Παραμονὲς τῆς ἁλώσεως…

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ ἜΘνους, τοῦ Κωνσταντίνου Παπαῤῥηγοπούλου, Τόμος 4ος, σελὶς 79:

Παραμονὲς τῆς ἁλώσεως...

Ὁ Πολύβιος, αὐτόπτης μάρτυς ἱστορικὸς τῶν πραγμάτων, περιέγραψε θλιβερὴ εἰκόνα τῆς

Συνέχεια

Ὁ ὕμνος εἰς τὴν …ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!

Θαυμᾶστε «πολιτισμός»!!!!!!
Ὕμνος στὴν διαστροφὴ καὶ τὴν παραγενεσία!!!
Αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα παρακολούθησαν ἑκατομμύρια παιδιὰ σὲ ὅλον τὸν «ἄῤῥωστο» κόσμο μας!!! Συνέχεια

Μέ ὅλμους καταστρέφουν θησαυροὺς οἱ σύμμαχοι τῶν …«συμμάχων» μας!!!

Τὸ μοναδικὸ σωζόμενο, πλῆρες, ἑλληνικὸ θέατρο, αὐτὸ στὰ Βόστρα τῆς Συρίας, ΔΕΝ ὑπάρχει πιά!!!
Τὸ κτύπησαν μὲ ὅλμους!!!Μέ ὅλμους καταστρέφουν θησαυροὺς οἱ σύμμαχοι τῶν ...«συμμάχων» μας!!!

Ὄχι, ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς …«καλούς» – φανατικοὺς Σουννῖτες – ποὺ ὀργάνωσε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ ἐξώσῃ τὸν Ἄσσαντ.!! Συνέχεια

Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (17ον)

Μαθήματα Ἀρχαίων ἙλληνικῶνΜΑΘΗΜΑ 17ον

Στὸ προηγούμενο μάθημα εἲδαμε τοὺς ἀρχικοὺς χρόνους τοῦ «λύω» καὶ πῶς κλίνονται. Ἐπίσης εἲδαμε πῶς σχηματίζουν τοὺς ἀρχικοὺς χρόνους τὰ ὁμαλὰ ῥήματα.

Σήμερα θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἀπαρέμφατα τῶν ῥημάτων (τῆς ἐνεργητικῆς φωνῆς).

Τὰ ἀπαρέμφατα δὲν κλίνονται.

Συνέχεια

Πρόθεσις ΟΛΩΝ τῶν κυβερνήσεων ἡ καταστροφὴ τῶν μνημείων καὶ τῆς κληρονομιᾶς μας!!!

Πόσο θλιβερό καὶ ἐξοργιστικό μπορεῖ νά εἶναι τό ἀνθελληνικό γραικυλικό κράτος – παρωδία, στό ὁποῖο ζοῦμε;
Τὴν ὥρα ποὺ τὰ ὑπουργεῖα χορηγοῦν χρήματα γιὰ ἀναστηλώσεις τζαμιῶν καὶ χαμὰμ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, οἱ ἀρχαιότητες (ποὺ στὸ κάτω κάτω φέρουν πολλὰ ἔσοδα) εἶναι παρατημένες στὴν τύχη τους…Πρόθεσις ΟΛΩΝ τῶν κυβερνήσεων ἡ καταστροφὴ τῶν μνημείων καὶ τῆς κληρονομιᾶς μας!!!1 Συνέχεια

Διὰ τῆς βίας θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ἀπογόνους …Φοινίκων!!!

Ἐχθὲς φίλοι μου ἐπισκέφθηκα τὸ Κυκλαδικὸ μουσεῖο, προ κειμένου νὰ δῷ τὴν ἔκθεσιν περὶ ἰατρικῆς στὴν ἀρχαιότητα.
Σὲ τέσσερα δωμάτια (4Χ4) κάποια ἐκθέματα ἐνδιαφέροντα, ἀλλὰ εἰς κάθε περίπτωσιν τὸ θέμα ΔΕΝ ἐξαντλεῖται καὶ βρῆκα τὴν ἔκθεσιν ἐλλιπῆ.
Ἀφοῦ ἢπια ἕνα ποτὸ στὸ ὄμορφο ΚΑΦΕ τοῦ Μουσείου, ἀνέβηκα νὰ δῷ τὰ ἐκθέματα τῆς σταθερῆς συλλογῆς, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν πρῶτο ὄροφο. Συνέχεια