Ὅ,τι σώσῃς μέσα στὴν ἀστραπή…

 

Καλημέρα!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

«Τοῦτο μόνον νὰ ξέρῃς:
Ὅ,τι σώσῃς μὲς στὴν ἀστραπὴ καθαρὸ στὸν ἀιῶνα θὰ διαρκέση.»

Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply