Πολιτικὲς πυγολαμπίδες

Στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Τροιζήνος (19 Μαρτίου – 5 Μαΐου 1827) ὁ δάσκαλος Γεννάδιος ἠγόρευε κατὰ τῶν τίτλων. Ἀνάμεσα σ΄ ἄλλα, εἶπε καὶ ἐτοῦτα:

«Φωτιὲς ἔχει αὐτουνῶν ὁ κῶλος, σὰν τὶς κωλοφωτιὲς καὶ λάμπει πιὸ πολὺ ἀπὸ τοὺς δικούς μας καὶ λέγουνται ἐκλαμπρότατατοι

Οἱ στρατιῶτες χειροκρότησαν ζωηρὰ τὸν ὁμιλητὴ κι ὅταν ἐτελείωσε ἡ συνεδρίασις ἐκύτταζαν ποιὸς νὰ τὸν πρωτοκεράσῃ καφὲ «πρὸς τὸν ἀδυσώπητον ἐκεῖνον δημοκράτην».

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Πηγὲς:
— Γ.Γ.Μπενέκου, Δυσσέας Ἀνδροῦτσος, σελὶς 347.
— Ν. Δραγούμη, Ἱστορικὲς Ἀναμνήσεις, Τόμος Α΄, σελὶς 27. Περισσότερα γιὰ τὸν Γεννάδιο, πατέρα τοῦ Ἔθνους, κατὰ τὸν κολοκοτρώνη, ἐδῶ.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply