Τὸ ὁμόπλευρον τρέξιμον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Τὸ ὁμόπλευρον τρέξιμον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Ἄν παρατηρῆ κανεῖς προσεκτικὰ τοὺς ἀρχαιοελληνικοὺς ἀμφορεῖς διαφόρων περιόδων, που παριστάνουν  ἀθλητὲς που τρέχουν, θὰ διαπιστώση μία ἄγνωστη, σὲ πολλούς, λεπτομέρεια. Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἀφορᾶ στὴν τεχνικὴ τοῦ τρεξίματος τῶν ἀρχαίων. Συνέχεια

Τί εἶναι πάλι ἐτοῦτος ὁ σκελετός μικρογραφία;

Τί εἶναι πάλι ἐτοῦτος ὁ σκελετός μικρογραφία;6Ἔχω διαβάσῃ τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ ἀπίστευτα…
Τὶ ἐξωγήϊνοι, τὶ ἐνδογήϊνοι, τὶ θεοί, τὶ δαίμονες, τὶ ἄριοι καὶ τὶ ἄρειοι…
Γενικῶς ὁ κάθε ἕνας ποὺ γράφει αὐτὰ ποὺ γράφει καὶ πετριὰ ἔχει καὶ φροντίζουν νὰ τοῦ τὴν καλλιτεργοῦν τὰ διάφορα κέντρα, πρὸ κειμένου νὰ τὸν κρατοῦν στὴν κοσμάρα του καὶ νὰ πιστεύῃ πὼς θὰ τοῦ ἔλθῃ εἶτε ἡ φώτησις, εἶτε ἡ σωτηρία, ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ…
Καλὴ τακτική… δὲν λέω. Πάντως κουραστικὸ κατήντησε τὸ νὰ ἀσχολούμεθα διαρκῶς μὲ τόσες πολλὲς θεωρίες. Συνέχεια

Τὸ δάσος μὲ τὶς Σβάστικες.

Τὸ δάσος μὲ τὶς Σβάστικες.Πολὺ μοῦ ἄρεσε αὐτό.
Οἱ Γερμανοί, μέσα στὴν καφρίλα τους, δημιούργησαν κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνουν βέβαια, ἀλλὰ ποὺ ὁπωσδήποτε συντελεῖ στὴν ἐπίγνωσι κάποιων πραγμάτων, ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους.
Γιατί δέν καταλαβαίνουν; Μὰ διότι ὥς κάφροι κι ὥς κτῆνοι, ὀνόμασαν σβάστικα κάτι ποὺ παραμένει ὥς ἱερότατον σύμβολον τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφαιρῶντας του τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀποκαλυπτικότητα τῆς λέξως «Τετραγάμμα».
Συνέχεια

Γιατί ἕνα φίδι νά ἀφήσῃ τήν ἡσυχία του καί νά πάῃ στούς ἀνθρώπους;

Γιατί ἕνα φίδι νά ἀφήσῃ τήν ἡσυχία του καί νά πάῃ στούς ἀνθρώπους;Κατ’ ἀρχὰς νὰ θυμηθοῦμε κάτι ποὺ σημαντικό.
Τὸ φίδι, ἰδίως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν σύμβολο ἱερό.
Ἐὰν κάποιο φίδι μᾶς ἐπέλεγε ὥς συγκατοίκους του, τότε αὐτὸ ἐσήμαινε αὐτομάτως εὐλογία.
Κάθε οἰκία ποὺ εἶχε τὸ φίδι ἐθεωρεῖτο καλότυχη.

Αὐτὰ ὅμως συνέβαιναν κάποτε. Τότε ποὺ ἐμεῖς «ἀκούγαμε» τοὺς ἤχους, τὰ σημάδια καὶ τὰ μηνύματα τῆς φύσεως.
Συνέχεια

Εἶναι φυσικές ἤ τεχνητές οἱ πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου;

Εἶναι φυσικές ἤ τεχνητές οἱ πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου;Οι τρεις πυραμίδες του Ολύμπου.

Η γωνία μοιρών των τριών πυραμίδων της Γκίζας στην Αίγυπτο, οι επιστήμονες λένε ότι είναι ίδια ακριβώς με την γωνία που έχουν και τα 3 αστέρια της ζώνης του Ορίωνα στον ουρανό. Αυτές ονομάζονται “Τρεις Βασιλείες”. Από τα 3 αυτά άστρα, τα δύο είναι σε ευθεία γραμμή και το τρίτο απέχει 27 μοίρες. Ακριβώς την ίδια γωνία μοιρών αλλά και την πλήρη ταύτιση με τα 3 άστρα του Ορίωνα, έχουν και οι 3 πυραμίδες του Ολύμπου. Και εδώ έρχονται οι ιστορίες και οι μύθοι, για το κατά πόσο είναι φυσικές ή…. τεχνητές, οι Συνέχεια

Μά ὑπῆρχε ζωή ἐμφρόνων ὄντων πρό 300 ἐκατομμυρίων ἐτῶν;

Μά ὑπῆρχε ζωή ἐμφρόνων ὄντων πρό 300 ἐκατομμυρίων ἐτῶν;Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ πρόσφατη εἶμαι.
Μόλις πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν πάτησα τὸν πλανήτη….
Ἱστορία διαβάζω, διότι τὴν ἀγαπῶ, ἀλλὰ ἐκεῖ μέσα δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τόσα ψέμματα μοῦ ἔχουν πῇ.
Τόσες παραποιήσεις, ἀλλοιώσεις, διαγραφὲς ἔχουν κάνῃ.
Συνέχεια