Καλλιόπη Ἀβραάμ, ἡ ἡρωϊκὴ «γιαγιὰ» τῆς ΕΛΔΥΚ

Καλλιόπη Ἀβραὰμ (1896-1974) ἡ «Γιαγιὰ» τῆς ΕΛΔΥΚ.

Ὅταν ἔγινε ἡ ἐπίθεσις τὸ 1974 τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο ἡ Καλλιόπη Ἀβραὰμ ἦταν 78 ἐτῶν, καὶ ζοῦσε στὸ κατεχόμενο σήμερα χωριὸ Λάρνακα τῆς Λαπήθου τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας μὲ τὸν σύζυγό της Ἀβράμη. Συνέχεια

Ψέμματα καὶ παραπλανητικὲς ὑποσχέσεις Βρεταννῶν…

Ἕνα ἔγγραφο ντοκουμέντο, οἰκογενειακὸ κειμήλιον τῆς θυγατρὸς τῆς «γιαγιᾶς τῆς ΕΛΔΥΚ», μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα.

Σημειώσεις τοῦ συζύγου της Τάκη Μπούρα, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε μὲ τὸν Ἀγγλικὸ Στρατὸ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ τὴν Ταξιαρχία τῶν Κυπρίων…. Συνέχεια

Καλλιόπη Ἀβραάμ, μία γυναῖκα σύμβολο!!!

8 Μαρτίου: Παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναίκας!
Τὸ «ἀσθενὲς φύλο», ἀλλὰ μόνο ἀσθενὲς δὲν εἶναι, ἀφοῦ τὸ ἔχουν ἀποδείξει καὶ τὸ ἀποδεικνύουν καθημερινά, ποικιλοτρόπως….

Πρότυπα γυναικῶν, παραδείγματα πρὸς μίμηση, ἐπώνυμες καὶ ἀνώνυμες, γνωστὲς καὶ ἄγνωστες, ὑπῆρξαν πολλές!
Μία ἀπὸ αὐτές τις Ἡρωίδες -ποὺ δὲν ξέρουν πολλοί- εἶναι καὶ ἡ Καλλιόπη Ἀβραάμ! Συνέχεια

Καλλιόπη Ἀβραάμ, ἡ γιαγιὰ τῆς ΕΛΔΥΚ.

Ἡ Καλλιόπη Ἀβραάμ, 78 ἐτῶν τὸ φοβερὸ καλοκαίρι τῆς εἰσβολῆς, ἀπὸ τὸ κατεχόμενο σήμερα χωριὸ Λάρνακα τῆς Λαπήθου (στὴν ἐπαρχία Κερύνειας), παρέμεινε μέσα στὴν φωτιὰ τοῦ πολέμου καὶ βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τοὺς ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ, ποὺ μάχονταν ἐναντίον τοῦ «Ἀττίλα».

Ἀρνήθηκε ἐπανειλημμένα ὅταν τῆς ὑπεδείχτη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν περιοχὴ λέγοντας: Συνέχεια

Μία ἄγνωστη ἡρωΐς.

Μία ἄγνωστη, γιὰ τοὺς ἐκ τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἡρωΐς τῆς Μάχης τῆς Κύπρου, τῆς Καλλιόπης Ἀβραάμ.

«Ποῦ νά ἀφήσω ἐτούτα τά παιδιά;»

«Αὐτοὶ οἱ λεβέντες δὲν φοβοῦνται νὰ πεθάνουν καί θά φοβηθῶ ἐγώ ἡ παληόγρια;» Συνέχεια