος δικηγόρος στὸ Ἡράκλειο Κρήτης, ποὺ θὰ ἐνασχολεῖτο μόνον μὲ διαζύγια καὶ πολεοδομικὲς παραβάσεις.

Παρομοίως ὁ Χάρης Θεοχάρης θὰ ἦταν ἕνας ἐφοριακὸς ἢ κάποιο μεσαῖο στέλεχος στὶς χορηγήσεις ἑνὸς ὑποκαταστήματος τῆς ἐθνικῆς τραπέζης στὸ Αἰγάλεω.

Στὴν Ἑλλάδα αὐτὰ τὰ φροῦτα εἶναι ὑπουργοὶ καὶ ἡ μόνη δικαιολογία εἶναι, ὅτι οἱ προηγούμενοι ὑπουργοὶ ἦσαν μεγαλύτερα φροῦτα.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Λογιῶν λογιῶν (μόνον) «φροῦτα» ὡς …«σωτῆρες» μας!!!

  1. Ρὲ παιδιά, ὁ Χατζηδάκης ΔΕΝ εἶναι ἀπὸ τὴν Κρήτη! Εἶναι οἰκογένεια Μουσουλμάνων τῆς Θράκης ποὺ ἀλλαξοπίστησαν, γιὰ νὰ γλυτώσουνε τὸν ἐκπατρισμό! Φτάνει πιά!

Leave a Reply