Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

Δημοκρατικὴ Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα 

Ἡ δημοκρατία ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ ἐπιτυχέστατα καὶ εὐθέως ἀνάλογα μὲ τὸν ἀντιφασισμό. Τὸ τεκμήριο τῆς ἐπιτυχίας στὴν παραπάνω εἰκόνα, ποὺ ἔχει ληφθῆ στὸ Σύνταγμα, κάτω ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία ἔξω ἀπὸ τὸ κοσμηματοπωλεῖο «Καίσαρη».

Ὑπερήφανοι οἱ ἀντιφασίστες ἑόρτασαν κι ἐφέτος τὸ «Ὄχι».

Εὐτυχισμένοι ἀπὸ τὴν σωτηρία τους ἀπὸ τοὺς κακοὺς Ναζί, οἱ ἀντιφασίστες, ἑόρτασαν καὶ εφέτος τὴν ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» ἀπολαμβάνοντας τὴν εὐημερία ποὺ τοὺς ἐξησφάλισε ἡ ἐπιλογή τους νὰ θυσιασθοῦν γιὰ τοὺς Βρεταννοὺς στοὺς ὁποίους εἶπαν τὸ «ΝΑΙ»

Οὔτε χαρτόκουττα!!!

Ἐλάχιστοι ἔχουν προσέξη τοὺς μεμονωμένους Πακιστανοὺς ποὺ περιέρχονται τὶς γειτονιὲς τῆς Ἀττικῆς μαζεύοντας πεταμένες χαρτόκουττες καὶ ντανιάζοντάς τες σὲ ξεχαρβαλωμένα παιδικὰ καροτσάκια, προορίζοντας τες νὰ τὶς πουλήσουν στὴν πολτοποίηση. Ὅλα τὰ πεταμένα ὑλικὰ συσκευασίας, χαρτοκιβώτια κλπ γίνονται ἀνάρπαστα ἀπὸ τοὺς Πακιστανοὺς οἱ ὁποῖοι τὰ ῥευστοποιοῦν ὅπως οἱ «εὐπαθεῖς» σηκώνουν ἀγάλματα μπρούτζινα, σιδηροτροχιές, χάλκινες περιελίξεις καὶ τὶς προωθοῦν σὲ κλεπταποδόχους γιὰ λειώσιμο!

Ἔτσι καὶ οἱ ἄστεγοι μένουν χωρὶς χαρτόκουττα ξαπλώνοντας ὅπως εἶναι στὰ παγκάκια τῆς νυκτερινῆς Ἀθήνας ποὺ μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου γίνονται …καταλύματα! Τέτοιες εἰκόνες εἴχαμε νὰ δοῦμε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν …σπηλαίων ἀλλὰ ἡ δημοκρατία ἐφρόντισε καὶ πάλι γιὰ τὸ …φρεσκάρισμά της …μνήμης μας!

Καμμία λύπησις γιὰ τοὺς ἐνόχους!!!

Ναί, οἱ «λαθρομετανάστες» μὲ τὰ ἀκριβὰ smartphone τους καὶ τὰ ἐπώνυμα ῥοῦχα τοὺς καλοπερνοῦν στὰ hot spots, ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ ἑλλαδικοῦ «κράτους», τὸ ὁποῖο τοὺς παραχωρεῖ τὰ πάντα, μέχρι καὶ τὸν στρατό του, τὸν ὁποῖο τὸν κατήντησε «φιλιππινέζα» τῶν ξένων, ἀταυτοποιήτων, «παραθεριστῶν»! Καὶ πολὺ καλὰ καλοπερνοῦν ὅταν οἱ ἰθαγενεῖς ῥαγιάδες ἀρκοῦνται νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς δημοκρατικοὺς κοτσαμπάσηδές τους οἱ ὁποῖοι διὰ τοῦ ἀντιφασισμοῦ τοὺς ὁδηγοῦν στὸ ξεσπίτωμα!

Σὲ μία γωνιὰ στὴν ὁδὸ Ἱπποκράτους, δίπλα ἀπὸ μία σκάλα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀφετηρία τῶν λεωφορείων, ἕνας ἄλλοτε τρανὸς ἔμπορος τῆς περιοχῆς κοιμᾶται στὸ πεζοδρόμιο ῥίχνοντας ἕνα πρόχειρο μπερντὲ γιὰ νὰ μὴν φαίνεται! Ναί, αὐτὸς ὁ ἰθαγενὴς ῥαγιὰς ἀντὶ νὰ ἁρπάξῃ τὴν καραμπίνα γιὰ νὰ διεκδικήσῃ τὸ δικαίωμά του στὴν ζωὴ ἀρκεῖται σὲ ἕνα μπερντὲ γιὰ νὰ κρύψῃ τὸν θάνατό του!
Εἰς θάνατον!!! ἀχρεῖοι!!!

Ῥαγιάδες

Ἐφορία Ἄγ. Παρασκευῆς: Ἐνῶ ἡ ἑτοιμόῤῥοπος ἡλικιωμένη ἀποχωρεῖ ἐξουθενωμένη, ὁ νεώτερος ῥαγιάς, γονατισμένος ἐμπρὸς στὸν γκισὲ τοῦ ἐφοριακοῦ καὶ μὲ τὸν πισινό του ἔκθετο ἱκετεύει διακανονισμό…

Μιλᾶμε γιὰ λαό;
Μιλᾶμε γιὰ Ἔθνος;

Ἀσφαλῶς, ἀλλὰ λαὸ καὶ Ἔθνος ῥαγιάδων!!!
Αὐτὴ εἶναι ἡ δημοκρατία!

29 Ἰουλίου 2019, ἡμέρα μεσημέρι, Σταθμὸς Λαρίσσης

Ἡμέρα μεσημέρι, στὸ γραφεῖο …ἐξυπηρετήσεως ΑΜΕΑ, στὸν Σταθμὸ Λαρίσσης κι ἐνῶ γύρω περνοῦσαν ἀμέτρητοι διαβάτες… ἀδιάφοροι γιὰ τὸν πεσμένο!

Νὰ θυμάστε τὴν σκηνὴ ὅταν, σὲ λίγες ἡμέρες, ξαναστηθεῖτε ἐμπρὸς στὶς κάλπες ἠλίθιοι δημοκράτες γιὰ νὰ ἐπανεκλέξετε τὸν ἴδιο δυνάστη μὲ ἄλλη κομματικὴ ἐπιγραφὴ κι ὅταν ξαναμπεῖτε στὸ Facebook γιὰ νὰ κλαψουρίσετε γιὰ τὴν κατάστασή σας θυμηθεῖτε ὅτι τὴν φτιάξατε μὲ τὴν ψῆφο σας καὶ τὴν αὐτοκαταστροφικὴ ἐμμονικότητά σας στὴν δημοκρατία τὴν ὁποία ὁ Πλάτων χαρεκτήρισε ὡς Μήτρα Τυραννίας!!!

Καλέντζης Ἀριστοτέλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δημοκρατικὴ – Ἀντιφασιστικὴ Ἀθήνα τῶν …ἀστέγων ῥαγιάδων!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ῥαγιαδο-κοινωνίες | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά ἀλλάξη κάτι μέ τήν νέα χρονιά; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply