Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων. Ἐθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις.

ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ Θεοφάνους Μαλκίδου

Ἀλήθεια, μπορεῖ νά φαντασθῇ, ἔστω καὶ ἕνας Ἀρμένιος τὸν πρωθυπουργὸ ἢ τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν της χώρας του νὰ καταθέτῃ στεφάνι στὸν Μουσταφά Κεμάλ (!), πολιτικὸ ἢ πνευματικὸ ἄνθρωπο νά ἀμφισβητῇ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ νὰ λέῃ ὅτι δὲν ὑπῆρξε Γενοκτονία (!);

Στὴν Ἑλλάδα, τὴν πρόταση τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδου καὶ τὴν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1994 καὶ ἡ θέσπισις τῆς 19ης Μαΐου ὡς ἡμέρα Ἐθνικῆς μνήμης (τὸ 1996 ἔγινε ἡ ψήφισις τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν Γενοκτονία στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ ἀνακήρυξις τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα μνήμης), ἀκολούθησαν μία σειρὰ ἀπὸ ἐνέργειες οἱ ὁποῖες ἄφησαν ἐκπλήκτους τοὺς πάντες.

Τὴν 19η Μαίου 1996 προσγειώνονται τουρκικὰ ἀεροσκάφη στὴν προσφυγικὴ Νέα Ἀγχίαλο Μαγνησίας καὶ τὸ ἴδιο ἔτος γίνεται ἡ συναυλία Ῥουβᾶ – Κοῦτ στὴν ἡμικατεχόμενη Κύπρο.

Τὴν 19η Μαίου 1998 γίνεται ἀπόπειρα νὰ σταλῇ ἡ Κρατικὴ Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν στὶς ἑορτὲς μνήμης τοῦ Κεμὰλ στὴν Ἄγκυρα (!) ἐνῶ ἀκολουθοῦν οἱ καταθέσεις στεφάνων τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ Κ. Καραμανλῆ καὶ πρωθυπουργοῦ καὶ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Γ. Παπανδρέου στὸν ὑπεύθυνό της Γενοκτονίας, τὸν Μουσταφὰ Κεμάλ!

Ἀναρωτιόμεθα πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῇ ἡ προσπάθεια ἀλλοιώσεως καὶ οὐσιαστικῆς καταργήσεως τῆς ἡμέρας Μνήμης τῆς Γενοκτονίας, καθὼς καὶ ἡ ἀπουσία, ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ὀλιγωρία τοῦ ἀποκαλουμένου πολιτικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὸ ζήτημα ἀναδείξεως τῆς Γενοκτονίας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος;

Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸ ὅτι ὑπάρχουν «πολιτικοὶ καὶ πνευματικοί» ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀποδέχονται καὶ θαυμάζουν τὸν δάσκαλό του Χίτλερ, τὸν Κεμάλ;Τὸν ἐξολοθρευτὴ δηλαδὴ τῶν Ἑλλήνων; Γιατί ἡ Ἑλλάς ἀπουσιάζει ὅταν γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ συναντήσεις καὶ κρύβεται φοβουμένη, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὑβρίζει τοὺς νεκροὺς προγόνους μας καὶ παρίσταται στὰ ἐγκαίνια τοῦ ψεύτικου σπιτιοῦ τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ στὴν Θεσσαλονίκη;

Γιατί ἡ Ἑλλάς ὡς Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Δῆμος, Νομαρχία, Περιφέρεια, Περιφερειακὴ Ἑνότης, κλπ, καλεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἑορτάσῃ (!!!) τὴν ἡμέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας καὶ μεταθέτει τὴν ἡμέρα αὐτήν σὲ ἄλλη ἡμερομηνία, κάνοντάς την «λάστιχο» μὲ τελετουργικὸ ποῦ φωνάζει «νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση»;

Στὰ παραπάνω θὰ πρέπη νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλες πράξεις ὅπως αὐτὴ τὸν Μάιο τοῦ 2013 μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος στὸ ἀντίστοιχό της Τουρκίας, τὸ ὁποῖο κατηγοροῦσε τοὺς Ἕλληνες γιὰ «τὴν δῆθεν γενοκτονία» (!) Στὴν ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδος δὲν ὑπάρχει οὔτε ἡ λέξις Γενοκτονία, οὔτε ἔγκλημα, οὔτε ἀναφορὰ στὸν θύτη Τουρκία.

Ἡ θλιβερὴ αὐτὴ στάσις τῆς Ἑλλάδος κορυφώθηκε μὲ τὴν ψήφιση τοῦ ἀποκαλουμένου «ἀντιῤῥατσιστικοῦ» νόμου (Ν. 4285 ) τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014, ἀπὸ ἀνθρώπους ἀνεπαρκεῖς νὰ κατανοήσουν τὴν οὐσία τοῦ ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ζητήματος τῆς Γενοκτονίας.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων

  1. Επειδη της εποχη της “χουντας” ημουν μωρο, δεν γνωριζω αν αυτοι οι ανθρωποι ησαν καλοι ή κακοι, ασχετο τι ακουω απ’ την οικογενεια μου και αλλους.
    Ομως, η Πατριδα μας υποφερει απ’ την λεγομενη “μεταπολιτευση” και μετα, διοτι την κυβερνουν Προδοτες.-

Leave a Reply