Θυμωμένοι οἱ Ἕλληνες μέ τούς «συμμάχους»;

Θυμωμένος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸν Τρᾶμπ, ποὺ ἐτόλμησε νὰ κάνῃ πίσω μὲ τὴν Τουρκία καὶ νὰ ἀφήσῃ τοὺς συμμάχους του Κούρδους στὸ ἔλεος τοῦ Ταγίπ.

Ἐπειδὴ σᾶς ἔχω σπουδάση, θὰ σᾶς τὰ χώσω ὠμὰ καὶ χωρὶς σάλτσες.
Στὰ παπάρια σας οἱ Κουρδοι κι ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου… Στὰ @ρχίδια σας καὶ στὰ μ@υνιά σας ἔχετε γραμμένους καὶ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὶς Εὐρωπές σας.
Αὐτὸ ποὺ τρέμετε ὡς κλασικοὶ κακομαθημένοι παληάνθρωποι, εἶναι νὰ μὴν μᾶς ἀφήσῃ ἡ Ἀμερικὴ στὸ ἔλεος τοῦ Ταγὶπ καὶ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ ἀναλάβετε εὐθύνες καὶ ὑποχρεώσεις.

Ἰδανικὰ γιὰ σᾶς, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔπρεπε νὰ στείλουν ἐδῶ 4-5 ἀεροπλανοφόρα καὶ ἕνα μὲ δύο σώματα στρατοῦ ἀπὸ εἰδικὲς δυνάμεις, νὰ κάνουν σκοπιὰ στὸν Ἔβρο καὶ στὴν Λέσβο καὶ κάθε δευτέρα ἡμέρα νὰ ὑβρίζουν τὸν Τοῦρκο, ἐνῶ ἐσεῖς θὰ ἀράξετε μὲ ἔργα εἰρήνης, κατὰ προτίμηση πακέττων βοηθείας ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ νὰ γ@μᾶτε καὶ νὰ τρῶτε καὶ νὰ πίνετε.

Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Μανιαδάκης
«Ἑλληνικὸς λαός, πατᾶ στὰ σκατὰ καὶ ὀνειρεύεται στὰ σύννεφα».

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θυμωμένοι οἱ Ἕλληνες μέ τούς «συμμάχους»;

Leave a Reply