Λαὸς ὅμηρος…

Κι ἐνᾦ σύσσωμος ἡ χώρα, λίγο-λίγο, ξεκίνησε νὰ ἀνησυχῇ (ἐπὶ τέλους!!!) γιὰ τὰ ὅσα (ἐπὶ τέλους) διαπιστώνονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πὼς ἔχουν δρομολογηθῆ εἰς βάρος τους, τὰ κουδουνισμένα ἀνοίγουν δρόμους καὶ στρατόπεδα καὶ πόλεις γιὰ νὰ παγιωθῇ καὶ νὰ ἐπεκταθῇ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, ὁ ἐποικισμός. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ θέλει ὁ ΟΗΕ, τὸ διαφημίζει ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία καὶ τὸ προπαγανδίζουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἐνᾦ ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας κερδοσκοποῦν (καὶ) μὲ τὸν ἐποικισμό, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐγγίζουν.
Γιατί νά μήν κερδίσουν κι αὐτά τό κάτι τους ἄλλως τέ;

Ὑπόσχεται …«ζωὴ καὶ κόττα» στοὺς προσκεκλημένους της ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία

Ἰδοῦ, γιὰ παράδειγμα, ὁ ῥόλος τοῦ χρεωκοπημένου Ο.Η.Ε., ποὺ πλέον ἀναζητᾶ ἐναγωνίως νέους πόρους γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ πρόγραμμα δημιουργίας τῶν νέων πολυφυλετικῶν κοινωνιῶν τῶν τοκογλύφων, τὴν ὥρα πού, ἤδη ἀνοικτά, ἔχει μετακυλήση αὐτὸ τὸ δυσθεώρητο κόστος στὶς πλάτες τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Ἕνα σχέδιον ποὺ μὲ δικούς μας πόρους, ἀλλὰ σαφῶς μὲ εἰς βάρος μας ἐπιβουλές, γίνεται πραγματικότης, ἐνᾦ παραλλήλως οἱ ἔποικοι ἀνοικτὰ στρέφονται ἐναντίον μας, ἀπολαμβάνοντας παραλλήλως κάθε εἴδους πολυτέλεια, πάντα μὲ τὸν δικό μας κόπο.

Χρεωκοπεῖ ὁ ΟΗΕ;

Ἐνᾦ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας μας παραμένουν ὡς …μνημονιακοὶ ὅμηροι τῶν τοκογλύφων… Ἐνᾦ διαπιστώνουμε πὼς στὴν πλειοψηφία τους εἶναι ἀπολύτως διεβρωμένες καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀκέφαλες…
Ἐνᾦ οἱ (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις πλέον τοποθετῶνται ἀνοικτὰ ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ λαοῦ…
…ὁ λαὸς ἀφ΄ ἑνὸς ἀναστατωμένος τρομοκρατεῖται (μὰ καὶ ἐρεθίζεται γιὰ νὰ ξεσηκωθῇ), μέσῳ τῆς ἀκραίας πολεμοπροπαγανδιστικῆς μηχανῆς, ἐνᾦ παραλλήλως τοῦ στεροῦν τὸ δικαίωμα νὰ ἀντιδράσῃ σὲ ὅσα εἰς βάρος του ἐξυφαίνονται (μὲ πρῶτον καὶ κύριον τὸν ἐποικισμό), συγκροτῶντας ὁμάδες πολιτοφυλακῆς καὶ ἐθνοφυλακῆς.

Τὴν ὥρα δὲ ποὺ ἐκ παραλλήλου μᾶς τρομοκρατοῦν-ξεσηκώνουν, πρὸ κειμένου νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν (ἀναγκαία γιὰ ἐμᾶς) ἐθνικὴ ἀφύπνισιν, διαπιστώνουμε πὼς κι αὐτὴ ἡ ἀφύπνισις εἶναι ἀπολύτως προγραμματισμένη νὰ μᾶς συμβῇ μὰ καὶ ὀργανωμένη ἀπὸ τοὺς ἑβραίους…
Γιατί ἄρα γέ; Τί ἔχουν νά κερδίσουν αὐτοί ἀπό τίς δικές μας θυσίες; Γιατί μᾶς προωθοῦν, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, μέσῳ τῶν …δικῶν τους παιδιῶν, ἕνα Ἑλληνικό Ἀρχιπέλαγος;

Ἰσραηλινῶν ὑποστήριξις στήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας;

Θέλετε μήπως νά σᾶς ὑπενθυμήσω τό νέο βυζάντιον πού στήνεται, τό ὁποῖον θά ἐλέγχεται ἀνοικτά ἀπό αὐτούς; Ἤ μήπως εἶναι περιττό;

Τελικῶς…
Ἡ πλήρης πτωχοποίησις, μαζὺ μὲ τὸν ἀπόλυτο ἀξιακὸ ἐκπεσμὸ (βλέπε ἀπαιδεία ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία ἢ ἄλλως ἵδρυμα Ῥοκφέλερ), συνδυαστικὰ μὲ τὴν πλήρη διαφθορά, τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τὴν ἐξηρτημένη (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη, τὴν προπαγάνδα τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καί, φυσικά, τὰ πρόθυμα κουδουνισμένα, ὁδηγοῦν σὲ ἕναν ἀπόλυτο θάνατο τοῦ κράτους, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ γνωρίζαμε. Μά θά τελειώση μόνον τό κράτος ἤ καί ὅσοι ἀκόμη τό ἐμπιστεύονται;

Ἐπὶ πλέον αὐτὴ ἡ κατάῤῥευσις θὰ χρησιμοποιηθῆ πρὸς ὄφελος κάποιων (ποίων ἄρα γέ;) μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Ἡ συμμορία ποὺ λυμαίνεται τὴν χώρα, ὑποστηριζομένη ἀπὸ διεφθαρμένους κρατικοὺς ὑπαλλήλους, ἀπὸ τὴν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) δικαιοσύνη, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν στρατιὰ τῶν παπαγάλων, ὑπακούοντας τυφλὰ στὶς ἐντολὲς τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ στὰ ἀφεντικά της, τοὺς τοκογλύφους, μᾶς ὁμολογοῦν ἀπὸ καιρὸ -ἐμμέσως μὰ σαφῶς- ἀνοικτὰ πὼς ναί, μᾶς ἔχουν θυσιάση δίχως τύψεις καὶ φόβο τιμωρίας. Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ ἐξοπλίζονται οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ σύμμαχοί τους, πάντα εἰς βάρος μας, ἐνᾦ σὲ ἐσωτερικὸ ἐπίπεδον ἔχουν ἀναλάβῃ νὰ ἀποτελειώσουν κάθε πιθανὴ μορφὴ ἀντιστάσεως ἐγχώριοι δοσίλογοι, πράκτορες καὶ μισάνθρωποι.

Εἶναι πλέον πασιφανὲς πὼς θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ πάντα εἰς βάρος τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἀκόμη κι ὁ ἔμφυτός μας Πατριωτισμὸς πλέον στοχοποιεῖται, σκυλεύεται καὶ κατευθύνεται, σιγά-σιγά, στὸ νὰ ὑπηρετήσῃ σιωνιστὲς τοκογλύφους.
Μὴν …μασσᾶμε λοιπόν. Εἴμαστε μόνοι μας ἀλλὰ αὐτὸ  δὲν εἶναι καὶ τόσο κακό. Ἐὰν δὲ θέλουμε πράγματι νὰ κατακτήσουμε κάτι, μόνον μόνοι μας θὰ τὸ ἐπιτύχουμε.

Ἂς κατανοήσουμε λοιπόν, γιὰ ἀρχή, πώς…
Τὰ κουδουνισμένα τελειώνουν, ὁ ἐποικισμός, ποὺ καλὰ κρατεῖ, ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὸν περιορίσουμε καὶ νὰ τὸν ἀνακόψουμε καὶ ἡ Ἀνάγκη νὰ πατήσουμε μόνοι μας στὰ πόδια μας, δίχως ἐλπίδες καὶ ὑποσχτικὲς πλάνες, εἶναι ἐπιτακτική. Ἐπισήμως ὅλα τώρα πιά, ἀνοικτά, στρέφονται ἐναντίον μας. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ εὐκαιρία μας γιὰ νὰ ἀνατρέψουμε ὁριστικῶς τὰ εἰς βάρος μας δεδομένα. Διότι, ὡς γνωστόν, μόνον ἡ Ἀνάγκη Ἐπιβιώσεως ἀφυπνίζει ἀρχέγονα ἔνστικτα καὶ προσδίδει στὸ ὑποψήφιο θῦμα πιθανότητες ἐπιτυχίας.

Ναί, ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν. Ὅμως ὅσο ταχύτερα τὸ συνειδητοποιήσουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες ἔχουμε νὰ τὰ καταφέρουμε.
Τὸ νὰ διαπιστώνουμε πὼς ἔχουμε πάλι προδοθῆ δὲν εἶναι εὐχάριστο, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ ὠμὴ ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει πλέον νὰ παύσουμε νὰ παραμενουμε ὅμηροι. Τὰ κουδουνισμένα ταλιμπανίζουν εἰς βάρος τῶν ταμείων τῆς χώρας καὶ οἱ πρακτορίσκοι τῶν ξένων πρεσβειῶν μᾶς καταδεικνύουν τὴν ἀμιγῶς ἑλληνικὴ λίμνη τοῦ Ἀρχιπελάγους. Οἱ λαθροέποικοι κάνουν πρόβες «ἐξεγέρσεων» καὶ οἱ «σύμμαχοί μας» μᾶς ἐγκατέλειψαν, ἂν καὶ ἐμεῖς, ὡς χώρα, πάντα προθύμως ὑπακούαμε στὶς ἐντολές τους.
Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ἴσως νὰ θέλουν, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστον τὸ ἐὰν μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν.
Ἄρα τὸ …«μπαλάκι» πέφτει στὰ δικά μας χέρια.

Συνεπῶς; Συνεπῶς ἀγαπητοί μου, ἔφθασε ἡ ὤρα νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν θὰ δράσουμε, γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ αἰῶνες, μόνον «γιὰ τὴν πάρτη μας» ἢ ἐὰν θὰ ἐξακολουθήσουμε τὴν κατάντια μας, σὲ κάτι ἀκόμη πιὸ εὐτελισμένο κι ἐξηρτημένο καί, τελικῶς, εἶδος πρὸς ἐξαφάνισιν.

Φιλονόη

 

 

(Visited 262 times, 1 visits today)
Leave a Reply