Ἐὰν ὁ κόσμος ἐδιάβαζε ποίησιν…

Καλημέρα!!!Ἐὰν ὁ κόσμος διάβαζε ποίησιν...

Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Λέω πὼς ἐὰν ὁ κόσμος ἐδιάβαζε ποίηση, ἡ εἰρήνη δὲν θὰ εἶχε τόσο βαθειὰ πληγωθεῖ καὶ ἡ ἀγάπη δὲν θὰ ἦταν περιφρονημένη.

Γιάννης Ῥίτσος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply