Βλέποντας τὸν κόσμο διαφορετικά…!!!

Μπορεῖς σήμερα νὰ βρῇς τρόπους γιὰ νὰ κυττάξῃς διαφορετικὰ τὸν κόσμο, ἐὰν ἀφήσῃς τὰ μάτια σου νὰ ξεδιψάσουν στὴν ὀμορφιὰ ποὺ ὑπάρχει γύρω σου καὶ ἐπιτρέψῃς στὶςς αἰσθήσεις σου νὰ περιπλανηθοῦν μέσα στοὺς ἤχους τῶν χρωμώτων. Συνέχεια

Γιὰ μίαν στιγμὴ στάσου…

…νὰ πάρῃς βαθειὲς ἀνάσες…
Νὰ θυμηθῇς τὰ γιατί καὶ  τὰ διότι…
Νὰ ξαποστάσῃς…
Δὲν βγαίνει ὁ ἀνήφορος μὲ μίαν ἀνάσα…!!! Συνέχεια

Βιώνoντας τὸ τέλος καὶ τὴν ἀρχὴ ταὐτοχρόνως

Οἱ ὧρες ποὺ βιώνουμε εἶναι πλήρεις ἀκροτήτων καὶ ἐντόνων συναισθημάτων.
Ὁ κόσμος μας, ὄπως τὸν ξέραμε, κατέῤῥευσε καί, σὲ μεγάλον βαθμό, ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ στηριχθοῦμε καὶ νὰ πατήσουμε κάπου, ἀποφεύγοντας, ὅσο τὸ δυνατόν, τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς καταῤῥεύσεως.
Ὅμως, εἶτε τὸ ἀποδεχόμεθα εἴτε ὄχι, ἡ πραγματικότης, πεζὴ καὶ σκληρή, μᾶς ὑπαγορεύει πὼς αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα στὸν πλανήτη εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις ἑνὸς μηχανισμοῦ …πτώσεως. Τὸ τέλος αὐτοῦ ποὺ γνωρίζαμε ἐπῆλθε ἢδη καὶ ἁπλῶς χρειαζόμεθα κάποιον χρόνο γιὰ νὰ τὸ ἀποδεκτοῦμε.
Συνέχεια

Οἱ χθεσινές μου σκέψεις, τὸ σήμερά μου…

Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ αἰσθάνεσαι φυλακισμένος στὶςς τωρινὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς σου…
Μπορεῖ να ἀσφυκτιᾷς καὶ νὰ εὑρίσκεσαι σὲ ἀδιέξοδο.

Ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς σου σήμερα θυμήσου ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ ἔχει προέλθει ἀπὸ τὶς χθεσινές σου σκέψεις καὶ συμπεριφορὲς καὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ἂν ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὶς σκέψεις σου.
Συνέχεια

Ξεπερνώντας (μέσα μας) κάθε πιθανὸν ἀπρόοπτον

Ὁ,τιδήποτε ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνατρέψῃ τὰ ὅσα θεωροῦμε ὡς δεδομένα καὶ κατοχυρωμένα μπορεῖ νὰ συμβῇ πλέον. Κι αὐτὴ ἡ πιθανότης δὲν θὰ ὀφείλεται σὲ πολιτικὲς  καὶ οἰκονομικὲς ἀνατροπές, ὅσο σὲ ἄλλου εἴδους ἰσοῤῥοπίες, ποὺ ἔως τώρα οὐδέποτε πιστέψαμε πὼς μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν. Ὄχι ἀπαραιτήτως διότι κάποιος «κακός» ἀπεφάσισε νὰ ὁδηγήσῃ τὸν πλανήτη σὲ ἰσοπεδωτικὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ διότι ὅλα εἶναι ζωντανὰ γύρω μας καὶ ὅλα «νοοῦν» πὼς ἀπαιτεῖται ἐπανεκκίνησις γιὰ ὅσα ἀντιλαμβανόμεθα μὰ καὶ γιὰ ὅσα δὲν κατανοοῦμε ἀκόμη. Συνέχεια

Ἡ ἀγάπη πάντα μένει…

Καλημέρα!!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Συνέχεια