Λέτε ὁ ἐχθρός μας νά εἶναι ἡ Τουρκία;

Τώρα προσευχόμεθα νὰ πέσῃ ἡ κυβέρνησις τῆς Λιβύης καὶ νὰ νικήσῃ ὁ στρατηγὸς Χάφταρ γιὰ νὰ καταγγείλῃ τὴν συμφωνία (ἐὰν τὴν καταγγείλῃ).
Βαθειὰ συγκινημένος καὶ ἐθνικὰ ὑπερήφανος θὰ κατευθυνθῶ στὴν γειτονικὴ ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀνάψω ἕνα κερὶ (κι ἐπειδὴ εἶμαι στὴν Κομοτηνὴ) καπάκι στὸ κεντρικὸ τζαμὶ γιὰ νὰ προσευχηθῶ καὶ στὸν Ἀλλὰχ γιὰ νὰ πιάσω ὅλες τὶς ἐκδοχές.
Συνέχεια

Τί συμβαίνει στήν Θράκη;

Εἶναι πασίγνωστες ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια οἱ προπαγανδιστικὲς προσπάθειες τουρκοποίησης τῆς Θράκης ἀπὸ διαφορους ἔξω καὶ ἔσω συνοριακοὺς παράγοντες (προξενεῖο Κομοτηνῆς, πρακτορίσκοι, ΜΗΡ κ.α).
Συνέχεια

Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Βερολίνο, 13 Σεπτεμβρίου 1873 – Μόναχο, 2 Φεβρουαρίου 1950) ήταν κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Καραθεοδωρής ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Constantin Carathéodory και συχνά αναφέρεται (λανθασμένα) ως Καραθεοδωρής. Το επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επεκτείνεται σε πολλούς τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Αρχαιολογίας. Είχε σημαντικότατη συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης. Συνέχεια

Ἡ πανθρησκεία πατάει στήν …Κομοτηνή;

Τί λέγαμε καλέ;
Πανθρησκεία;  Χμμμ…
Ὅχι… Ὄχι, δὲν θὰ μᾶς τὴν φέρουν τόσο εὔκολα. Ἐδάφη προετοιμάζουν…. Ὄχι γιὰ νὰ μᾶς πείσουν!
Δὲν πρόκειται νὰ μᾶς πείσουν  μὲ διαλόγους, μὲ προσηλυτισμούς, μὲ κηρύγματα…
Ἔχουν ἄλλα σχέδια, πιὸ δραστικά. Ἁπλῶς χρειάζονται καὶ μερικοὶ …νεοταξίτες ἀγγελιοφόροι!!! Ἤ, Συνέχεια

Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!

Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!1 Ἐδῶ καὶ χρόνια ἰσχυρίζομαι πὼς πρέπει νὰ παύσῃ ἡ σύνδεσις κράτους ἐκκλησίας, διότι στὸ τέλος θὰ ἐπιστρέψῃ, ὡς πάθημα,  ὅλο αὐτὸ στὴν …ἐκκλησία.
Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι πολὺ σημαντικό.
Ἄλλο ἡ προσωπική μου θεώρησις, κοσμοθέασις, ὀπτικὴ γιὰ τὸ θεῖο, ἐὰν φυσικὰ τὸ ἀναγνωρίζω, κι ἄλλο ἡ πεπαίδευσις ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνω σὲ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. Στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα πρέπει νὰ μαθαίνω ἀνάγνωσι, γραφή, τρόπους γιὰ νὰ κάνω τὴν ζωή μου καλλίτερη, ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό, Συνέχεια

Ἀν τί νὰ κλείσουν τὸ προξενεῖο κάνουν διαλόγους καὶ διαβήματα!

Αὐτὸ θὰ πῇ τέλεια ξεφτίλα!
Οἱ καταγγελίες γιὰ τὴν δολιότητα τοῦ προξενείου στὴν Κομοτηνὴ ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ χρόνια.
Χιλιάδες ὑπογραφὲς ἔχουν συγκεντρωθεῖ, πρὸ κειμένου νὰ ἀρθῇ ἡ ἄδειά του.
Καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ καταγγελίες τοῦ «προξένου» ἀπεφάσισαν τὰ κουδουνισμένα νὰ ἀντιδράσουν.
Συνέχεια