Τὰ σπίτια τῶν ψαράδων στὴν Μινωϊκὴ Κρήτη

……..Εἶναι εὔκολο νὰ φαντασθοῦμε τὴν δομὴ αὐτῶν τῶν σπιτιῶν καὶ θὰ τὴν περιγράψουμε.

Στὸ ἰσόγειο καὶ στὸ ἐπίπεδό της λίμνης, ὑπῆρχε πυλωτὴ ὅπου ἔμπαινε ἡ βάρκα. Ἐκεῖ ὑπῆρχαν ὅλα τὰ ἀπαραίτητά της ψαρικῆς, ἄλλα ἐργαλεῖα καὶ γενικότερα ὁ ἀποθηκευτικὸς χῶρος τοῦ σπιτιοῦ.

Ἐσωτερικὴ σκάλα ἀνέβαινε σὲ 1ο ὄροφο, 2ο καὶ σοφίτα. Τὸ σχῆμα ὅλου του σπιτιοῦ ἦταν κυκλικό, ὅπως καὶ τὰ ἱερὰ ποὺ εἰκονίζονται στὰ Μινωικὰ δακτυλίδια. Ναόσχημα λοιπόν!

Χῶρος κατακλίσεως ἦταν ὁ 1ος ὄροφος καὶ ὁ 2ος μὲ τὴν μεγάλη κυκλικὴ βεράντα, ἦταν ὁ κύριος χῶρος τοῦ σπιτιοῦ. Στὸν δίσκο ἀναπαρασταίνεται ἀκόμη καὶ τὸ ἄνοιγμα ἐξόδου στὴν βεράντα!

Στὴν σοφίτα ἦταν τὸ ἱερό του σπιτιοῦ, ὅπου ἦταν καὶ ἡ κατοικία τῆς θεᾶς προστάτιδος τῶν ψαράδων. Κατοικοῦσε αὐτὴ μέσα στὸ ὄστρακο ΚΟΧΛΙΑΣ, ποὺ τὸ εἶχε ἡ οἰκογένεια ἐπάνω σὲ χρυσὴ βάση!…….

Ἔτσι θὰ ξέρουν οἱ ἀνασκαφεῖς ἀρχαιολόγοι στὴν Κρήτη, τί εἶναι οἱ ΚΟΧΛΙΕΣ ποὺ ανευρίσκουν συχνὰ στὸ σκάψιμο. Κάθε μινωικὸ σπίτι εἶχε τὸν κοχλία του. Ἐὰν τὸ σπίτι ἦταν δικό σας, τί διαφορετικὸ θὰ κάνατε;

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply