Μποροῦμε πράγματι νὰ ἤμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.

Ἔχουμε ξανὰ ἀναφερθῇ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιόν μας στὴν ἐνέργεια τῶν κυμάτων, κι ὄχι μόνον.
Τὸ ζήτημα ὅμως καθίσταται πλέον ἰδιαιτέρως σημαντικό, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς τὰ νησιά μας ἔχουν θέμα ἐνεργεικὸ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ὅλα αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴν ὑπόστασι τῆς χώρας στὰ διεθνῆ δρώμενα. Συνέχεια

Καὶ μὲ τόσον ὀρυμαγδὸ χάσαμε καὶ τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.

Ἀπὸ τὴν μία οἱ ῥεπουσ-τ-ιές, ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ δολοφονίες, ἀπὸ τὴν παράλλη οἱ καταστροφὲς τῶν ὅσων ἀπέμειναν ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῆς τρόικα καὶ τῶν τοκογλυφῶν, φέρνουν συσκότισι κι ὁ Μπενοβούβαλος ἁρμενίζει. Ξέρετε. αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὸ ἔλλειμμα γιὰ νὰ μᾶς στείλουν στὸ ΔΝΤ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὰ κουκιὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν περισσότεροι ἀπὸ 180 βο(υ)λευτὲς καὶ νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα ὅλοι μαζύ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε ὅλους τοὺς νόμους τοῦ Συντάγματος, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃ τὸ Σύνταγμα νὰ φαίνεται …ἀντισυνταγματικό… Συνέχεια