Δύο μέτρα καὶ δύο (συνταγματικὰ) σταθμὰ ἀπὸ τὴν ΝουΔοῦ

Μὴ σᾶς δουλεύουν ῥέ!!!!

Γιὰ τὴν ψήφιση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στὴν ὁποία ἡ ΝΔ θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν κύρωσή της μὲ 180 ψήφους, ὅπως λέει τὸ Σϋνταγμα, ἔκανε ἁπλᾶ τὴν πάπια γιατί τὴν βόλευε ὥστὲ καὶ νὰ περάσῃ ἡ συμφωνία καὶ νὰ μὴ ἔχῃ αὐτὴ τὸ πολιτικὸ κόστος!!!

Γιὰ τὴν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ τὸ παίζει δῆθεν Συνταγματικὴ καὶ συμφωνεῖ νὰ γίνῃ ἀλλὰ μὲ 200 ψήφους, γνωρίζοντας ὅμως πολὺ καλὰ πὼς μὲ τὸν ἐποικισμὸ τῆς χώρας ἀπὸ λάθρο οἱ Ἕλληνες ὁμογενεῖς θὰ τὴν μαυρίσουν στὶς ἐκλογές.

Ἁπλῶς κοροϊδεύουν τὸν λαό.

Β. Κωνσταντῖνος

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply