Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!

Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!1 Ἐδῶ καὶ χρόνια ἰσχυρίζομαι πὼς πρέπει νὰ παύσῃ ἡ σύνδεσις κράτους ἐκκλησίας, διότι στὸ τέλος θὰ ἐπιστρέψῃ, ὡς πάθημα,  ὅλο αὐτὸ στὴν …ἐκκλησία.
Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι πολὺ σημαντικό.
Ἄλλο ἡ προσωπική μου θεώρησις, κοσμοθέασις, ὀπτικὴ γιὰ τὸ θεῖο, ἐὰν φυσικὰ τὸ ἀναγνωρίζω, κι ἄλλο ἡ πεπαίδευσις ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνω σὲ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. Στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα πρέπει νὰ μαθαίνω ἀνάγνωσι, γραφή, τρόπους γιὰ νὰ κάνω τὴν ζωή μου καλλίτερη, ἐπαγγελματικὸ προσανατολισμό, ἐπιστήμη. Σὲ αὐτὰ συμφωνοῦν ἀκόμη καὶ οἱ πλέον φανατικοί.
Ἀπὸ ἐδῶ ὅμως ξεκινοῦν τὰ προβλήματα. Ἡ προσθήκη τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἤ ὄχι, μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα.
Ἔως σήμερα δὲν ἐτίθετο θέμα. Ἡ ὀρθοδοξία κυριαρχοῦσε ἐπισήμως στὴν πολιτεία μας. Εἶτε ἤθελε, εἶτε δὲν ἤθελε κάποιος γονέας, θὰ περνοῦσε τὸ παιδί του ἀπὸ μικρᾶς ἡ μεγάλης ἐκτάσεως ἐκπαιδεύσι θρησκευτικοῦ περιεχομένου. (Ἀκόμη κι ὅταν ἐξαιρεῖται κάποιο παιδὶ ἀπὸ τὰ θρησκευτικά, δὲν πειράζει. Τὰ διδάσκεται, διότι μέσα σὲ ὅλα τὰ κείμενα ὑπάρχουν …πληροφορίες τους!)
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως ἀρχίζουν τὰ δύσκολα. Τὰ πολὺ δύσκολα.
Γιὰ τὴν ὥρα τὸ κοράνι μεταφράζεται στὴν Ἑλληνική, πρὸ κειμένου τὰ παιδιὰ τῶν Πομάκων νὰ ἔχουν πρόσβασι σὲ αὐτό. Τί θά γίνῃ ὅμως ἐάν ΑΠΑΙΤΗΘῌ ἀπό τούς μουσουλμάνους πού βρίσκονται στήν χώρα μας νά διδάσκονται μέσα στά σχολεῖα αὐτά πού ἡ δική τους θρησκεία πρεσβεύει;
Σέ ποιόν χριστιανό θά ἀρέσῃ κάτι τέτοιο; Καί γιατί θά πρέπῃ νά ἀρχίσουν διχαστικοῦ τύπου συζητήσεις καί διδασκαλίες;
Τί θά γίνῃ ἐάν σέ κάποιο σχολεῖο τήν πλειοψηφία τῶν μαθητῶν θά κατέχουν μουσουμανόπαιδες; Τί θά γίνῃ ἐάν δέν βρίσκεται θεολόγος γιά ἕνα μόνο παιδί; Διότι κι αὐτῶν τῶν περιστατικῶν θὰ γίνουμε μάρτυρες.
Ἀπό τήν ἄλλην; Τί θά γίνῃ ἐάν μόνον ἕνα παιδί μουσουλμανικῆς θεωρήσεως βρίσκεται σέ κάποιο σχολεῖο; Θά παρακάμπτεται ὡς μή ὑπάρχον ἤ θά γίνεται σεβαστό;Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!2

Σὲ κάθε περίπτωσι ἡ διδαχὴ τῶν θρησκευτικῶν θεωρήσεων μέσα στὰ σχολεῖα καταντᾶ πλέον δίκοπο μαχαίρι. Μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ τῆς ἐπιθυμίας κάποιων γονέων νὰ ἀκούγεται ἡ πρωϊνὴ προσευχή τους, θὰ μποροῦν πλέον οἱ ἄλλοι, οἱ ἔως τώρα μὴ ἀναγνωρίσιμοι, νὰ ἀξιώνουν τὰ ἀνάλογα. Δῆλα δὴ ἀνᾲ μερικὲς ὧρες νὰ ἀκούγονται τὰ «ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ». Σέ ποιόν ἀκριβῶς θά ἄρεσε κάτι τέτοιο; Ἔ;

Πάντως, γιὰ νὰ σᾶς προλάβω, εὐτυχῶς τὸ κοράνι μεταφράζεται.
Κι ἐπεὶ δὴ γνωρίζω πὼς ἀρκετοί, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μαζύ του, τὸ λάτρεψαν, καλὸ εἶναι, πρὶν ἀρχίσετε νὰ οὐρλιάζετε, γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ κεκτημένα σας, νὰ ῥίξετε μίαν ματιὰ στὰ παρελθόντα. Ἤ ἀκόμη καὶ στὸ ἴδιο τὸ κοράνι. Πάντα εἶναι καλὸ νὰ μαθαίνουμε….

Φιλονόη.

Προχωρά η μετάφραση του κορανίου στην ελληνική γλώσσα με τα εγχειρίδια για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου

7μελης επιτροπή προτείνει αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για θρησκευτικούς ιερουργούς Ισλάμ…
Με απόφαση της Γεν. Γραμ. θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας θα προχωρήσει και η μετάφραση του κορανίου στην ελληνική γλώσσα με τα εγχειρίδια για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
Γράφει ο  Σταύρος Φανφάνης
O επίκουρος καθηγητής του τμήματος αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μεσαιωνικής στο ΑΠΘ, Χασάν Μπαντάουι, που έχει πολλές φορές επισκεφθεί την Θράκη κάνοντας ομιλίες με θέμα «Το Βυζάντιο και τον Αραβοϊσλαμικό κόσμο» είναι πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής που  θα λειτουργήσει συμβουλευτικά και καθοριστικά για την θρησκευτική εκπαίδευση των ιερουργών του ισλάμ στην χώρα μας. Την απόφαση αυτή φέρνει αποκλειστικά  για πρώτη φορά στην δημοσιότητα «Ο Χρόνος» και προσεγγίζει με σοβαρότητα την προσπάθεια που γίνεται για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης στο θέμα των ιερουργών του ισλάμ που αποτέλεσε το μήλο της έριδας μιας σειράς συζητήσεων και τοποθετήσεων μετά τον σχετικό νόμο που επιχειρεί να βάλει μια τάξη στο θέμα απομονώνοντας προσεγγίσεις ξένων ενδιαφερομένων που πάντα ήθελαν να έχουν τον πρώτο λόγο για τα τεκταινόμενα στην Θράκη. 
 
Η σχετική απόφαση που αποτυπώνεται στην συνέχεια στο μεγαλύτερο μέρος της  επεξηγεί το έργο της  7μελούς επιτροπής που θα ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης».   
 
Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!2
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«Συγκροτούμε άμισθη επιτροπή η οποία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί στοιχεία που αφορούν στην αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013).
 
Σκοποί της Επιτροπής είναι:
 
α) να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους
 
β) να διατυπώσει προτάσεις προς την πολιτεία για την αναβάθμιση αμφοτέρων
 
γ) να εκπονήσει πρόταση για νέο ωρολόγιο πρόγραμμα με ανανεωμένα περιεχόμενα σπουδών για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ στη Θράκη
 
δ) να προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους και διαδικασίες για την εκπόνηση μετάφρασης του ιερού Κορανίου στην ελληνική γλώσσα ώστε να εκδοθούν σχετικά διδακτικά εγχειρίδια για τους μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 
ε) να εκπονήσει πρόταση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία του ιερού Κορανίου στα σχολεία της Θράκης όπου φοιτούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθώς και τους τρόπους διασύνδεσής του με το μάθημα των Θρησκευτικών
 
στ) να εκπονήσει πρόταση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν.3536/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013. Η διατύπωση των προτάσεων καθώς και τυχόν αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα κόστους και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού υπό το πρίσμα των ειδικών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, αλλά και της θεμελιώδους υποχρέωσης της Πολιτείας να υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε δράση που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στην προαγωγή των αρχών του αλληλοσεβασμού μεταξύ θρησκειών και της γνώσης βασικών στοιχείων της επικρατούσας θρησκείας, καθώς και στην διασφάλιση της πλήρους και επιτυχημένης ένταξης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ελληνική κοινωνία διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, τα ιδιαίτερα θρησκευτικά της χαρακτηριστικά.
 
Η Επιτροπή θα συντάξει και θα υποβάλλει στο γενικό γραμματέα θρησκευμάτων, έκθεση με τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά καθώς και όποια άλλα κριθούν αναγκαία από την ίδια, μέχρι την 1/5/2013. Τυχόν παράταση των εργασιών της μπορεί να δοθεί για συγκεκριμένο ζήτημα κατόπιν έγκρισης του Υπουργού παιδείας και θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλητισμού.
 
Η Επιτροπή για την αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσoυλμανικής μειονότητας της Θράκης και την εφαρμογή του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013), αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
 
1. Χασάν Μπαντάουι, επίκουρος καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας του Αραβοϊσλαμικού κόσμου στο Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
2. Σαμπρί Μποσνάκ, απόφοιτος ισλαμικού πανεπιστημίου Μεδίνας, καθηγητής ισλαμικής Θεολογίας και διευθυντής ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής
 
3. Αλή Οσμάν, διδάκτωρ ισλαμικής θεολογίας του πανεπιστημίου AlAzhar
 
4. Γιασάρ Δαμάδογλου, πτυχιούχος ισλαμικού πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον ιερό Ισλαμικό Νόμο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ισλαμικών σπουδών από το πανεπιστήμιο AlAzhar, Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας και ισλαμικού ιερού νόμου του πανεπιστημίου AlAzhar
 
5. Χαλήλ Τζιχάτ, πτυχιούχος ισλαμικού πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον ιερό Ισλαμικό νόμο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ισλαμικό ιερό κήρυγμα και διδάκτωρ ισλαμικής θεολογίας του ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μεδίνας.
 
6. Φαχρή Ραήμ, πτυχιούχος ισλαμικής θεολογίας και ισλαμικού ιερού νόμου του Πανεπιστημίου AlAzhar
 
7. Αγγελική Ζιάκα, επίκουρος καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Ισλάμ
 
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό α’ («να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους») η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή της Βασιλικής Κεραμίδα, ΠΕ01, επιστημονικήςσυνεργάτιδος του γενικού γραμματέα θρησκευμάτων.
 
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό γ’ («να εκπονήσει πρόταση για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με ανανεωμένα περιεχόμενα σπουδών για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ στη Θράκη») και στον σκοπό ε’ («να εκπονήσει πρόταση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία του ιερού κορανίου στα σχολεία της Θράκης όπου φοιτούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθώς και τους τρόπους διασύνδεσής του με το μάθημα των θρησκευτικών»), η επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Συμβούλου Α’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό στ’ («να εκπονήσει πρόταση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν.3536/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013») η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή του Σάββα Μελισσόπουλου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αναστάσιου Μολοχίδη, καθηγητή στην Ειδική παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Χασάν Μπαντάουι. Γραμματέας η Βασιλική Κεραμίδα, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Μητσοπούλου, ΠΕ13,ειδικό σύμβουλο της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων. Η επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτήριο του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (Χαϊριγιέ) ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως του θέματος για το οποίο συγκαλείται η επιτροπή, και τα μέλη της διευρυμένης σύνθεσής της, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου».
Από “Χρόνο Κομοτηνής”
Υ.Γ. Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, ἀγαπητοὶ συν-ἝΛληνες, τὸ θέμα τῆς πίστεως πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀποκοπῇ ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευσι. Δυστυχῶς, ἤ εὐτυχῶς, σὲ λίγο θὰ ἔχουμε πόλεμο κανονικό. Κι ἐπεὶ δὴ τὰ παιδιὰ συνήθως πληρώνουν σὲ πολέμους φανατικῶν, προσπαθῆστε νὰ κρατήσετε τὰ παιδιά σας ἔξω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Δὲν φταῖν σὲ κάτι.
(Visited 57 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ πόλεμος Βίβλου-Κορανίου τώρα ξεκινᾶ! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply