Λέτε ὁ ἐχθρός μας νά εἶναι ἡ Τουρκία;

Τώρα προσευχόμεθα νὰ πέσῃ ἡ κυβέρνησις τῆς Λιβύης καὶ νὰ νικήσῃ ὁ στρατηγὸς Χάφταρ γιὰ νὰ καταγγείλῃ τὴν συμφωνία (ἐὰν τὴν καταγγείλῃ).
Βαθειὰ συγκινημένος καὶ ἐθνικὰ ὑπερήφανος θὰ κατευθυνθῶ στὴν γειτονικὴ ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀνάψω ἕνα κερὶ (κι ἐπειδὴ εἶμαι στὴν Κομοτηνὴ) καπάκι στὸ κεντρικὸ τζαμὶ γιὰ νὰ προσευχηθῶ καὶ στὸν Ἀλλὰχ γιὰ νὰ πιάσω ὅλες τὶς ἐκδοχές.

Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου ἀναφωνῶ «ἀλλαχοῦ ἀχμπαρ.»

**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες (ὅπως ἀνέφερα) εὑρίσκομαι στὴν Κομοτηνὴ γιὰ δουλειές.
Στὸ μεσοδιάστημα μιλῶ μὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ἕλληνες.
Ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ἀπογοήτευσίς τους γιὰ τὴν κεντρικὴ πολιτικὴ σκηνὴ εἶναι διάχυτος.

Μὲ θυμηδία ἄκουγα γιὰ χρόνια τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ «κράτος τῶν Ἀθηνῶν»… Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι εἶχαν δίκαιον, μόνον ποὺ δὲν εἶναι κράτος. Εἶναι ἡ μητρόπολις ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ὑπόλοιπο Ἑλλάδα σὰν ἀφρικανικὴ ἀποικία.

Εἶμαι εἰλικρινὰ θυμωμένος.

Μένω σὲ ξενοδοχεῖο καὶ ἀναγκαστικῶς εἶδα τηλεόραση.
Βλέπω ὅτι ὅλοι ψάχνουν τρόπους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν «ἐχθρικὴ» Τουρκία.
Ἐγὼ πάλι θεωρῶ ὅτι ὁ ἐχθρὸς δὲν εἶναι στὴν Ἄγκυρα.
Ὁ ἐχθρὸς εἶναι στὰ κανάλια τῶν Ἑλλήνων ὀλιγαρχῶν καὶ στὰ καφενεῖα ποὺ συναγελάζεται ἡ ἑλληνικὴ δρασοποταμίασις.
Στὸ Κολωνάκι θὰ ἔστελνα δύο κλοῦβες νὰ τοὺς συλλάβω ὅλους αὐτοὺς καὶ νὰ ἡσυχάσουμε σὰν ἔθνος.

Στὸ Κολωνάκι ἀδέρφια ἐκεῖ εἶναι ὁ ὀχτρός… Στὰ καφενεῖα πέριξ της ὁμωνύμου πλατείας… Ἐκεῖ νὰ ψάξετε καὶ στὰ γραφεῖα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τῶν λοιπῶν ὀργανώσεων

Ἀκοῦστε ὅμως φίλοι μου καὶ μὴν ἀνησυχεῖτε. Ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ πάρῃ τὸ μισὸ Αἰγαῖο, νὰ ἀποκόψῃ Κύπρο καὶ Κρήτη ἀπὸ τὴν κυρίως Ἑλλάδα… Εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ φθάσῃ καὶ ἔωςς τὴν γραμμὴ τοῦ Νεστου ἢ ἀκόμη καὶ τοῦ Στρυμῶνος… Ἀλλά, ὅλα αὐτά, εἶναι εἶναι ὑπολεπτομέρειες.

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα κράτος ποὺ ἀνήκει στὴν παρέα τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν, προστατεύει τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, ἔχει γιὰ νόμισμα τὸ δεύτερο ἰσχυρότερο νόμισμα τοῦ πλανήτου, ὑπουργὸ (κομισάριο) στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καί, τὸ πιὸ σημαντικό, μποροῦμε νὰ ταξειδέψουμε στὴν Εὐρώπη χωρὶς διαβατήρια ἀλλὰ μὲ ταὐτότητες.
Ἐπίσης παίρνουμε ΕΣΠΑ καὶ ἄλλες βοήθειες γιὰ νὰ τὴν κουτσοπερνοῦμε καὶ γενικῶς στὰ παπάρια μας, τὸ Αἰγαῖο, ἡ Κύπρος, ἡ Κρήτη καὶ ἡ Θράκη.

Σκεφθεῖτε ὅτι γιὰ νὰ πᾷν οἱ Τοῦρκοι στὴν Εὐρώπη καὶ νὰ θαμάξουν (ὅπως τὸ γράφω) τὴν Νὸτρ Ντᾶμ, τὸ εὐρωκοινοβούλιο καὶ νὰ φᾷν στὰ μπιστρῶ τοῦ Στρασβούργου θέλουν βίζα, ἐνῶ ἐμεῖς πᾶμε ἀκόμη καὶ μὲ τὸ δίπλωμα ὁδηγήσεως.

Μὴ πανικοβάλλεσθε λοιπὸν καὶ συνέλθετε!  Ἐμεῖς ἔχουμε Εἰρήνη (Ἀγαπηδάκη) καὶ εὐημερία.
Στὰ παπάρια μας ἐὰν θὰ πάρουνε τὴν Θρᾴκη. Ἐξ ἄλλου μισοὶ μισοὶ εἶναι ἐκεῖ ἐπάνω.
Ἔχουμε γιὰ Τρίτη φορὰ (μετὰ τὸν Σημίτη καὶ τὸν ΓΑΠ) ἕναν κοσμοπολίτη πρωθυπουργό, ποὺ δὲν μασᾶ ἀπὸ ἐθνικιστικὲς φωνασκίες καὶ ἡ ἀδερφούλα του μᾶς λέει νὰ μὴν εἴμαστε λαϊκιστὲς… Καί τώρα ἐσεῖς παραπονεῖσθε; Συνέλθετε καὶ χαρεῖτε… Ὁ Κυριάκος μιλᾶ τὰ καλλίτερα ἀγγλικά, ηαλλικὰ καὶ γερμανικὰ στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Μαρέβα ντύνεται καλλίτερα ἀκόμη κι ἀπὸ ἐστεμμένες βασίλισσες καὶ πριγκήπισες. Τί ἄλλο θέλετε ῥὲ ἀχάριστοι ἐθνομπαρόκ γελοῖοι;;;

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply