Ξυπνώντας ἀπὸ λήθαργο …αἰώνων!!!


 
Ἀπὸ ὕπνον βαθύ. Ὕπνο αἰώνων. 

Ξυπνήσαμε μίαν ἡμέρα, ξαφνιασμένοι, τρομαγμένοι, ἀγανακτισμένοι. Γεμάτοι θυμὸ καὶ πίκρα. Κυττάξαμε γύρω μας καὶ ἀντιληφθήκαμε πὼς αὐτὸ ποὺ βλέπουμε  εἶναι ὁ …θάνατος. Τότε γιατί μεγαλώσαμε μέσα στὸ ψέμμα; Ἢ αὐτό ποὺ βλέπουμε εἶναι ψέμμα; Μήπως ἐμεῖς εἴμαστε τὸ ψέμμα;

Μᾶς ἔμαθαν πὼς Ἑλλὰς εἶναι τὰ σκουπίδια. Ἡ ῥεμούλα! Οἱ λογαριασμοὶ στὴν Ἐλβετία. Τὰ χαμένα ὑποβρύχια. Οἱ ὑποκλοπές. Οἱ πουλημένοι δικαστές. Τὰ διαρκῆ προσκυνήματα. Ὁ ὠχαδελφισμός. Οἱ συνεχεῖς διορισμοί. Ὁ κάθε Πάγκαλος. Οἱ κουκουλοφόροι. Τὰ καμμένα καταστήματα. Τὸ ξύλο καὶ τὰ χημικὰ τῶν ΜΑΤ. Οἱ βρώμικες παραλίες. Ἡ μόλυνσις. Οἱ παντὸς τύπου προμήθειες. Ὁ Καμίνης μὲ τὸν Μπουτάρη. Ἡ ἀμφισβητουμένη Θρᾴκη. Ἡ ἑβραϊκὴ Μακεδονία μας. Τὰ σβησμένα ῥαντὰρ τοῦ Αἰγαίου. Ἡ ἑβραιο-τουρκοπροσκυνημένη Κύπρος μας. Ὁ κάθε κουδουνισμένος καὶ τὰ ψώνια του. Ὁ κάθε διαπλεκόμενος, μὲ τὶς περίεργες σχέσεις του μὲ τὴν κάθε goldman sachs, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνευ ἀρχὴ καὶ τέλους ἀσυλία του. Τὰ λεηλατημένα μας ταμεῖα. Τὰ ἐπιδόματα. Οἱ ΕΝΦΙΑ καὶ ἡ παραμονή μας σὲ φορολογικὰ Νταχάου.
Οἱ πεινασμένοι μας γέροι. Τὰ γεμάτα ὀρφανοτροφεῖα. Τὰ συσσίτια. Οἱ ψεκασμοί μας.
Τὸ δηλητηριασμένο μας νερὸ καὶ ἡ πλαστική μας τροφή.
Οἱ αὐτόχειρες. Οἱ μετανάστες τοῦ «ὅπου γῆς καὶ πατρίς». Ὁ ῥατσισμὸς ὅλων τῶν ἄλλων ἐναντίον μας. Ἡ ἐκτόπισίς μας. Ἡ γενοκτονία μας.
Τὸ σκοτάδι. Ὁ φόβος. Ὁ θάνατος.

Ἔεεεεεεε ὄχι λοιπόν!!! 

Ἑλλὰς εἶναι φῶς! Εἶναι δίκαιον! Εἶναι ἀλήθεια! Εἶναι διαφάνεια! Εἶναι ἐντιμότης! Εἶναι ἰσοῤῥοπίες! Εἶναι ὁ Ἥλιος ποὺ φωτίζει κι ὀδηγεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο στὴν εύτυχία καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια.
Εἶναι Ἐλευθερία. Εἶναι Ἰσονομία! Εἷναι πραγματικὴ (κι ὄχι καλὰ ἐξαγορασμένη) Ἀνθρωπιά!!!
Εἶναι τὸ πᾶν!

Γίνεται νά μᾶς κρύβουν γιά πολύ ἀκόμη τό φῶς; Γίνεται νά μᾶς ἀφήνουν γιά πολύ ἀκόμη στό σκοτάδι; Γίνεται νά μᾶς κρατοῦν γιά πολύ ἀκόμη σέ καταστολή;

Ἕλληνες! 

Μὴ φοβάσθε κάτι! Εἴμαστε ἕτοιμοι! Τίποτα λιγότερο ἀπὸ τὸ ΟΛΟΝ δὲν χωρᾶ πλέον στὴν ζωή μας! ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Ἕλληνες. Ἐμεῖς ξέρουμε! Ἐμεῖς μόνον μποροῦμε νὰ ξέρουμε! Ἐμεῖς μόνον μποροῦμε νὰ αἰσθανθοῦμε! Ἐμεῖς μόνον νὰ διεκδικήσουμε καὶ νὰ κερδίσουμε! 

Ἕλληνες! Παραμείνατε σὲ ἑτοιμότητα! 

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι παντοῦ! Καὶ μόνον ἐμεῖς ἱκανοὶ καὶ ἄξιοι νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε, ὡς τρόπο ἀντιλήψεως, συνειδήσεως καὶ πολιτισμοῦ, στὸν πλανήτη! 

Εἴμαστε ἢδη ὄρθιοι! Δυναμώνουμε καθημερινῶς. Ἀφυπνιζόμεθα οὐσιαστικῶς.
Μίαν μόνον στιγμὴ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ ὄνειρο!
Πολεμᾶμε καὶ προετοιμαζόμεθα γιὰ ὅλα!!!
Δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο! 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἡ λέξις πόλεμος, στὴν δική μας γλῶσσα, σημαίνει ἀφύπνισις κι ἑτοιμότης! Νὰ τὸ θυμᾶστε!

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *