Ὁ ὕμνος εἰς τὴν …ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!

Θαυμᾶστε «πολιτισμός»!!!!!!
Ὕμνος στὴν διαστροφὴ καὶ τὴν παραγενεσία!!!
Αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα παρακολούθησαν ἑκατομμύρια παιδιὰ σὲ ὅλον τὸν «ἄῤῥωστο» κόσμο μας!!!Ὁ ὕμνος εἰς τὴν ...ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!3

Φωστῆρες τῆς παγκοσμιοποιήσεως…  Νὰ ξέρετε ὅτι ἡ φυσικὴ  τάξις δὲν δύναται νὰ ἀνατραπῇ.
Θὰ ἐπέλθη συμπαντικὴ Νέμεσις ἀργὰ ἤ γρήγορα.
Εἶναι καθαρὰ θέμα χρόνου!!!

Χρύσα Λίνδου

Τελικά τί εἴδαμε σήμερα στήν ΕΥΡΟΒΙΖΙΟΝ;
Ἄχρωμα τραγούδια χιλιο-ἀκουσμένα στὴν παγκόσμια δισκογραφία.
Κοπέλες ποὺ στρίγκλιζαν μὲ ὅλη τους τὴν δύναμη, προσπαθώντας νὰ μοιάσουν στὰ πρότυπά τους.

Τὸ πιὸ παρακμιακὸ ὅμως πρᾶγμα ποὺ εἶδα ἦταν τὰ γλωσσόφιλα μεταξὺ ἀνδρῶν στὸ κοινὸ ἤ σὲ πόστερ στοὺς δρόμους, καθὼς καὶ φιλιὰ μεταξὺ γυναικῶν στὸν στόμα, ἐπὶ σκηνῆς.

Ἐπίσης εἴδαμε τὴν προκλητικὴ Κοντσίτα νὰ εἶναι συνέχεια στὴν ὀθόνη μας.
Ἕνα μάθημα ἠθικῆς ποὺ παρακολούθησαν ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτου.

Δὲν ἔχω κάτι μὲ τοὺς ΓΚΕΥ, καθὼς πολλοὶ φίλοι μου ἔχουν αὐτὴν τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ οἱ ὁποῖοι σχολίασαν ἀρνητικὰ τὴν τηλεοπτικὴ παράσταση τῶν κραγμένων.Ὁ ὕμνος εἰς τὴν ...ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!2 Ὁ ὕμνος εἰς τὴν ...ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!1

Ἐρώτησις…
Ἔχει πάτο ἐπί τέλους αὐτή ἡ γενική σῆψις στον πλανήτη;;;
Τί ἄλλο θά δοῦμε;

Φίλιππος Τσεμπερούλης

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply