Ἄρχισε νά πέφτῃ ὁ οὐρανός στά κεφάλια μας;

Ἄρχισε νά πέφτῃ ὁ οὐρανός στά κεφάλια μας;Μὰ τὸν Τουτάτις!
Τί ἀκριβῶς συνέβῃ στήν πρώην Σοβιετία;
Ἔπαθαν κάτι ἀπό αὐτό πού φοβόμασταν τόσους αἰῶνες ἤ ἦταν κάτι τυχαῖον;
Ἐξ ὅσων γνωρίζαμε, ἐμεῖς οἱ γήινοι, τὰ οὐράνια σώματα ἀπωθοῦνται ἀπὸ τὴν Σελήνη καὶ ἕλκονται ἀπὸ τὸν Δία.
Συνέχεια

Ὑπόγεια σπίτια.

Ὑπόγεια σπίτια. 1Ὄχι, δὲν εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τῶν βλαμμένων ποὺ δημιουργοῦνται γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουν ἀπὸ κάτι. 
Εἶναι μίας ἄλλης λογικῆς σπίτια, ἡ ὁποία βασίζεται στὴν μεγελυτέρα ἐξοικονόμησιν ἐνεργείας καὶ στὴν μείωσιν τῶν ἀπωλειῶν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, εἶναι θαυμάσιες ἰδέες καὶ νομίζω, γιὰ ὅσους ἔχουν χῶρο, χρόνο καὶ χρῆμα, θὰ ἦταν ἐξαιρετικὴ ἡ Συνέχεια

Ἀκόμη καὶ οἱ Κινέζοι χορεύουν ποντιακά!

Ἀκόμη καὶ οἱ Κινέζοι χορεύουν ποντιακά!Αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα τὸ ἀνεκάλυψα τυχαίως στὸ διαδίκτυον ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ ἐμέναν τὸ ἀνεκάλυψε ὁ ἐθνικός μας …ἀναζητητής!!!
Ναί, ναί, ὁ Λιακόπουλος! 

Βέβαια, ἐὰν ἀφαιρέσουμε τὴν μουσική, πολὺ ἀμφιβάλλω γιὰ τὸ ἐὰν χορεύουν οἱ Κινέζοι ποντιακά. Κάτι σὲ παραφθορά τους, ναί. Ἄλλως τὲ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὰ βήματα. Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ ἦχος; Πῶς μετεφέρθῃ ἡ πληροφορία μέσα ἀπό τούς αἰῶνες; 

Συνέχεια

Ἡ μεγαλυτέρα ἔκρηξις ποὺ ἔζησε ἡ (σύγχρονος) ἀνθρωπότητα.

Ἡ μεγαλυτέρα ἔκρηξις ποὺ ἔζησε ἡ (σύγχρονος) ἀνθρωπότητα.Τὸ περιστατικὸν δὲν τὸ γνώριζα.
Γνωρίζω ὅμως πὼς κάποιες ἄλλες ἐκρήξεις, ὀφειλόμενες σὲ ἄλλα αἴτια, περισσότερο γνωστά, λόγῳ τῶν ἀποτυπωμάτων τους, στὸν πλανήτη μας, ἦταν αὐτὰ ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος ἀρκετὲς φορές.
Συνέχεια

Τί σχέσι ἔχουν οἱ Γαλάτες τοῦ Ἀστερίξ μέ τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες;

Γιατί ὄχι νά μήν ἔχουν σχέσι;
Ὅταν κάποτε διάβαζα τὰ ἐπεισόδια μὲ τὶς περιπέτειες τῶν Γαλατῶν, τὸ μυαλό μου συχνὰ πυκνά, ἄθελά του, πήγαινε στὰ τῶν παππούδων μας.
Ποιά ἡ διαφορά;
Συνέχεια

Μία πόλις ποὺ χάνεται καὶ …βρίσκεται!

Μία πόλις ποὺ χάνεται καὶ ...βρίσκεται!Περίεργα πράγματα κι αὐτά..
Πολὺ περίεργα…
Μία πνίγεται, μία σώζεται…

Ἀναφέρομαι σὲ πόλι τῆς Ἀργεντινῆς, ποὺ ἄν καὶ χάθηκε κάτω ἀπὸ ὄγκο ὑδάτων, τώρα σιγὰ σιγὰ ἐπανέρχεται στὸ φῶς. 
Συνέχεια