Χειμωνιάζει…

Χειμωνιάζει...Κι ἐμεῖς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, καλούμεθα νὰ σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Δεκέμβριος ἀπὸ σήμερα. Χειμερινὸς καὶ κρύος… Ὅπως πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἔτσι ἦσαν οἱ χειμερινοὶ μῆνες.
Μῆνες περισυλλογῆς, ἐσωτερισμοῦ, ἀνανεώσεως…
Μῆνες καλλιεργείας καὶ σπορᾶς, ὅλων ἐκείνων ποὺ θὰ φυλαχθοῦν καὶ θὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ γιὰ νὰ ἀποδοθῇ στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο τὸ Νέον.
Μὰ κυρίως μῆνες ἀναμονῆς τῆς Ἀνοίξεως τῆς Φωτεινῆς, τῆς ζωογόνου! Συνέχεια

Καλὸν Μῆνα Ὀκτώβριο λοιπόν…

Καλὸν Μῆνα Ὀκτώβριο λοιπόν...Σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες!
Σὲ ὅλους τοὺς Ἀνθρώπους!!!
Σὲ ὅλον τὸν κόσμο μας!!! Συνέχεια

Ὑπέροχο μῆνα Ὀκτώβριο νὰ ἔχουμε!!!

Ὀκτώβριος…
Μῆνας  μὲ μία ἐξευγενισμένη γοητεία, ποὺ μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ φλογισμένα κοπάδια τῶν ἐπιθυμιῶν μας!Ὑπέροχο μῆνα Ὀκτώβριο νὰ ἔχουμε!!!1

 

Τὰ σύννεφα καὶ ὁ ἄνεμος μιλοῦν στὴν καρδιὰ καὶ κάθε ἀστραπὴ μᾶς καλεῖ νὰ ἀφυπνισθοῦμε. Συνέχεια

Καλὸν κι εὐλογημένο μῆνα…

Καλὸν κι εὐλογημένο μῆνα...2Καλημέρα!
Καλὸ κι εὐλογημένο μῆνα καὶ ἔνα ὑπέροχο καὶ δημιουργικὸ Φθινόπωρο!!! Συνέχεια

Γιατί δέν ξοδεύουμε ἐμεῖς τόν χρόνο;

Καλημέρα!!!

Μακάρι ὁ Αὔγουστος νὰ εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὸν Ἰούλιο.
Καὶ ὁ Σεπτέμβριος καλλίτερος ἀπὸ τὸν Αὔγουστο.

Γιατί δέν ξοδεύουμε ἐμεῖς τόν χρόνο; Συνέχεια

Καλὸν μῆνα Αὔγουστο νὰ ἔχουμε…!!!!

Καλὸν μῆνα Αὔγουστο νὰ ἔχουμε...!!!!Τὸ καλοκαίρι ἄργησε ἐφέτος.
Οἱ θερμοκρασίες ἤδη ὅμως εἶναι ὑψηλὲς κι ἀνυπόφορες.
Κάποιοι δυσφοροῦν. Ἄλλοτε δυσφοροῦν ἀπὸ τὶς θερμοκρασίες κι ἄλλοτε ἀπὸ τὶς γενικότερες συνθῆκες διαβιώσεώς μας.
Μὰ ἔχουμε πεῖ…
Ὅσο δύσκολη κι ἐὰν εἶναι ἡ ζωή μας…
Ὅσο σκληρὴ κι ἐὰν εἶναι ἡ πραγματικότης μας…
Ὅσο κουραστικὸ κι ἐὰν εἶναι τὸ νὰ ἐπιβιώσουμε…
…πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ κρύβεται μία μεγάλη ἀλήθεια: Καλούμεθα, κάθε στιγμή, νὰ ἀποδείξουμε πὼς ΚΑΙ δικαιούμεθα τὸ (ὄχι πάντα αὐτονόητον) δικαίωμα στὴν ζωή, νὰ ἀνατρέψουμε τὰ δεδομένα πρὸς ὄφελός μας καὶ νὰ φθάσουμε στὸ πέρας τῆς ἀτομικῆς διαδρομῆς μας μὲ τὴν αἴσθησιν τοῦ νικητοῦ στὴν συνείδησίν μας.
Μὰ γιὰ νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ πρέπει πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα νὰ ζοῦμε, ἀπολύτως συνειδτηῶς, στὸ ἐδῶ καὶ τώρα. Ὅλες τὶς χαρὲς κι ὅλες τὶς πίκρες.

Μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε πολλά.
Μποροῦμε νὰ κτίσουμε πολλά.
Μὰ πρῶτα πρῶτα μποροῦμε νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν αὐτοεκτίμησίν μας, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ ξανακτίσουμε τὸν κόσμο μας ὅπως τοῦ πρέπει κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔπεισαν πὼς τοῦ πρέπει.

Ἄς εἶναι λοιπὸν αὐτὸς ὁ φωτεινός, ὁ ζεστός, ὁ καυτὸς μῆνας ἡ ἀπαρχὴ τῆς νέας μας πορείας, ὡς Ἀνθρωπότητος, γιὰ νὰ μπορέσουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ πιστέψουμε στὸ …«παράλογον» καὶ τὸ …«ἀνέφικτον».
Ἕνα …«παράλογον» καὶ ἕνα …«ἀνέφικτον» ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἀναγκαῖον νὰ φέρουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ καλοκαίρι πρῶτα στὴν καρδιά μας τὸ κρατᾶμε ζωντανό!!!

φωτογραφία