Μία βαθειὰ ἀνάσα…

Καὶ συνεχίζω…
Ὅσο κι ἐὰν δυσκολεύτηκα στὸ ὁ,τιδήποτε, μία βαθειὰ ἀνάσα εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ μὲ γεμίσῃ ὀξυγόνο καὶ νὰ λειτουργήσῳ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα.
Κι ἐὰν δὲν φθάνῃ ἡ μία, ἄς πάρῳ καὶ δεύτερη… Καὶ τρίτη…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν δὲν μπορῷ νὰ ἐλέγχῳ ἐγὼ τὴν ζωή μου, δὲν ἀξίζει νὰ τὴν ζῷ αὐτὴν τὴν ζωή. Συνέχεια

Μίαν ἡμέρα θὰ συναντήσουμε τὰ ὄνειρά μας…

Καλημέρα!!!
Μὲ ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Μίαν ἡμέρα θὰ συναντήσουμε τὰ ὄνειρά μας... Συνέχεια

Χειμωνιάζει…

Χειμωνιάζει...Κι ἐμεῖς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, καλούμεθα νὰ σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Δεκέμβριος ἀπὸ σήμερα. Χειμερινὸς καὶ κρύος… Ὅπως πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἔτσι ἦσαν οἱ χειμερινοὶ μῆνες.
Μῆνες περισυλλογῆς, ἐσωτερισμοῦ, ἀνανεώσεως…
Μῆνες καλλιεργείας καὶ σπορᾶς, ὅλων ἐκείνων ποὺ θὰ φυλαχθοῦν καὶ θὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ γιὰ νὰ ἀποδοθῇ στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο τὸ Νέον.
Μὰ κυρίως μῆνες ἀναμονῆς τῆς Ἀνοίξεως τῆς Φωτεινῆς, τῆς ζωογόνου! Συνέχεια

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται…

Καλημέρα!!!
Καλὴ Ἑβδομάδα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἐξαγγέλλοντας τὸν χειμώνα ποὺ ἔρχεται... Συνέχεια

Δὲν χάθηκε κάτι…

Καὶ δὲν  μπορεῖ νὰ χαθῇ κάτι ποὺ …δὲν εἴχαμε!!!Δὲν χάθηκε κάτι...

 

Ἐλευθερία, Ἐπιστήμη, Αὐτονομία, Ἀνεξαρτησία, Ἰσονομία, Δικαιοσύνη οὐδέποτε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, εἴχαμε.  Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, δὲν χάνουμε κάτι… Ἁπλῶς διαλύεται μία ψευδαίσθησις ποὺ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, διότι μᾶς κρατοῦσε ὁμήρους σὲ μίαν κατάστασιν ἡμί-… κάτι. Πάντως ὄχι σὲ μίαν καττάστσιν ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ μεγαλουργήσῃ.
Καὶ ἰδίως ὁ Ἕλλην ἄνθρωπος… Συνέχεια

Θὰ νικήσουμε μόνον ἐὰν τὸ πιστεύουμε

Ἕνα ἀκόμη, ἴσως τὸ σημαντικότερον ὅλων, «φαντασματάκι» ποὺ πρέπει νὰ ἀντικρύσουμε κατάματα καί, καταληκτικῶς, νὰ τὸ ἀποδομήσουμε καὶ νὰ τὸ νικήσουμε εἶναι ἡ δική μας ἄρνησις νὰ ἑστιάσουμε στὸ γιατὶ πρέπει, μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ νικήσουμε κάθε ἐχθρό μας.
Ἐπὶ τῆς οὐσίας δῆλα δὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἢ ἔστᾦ νὰ συμβάλουμε, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, πρὸ κειμένου ἡ Ἀνθρωπότης νὰ ἀπεγκλωβισθῇ ἀπὸ τὰ τέλματά της, εἶναι ἡ δική μας πίστις στὴν Νίκη καὶ στὸ Δίκαιον αὐτῆς. Συνέχεια