Λαμπρὴ Πρωτομαγιά!!!

Σήμερα εἶναι ἡ Λαμπρή…
Μὰ εἶναι καὶ Πρωτομαγιά…
Εἶναι καὶ Πρωτομηνιά…

Συνέχεια

Φωτεινὸς Ἀπρίλιος

Ἀπρίλιος φωτεινὸς καὶ αἰσιόδοξος!

Μῆνας ποὺ ἀνταμείβει μῆνας ποὺ ἀνταμείβει ὅλες τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν, ὅλο τὸν κόπο τῶν σπόρων νὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια καὶ νὰ βλαστήσουν ξεπερνώντας τὶς δυσκολίες. Συνέχεια

Νά καλῶς ὁρίσουμε τόν Μάρτιο;

Καὶ φθάσαμε στὸν Μάρτιο ἐπὶ τέλους…
Δύσκολος χειμώνας… Ὁ δυσκολότερος ἴσως…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, μᾶλλον ἐτούτη ἡ ἄνοιξις εἶναι κάτι πράγματι νέο… Συνέχεια

Εὐλογημένος Φεβρουάριος…

Φεβρουάριος.
Ὁ μῆνας ποὺ ὑφαίνει τὰ δικά του θαύματα.

Κρύες ἡμέρες, γεμάτες μάλλινα γάντια καὶ κασκόλ, μεγάλες νύκτες, μὲ μουσική, συζητήσεις γεμάτες ζωντάνια ἢ μοναχικὲς χαρές. Συνέχεια

Τίς ἠμύνθη περί Πάτρης;

Οὔτε ἀπὸ συνήθεια οὔτε ἀπὸ ὑποχρέωση,…

…μὲ τὴν σειρά μου καὶ ἐγὼ καταθέτω μία ἐγκαρδία εὐχή…
…ἐνθυμούμενος καὶ ἀποτυπώνοντας τὸν θειότατο Παπαδιαμάντη καὶ τὸν …«Οἰωνόν» του.. 
Συνέχεια

Χειμωνιάζει…

Κι ἐμεῖς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, καλούμεθα νὰ σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Δεκέμβριος ἀπὸ σήμερα. Χειμερινὸς καὶ κρύος… Ὅπως πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἔτσι ἦσαν οἱ χειμερινοὶ μῆνες.
Μῆνες περισυλλογῆς, ἐσωτερισμοῦ, ἀνανεώσεως…
Μῆνες καλλιεργείας καὶ σπορᾶς, ὅλων ἐκείνων ποὺ θὰ φυλαχθοῦν καὶ θὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ γιὰ νὰ ἀποδοθῇ στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο τὸ Νέον.
Μὰ κυρίως μῆνες ἀναμονῆς τῆς Ἀνοίξεως τῆς Φωτεινῆς, τῆς ζωογόνου! Συνέχεια