Ἀπωθημένο μὲ τὸ Κο.Δη.Σο.

Ὁ μ@λ@κ@ς τελικὼς εἶχε ἀπωθημένο μὲ τὸ Κο.Δη.Σο. Συνέχεια

Ὁ πρίγκηψ τῆς …Ζαμούντα!

(πατῆστε ἄφοβα στὴν ἐικόνα!!! Μεγαλώνει!!!) Συνέχεια

Αὐξάνεται στὸ 40% ἡ συμμετοχὴ τῶν ἀσφαλισμένων τοῦ ΕΟΠΥΥ..!!!

Πάρα πολὺ καλὰ νέα γιὰ τοὺς ψηφοφόρους τῆς κυβερνήσεως!!!

Αὐξάνετια ἡ συμμετοχή τους ἀπὸ τὴν Δευτέρα στὸ 40%!

Αὐτὴ εἶναι ἀνάπτυξις ῥὲ καὶ κοινωνικὸ μέρισμα!!! Συνέχεια

Αὐτὸ εἶναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ βοήθεια.

Ὄχι ἀερολογίες, ἀρλουμπολογίες καὶ παραστάσεις τοῦ …τοῦτ, κατὰ πῶς μᾶς ἔχουν ἔως τώρα δείξῃ.
Ἡ Ἐπιχείρησις Σκλαβενίτης ἐμπράκτως ἀποφασίζει νὰ δώσῃ βοήθεια στοὺς πληγέντες Κεφαλλονίτες.
Ἡ κυβέρνησις ἀρλουμπολογεῖ, ὡς συνήθως…
Οἱ λοιποὶ μεγαλοεπιχειρηματίες σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Ἐγώ τί νά πῶ; Συνέχεια

Τρεῖς μῆνες φυλάκισις μέ ἀναστολή;

Γιὰ νὰ καταλάβετε λοιπὸν γιὰ ποιὸν λόγο ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ φύγουν οἱ ΛΑΘΡΟ ἀπὸ ἐδῶ καί, ἐπίσης, γιὰ ποιὸν λόγο θὰ μαζευθοῦν ἄλλοι τόσοι.

Διαβάστε σημερινὸ γεγονός:

Τὴν Δευτέρα τὸ μεσημέρι συνέλαβα ἐπ΄ αὐτοφώρῳ διαῤῥήκτη (Γεωργιανὸ) στὴν κεντρικὴ εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας ποὺ διαμένω.
Ἀφοῦ τὸν «ἐσβέρκωσα» ἐκάλεσα τὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία (-ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ συγχαρητήρια γιὰ τὴν πολλὴ γρήγορο ἐπέμβασή της, 7′ λεπτὰ σκάρτα-), φυσικὰ τὸν …ἐμπαγλάρωσαν.
Συνέχεια

Ὁ τΣΥΡΙΖΑ δέν ἐπιθυμεῖ τόν ἔλεγχο καί τήν ποινική δίωξιν τῆς τρόικα;

Ναί, ξέρω…
…last year…

Καθ΄  ὅλα νόμιμος ἡ παρουσία της στήν ζωή μας;
Καί φυσικά οὔτε κἄν σφυρίζουν ἀδιάφορα σήμερα;
Ποῦ εἶναι καλέ οἱ «ἐπαναστάτες» καί οἱ νεο-«σωτῆρες» μας;
Ἀλλὰ ξέχασα…
Μὲ τόσους μΠατΣοΚους μέσα στοὺς κόλπους τῆς ὀργανώσεως, μπούκωσαν ἀπὸ …δηκοκρατικὰ τόξα… Συνέχεια