Χορεύετε…

Καλὴν χρονιὰ στὴν Πατρίδα μας 

«Χορεύετε!… Παντοῦ χορὸς στὴν φύση βασιλεύει! Συνέχεια

Καλὸν μῆνα Μάρτιο νὰ ἔχουμε…

Κι ἔφθασε ἡ ἄνοιξις, ἐπὶ τέλους…
Ἡμερολογιακῶς μέν, ἀλλὰ ἔφθασε…
Ἤδη γύρω μας τὰ χρώματα αὐξάνονται… Τὸ φῶς γίνεται πιὸ ἔντονο…
Οἱ διαθέσεις τῶν συνανθρώπων μας λίγο βελτιώνονται… Συνέχεια

Καλὸν μήνα νὰ ἔχουμε…

Ἰούλιος πιά… Ὁ καιρὸς ζεσταίνει…
Ἡ θάλασσα, ἤ τὸ βουνό, ἀναλόγως τῶν προτιμήσεών μας, μᾶς καλοῦν.
Ἐὰν φυσικὰ μποροῦμε νὰ «δραπετεύσουμε» πρὸς αὐτὲς τὶς κατευθύνσεις… Διότι οἱ περισσότεροι πλέον ἀδυνατοῦν…

Ἐμεῖς ὅμως, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν μποροῦμε, ἤ ὄχι, νὰ δραπετεύσουμε, ὀφείλουμε νὰ βλέπουμε πάντα τὴν κάθε ἡμέρα μας, τὴν κάθε μας ἑβδομάδα, τὸν κάθε μας μῆνα ὡς ἀφορμὴ γιὰ μίαν νέα ἀρχή. Συνέχεια