Φοβοῦνται «εἰσαγωγὴ» τουρκοκουρδικῆς συγκρούσεως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη

Αὐτὸ ποὺ τρέμουν οἱ ἀρχὲς στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι ἡ «εἰσαγωγὴ» τῆς συγκρούσεως Τούρκων καὶ Κόυρδων, στὰ εὐρωπϊκὰ ἐδάφη. Πρόκειται γιὰ δύο πολυπληθεῖς καὶ ἰσχυρὲς κοινότητες ποὺ ὑπολογίζονται στὴν Εὐρώπη.
Φοβοῦνται δηλαδὴ συμπλοκές, σὰν αὐτὲς ποὺ ποὺ ἐσημειώθησαν προχθὲς στὸ Ῥότερνταμ μεταξὺ μελῶν τῆς τουρκικῆς καὶ τῆς κουρδικῆς κοινότητος.

Οἱ συγκρούσεις ἐξέσπασαν ἀνάμεσα σὲ μέλη τῶν δύο κοινοτήτων λίγο μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς διαδηλώσεως ποὺ εἶχαν διοργανώση οἱ Κοῦρδοι, τῆς ὁποίας ἐπηκολούθησε ἄμεσα ἀντιδιαδήλωσις τῶν Τούρκων!

Ἔγιναν πολλὲς συλλήψεις καὶ ὑπῆρξαν ἀρκετοὶ τραυματίες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τρεῖς ἀστυνομικοί.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply