Ἔχουμε πόλεμο;

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

«Ἔχουμε πόλεμο», μοῦ λέει ἕνα παλληκαράκι, πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ ἀλλαγὴ βάρδιας, ὄταν μέσα στὴν παραζάλη τῶν πυρκαϊῶν τρέχαμε γιὰ περιπολίες. Πόση ἀγωνία ἔκρυβε ἡ φρᾶσις του… Πόσο πόνο… Ὅλο του τὸ σῶμα ἐξέπεμπε πανικό, σάστισμα καὶ σύγχυσιν. Σὰν νὰ ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ μίαν κοματώδη κατάστασιν καὶ νὰ μὴ μποροῦσε νὰ σταθεροποιήσῃ τὰ βήματά του.
Τὸν πλησίασα ἀπὸ πίσω, τοῦ ἔπιασα τὸν ὧμο δυνατά, σταθερὰ μὰ καὶ φιλικά, καὶ τοῦ εἶπα (περίπου) πὼς ναί, ἔχουμε πόλεμο, ἀλλὰ πρέπει νὰ παραμείνουμε ψύχραιμοι, διαυγεῖς καὶ ἀποφασιστικοὶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν πόλεμο μὲ κάποιες πιθανότητες ἐπιτυχίας. Ξαφνιάσθηκε. Γύρισε, μὲ κύτταξε στὰ μάτια γιὰ μερικὲς στιγμές. Ἡ ἀναστάτωσις ἐξανεμίσθη ἀπὸ τὸ βλέμμα του, ποὺ σὲ μίαν στιγμὴ γέμισε μὲ Φῶς. Χαλάρωσε τὸ σῶμα του, ξέσφιξε τὰ χείλη του καὶ μὲ ἔνα χαμόγελο, ὄλο ἀποφασιστικότητα πλέον, μοῦ ἀπήντησε: «Ναί, ἔχεις δίκαιον.» Καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν περιπολία του, δίχως πανικὸ καὶ δίχως ἀνασφάλειες.

Ἦταν ἁπλῶς ἔνας πολεμιστὴς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἡρεμήσῃ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσῃ τὶς ἱκανότητές του καὶ τὴν δυναμική του. Καὶ τὸ ἔπραξε μόνος του, μόνον καὶ  μόνον γιατί μποροῦσε. Ἐγὼ ἤμουν ἁπλῶς ἡ ἀφορμή. Τὸ αἴτιον τὸ διέθετε ὁ ἴδιος.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἔχουμε πόλεμο;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φανταστικός ἤ πραγματικός πόλεμος; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply