Ἕνας κόσμος σὰν τὸ …σπίτι μας!

Ὁρισμένοι ἄνθρωποι ἐπαναστάτες, μεταρρυθμιστὲς προσπαθοὺν να καταπολεμήσουν τὸ κακὸ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα ὁ παλιὸς κόσμος ὅμως τοὺς καταδιώκει σὰν σκιὰ καὶ κάνει τὸν ἀγῶνα τοὺς για δίκαιο να μοιάζει μὲ μιὰ αὐθαδικὴ ἀπαίτησῃ.
Αὐτοὶ ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τῆς Εὐρώπης φαίνεται νὰ θέλουν στὴν παρέα τους μόνον λαοὺς πιστούς, εὐλαβικοὺς καὶ βολικούς, ποὺ νὰ ὑποθηκεύουν μὲ προθυμία τὴν αὐτονομία τους.

Εὔχομαι νὰ ἔλθῃ μιὰ ἡμέρα ποὺ ἡ ἀνθρωπότης δὲν θὰ ἔχῃ νὰ δόσῃ λογαριασμὸ παρὰ μόνον στὸν ἑαυτό της καὶ τὸ αὔριο δὲν θὰ εἶναι μιὰ ἀκόμη ὑπόσχεσις ἀλλὰ ἔνας κόσμος μὲ ἰσότητα, ἀγάπη, δίκαιο καὶ ἐλευθερία.
Ἐνας κόσμος σὰν πατρικὸ σπίτι, ἄνετος καὶ ζεστός, γεμάτος εὐωδιὲς καὶ συγκινήσεις, φῶς καὶ ἀγάπη, καθαρότητα καὶ εὐγένεια, καλοσύνη καὶ ἀγαθὲς προθέσεις, εἰρήνη καὶ σεβασμό…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *