Θέμα μόνον …παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν κατασχέσεων!!!

Τὸ εἴχα ξαναδημοσιεύσει πρὶν ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ τὸ ξαναδημοσιεύω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὰ κρούσματα σὲ συμπολίτες μας πληθαίνουν, ὡστὲ νὰ ἐνημερωθοῦν.
Διότι κάθε δέσμευσις ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου εἶναι παράνομος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραβιάζεται ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 4332/2015 περὶ ἰθαγενείας

Προτάσεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀκυρώσεως τοῦ νόμου 43322015 περὶ ἰθαγενείας2

Οἱ Προσπάθειές μας κατὰ τοῦ Ἐθνοκτόνου Νόμου 4332/15-περὶ ἰθαγενοποιήσεως τῶν ἀλλοτρίων

Οἱ ἐνστάσεις μας, ὡς πρὸς τὸ νομικὸ μέρος, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφωνίες μας – ἀντιπαραθέσεις μας ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ἐπικεφαλαιωδῶς ἀναφέρονται, καὶ συνίστανται στὰ ἀκόλουθα:

[1] Κατ’ ἀρχὰς ἡ Ἰθαγένεια εἶναι βιολογικὴ ἰδιότης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ διὰ νόμου, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν σκοπιμότητες.

[2] Οἱ εἰσερχόμενοι δὲν μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν οὔτε οἰκονομικοὶ μετανάστες, καθότι ἡ χώρα μας διαβαίνει ὀξυτάτη οἰκονομικὴ κρίση, καὶ πρακτικὰ τελεῖ ὑπὸ πτώχευση. Συνέχεια

Γιὰ τὴν σύνταξίν τους δουλεύουν καὶ οἱ …ἀποκεφαλιστὲς τῆς ISIS!!!

Νά!!! Τοὺς παρεξηγήσαμε!!!
Γιὰ τὴν σύνταξή τους φροντίζουν οἱ ἄνθρωποι…

Χάκερ ἀκολούθησαν τὰ ἴχνη πολλῶν λογαρισμῶν τουίτερ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ βγῆκαν στὸ …βρεταννικὸ ὑπουργεῖο ἐργασίας καὶ συντάξεων!!! Συνέχεια

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουμε δικαίωμα νὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας.

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ θὰ ἔχουμε δικαίωμα νὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας.Ἡ ἑπομένη πράξις τοῦ δράματος.
Δέν εἶσαι σωστός καί ὅπως σέ θέλει τό σύστημα γονιός;
Θὰ παίρνουν τὸ παιδί σου καὶ δὲν θὰ τὸ ξαναβλέπης.

Τὸ θέμα μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ συστήματα εἶναι ὅτι ξεκινοῦν ἀπὸ μιὰ σ Συνέχεια

Ὁ νεοναζισμὸς ἐπελαύνει…

Ὁ νεο-ναζισμὸς ἐπελαύνει μὲ νέο ὄνομα: «Ἀντιφασίστες».

Κατέστρεψαν ἀγάλματα καὶ τώρα καταστρέφουν βιβλία καὶ ἀπειλοῦν συγγραφεῖς.
Πολὺ παλαιὰ καὶ πολὺ γνωστὴ ἱστορία. Συνέχεια