Γιά ποιάν ἐλπίδα;

Κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς ἡ Ἐλπὶς τοῦ κόσμου μας εἶναι τὰ παιδιά.
Μά, γιὰ νὰ εἶναι τὰ παιδιά μας κάτι τέτοιο, πρέπει πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ …μυαλά τους νὰ εἶναι ὑγειῆ. Εἶναι; Ἔχουν τίς προϋποθέσεις νά γίνουν; Κι ἐάν ὄχι, ἐμεῖς τί κάνουμε γιά νά τίς ἀλλάξουμε;

Ναί, πράγματι… Τὰ παιδιὰ εἶναι οἱ Ἐλπίδες τοῦ κόσμου μας, ἀλλά, γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πρέπει νὰ ἔχουν καὶ τὴν ὑποδομὴ ἐκείνην, ποὺ θὰ τὰ κάνη χρήσιμα καὶ σημαντικά. Κι αὐτὴν τὴν ὑποδομὴ εἴμαστε ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουν.

Γιά ποιάν ἐλπίδα λοιπόν συζητᾶμε; Στὴν τύχη ὅταν ἀφήνουμε τὰ πράγματα, τότε κι αὐτὰ μᾶς …ἀφήνουν!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *