Ψέμματα καὶ παραπλανητικὲς ὑποσχέσεις Βρεταννῶν…

Ἕνα ἔγγραφο ντοκουμέντο, οἰκογενειακὸ κειμήλιον τῆς θυγατρὸς τῆς «γιαγιᾶς τῆς ΕΛΔΥΚ», μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα.

Σημειώσεις τοῦ συζύγου της Τάκη Μπούρα, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε μὲ τὸν Ἀγγλικὸ Στρατὸ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ τὴν Ταξιαρχία τῶν Κυπρίων….

Συνελήφθη αἰχμάλωτος στὴν Καλαμάτα, προσπαθώντας νὰ διαφύγῃ στὴν Κρήτη κι ἐκρατήθη αἰχμάλωτος πολέμου ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, γιὰ τέσσερα χρόνια καὶ δέκα ἡμέρες…

Εἶχε κι αὐτὸς πιστέψη στὸ ψέμμα τῶν Βρεταννῶν: «Κύπριοι πολεμῆστε μαζύ μας καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου θὰ ἑνωθεῖτε μὲ τήν, ἐπίσης σύμμαχό μας, Ἑλλάδα…»…
Ὑπόσχεσις ποὺ οὐδέποτε ἐτηρήθη…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply