Ὁ σκύλος τοῦ Βύρωνος

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1823 ὁ Λόρδος Βύρων ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα μαζὺ μὲ τὸ σκύλο του, Lyon, ῥάτσας Newfoundland.
Μέχρι καὶ τὸν θάνατο τοῦ Βύρωνος στὸ Μεσολόγγι, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1824, ὁ Lyon ἦταν συνέχεια στὸ πλευρό του.
Σὲ σκίτσο τοῦ William Parry, ὁ Βύρων παίζει μὲ τὸν Lyon στὸ Μεσολόγγι ἐνῶ πίσω διακρίνονται Σουλιῶτες τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς του.

Ὅταν πέθανε ὁ Βύρων, ὁ Lyon συνόδευσε τὸ φέρετρο τοῦ ἀφεντικοῦ του στὴν Ἀγγλία καὶ υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν ἀδελφή του ποιητοῦ.

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply