Εἶναι φυσικές ἤ τεχνητές οἱ πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου;

Εἶναι φυσικές ἤ τεχνητές οἱ πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου;Οι τρεις πυραμίδες του Ολύμπου.

Η γωνία μοιρών των τριών πυραμίδων της Γκίζας στην Αίγυπτο, οι επιστήμονες λένε ότι είναι ίδια ακριβώς με την γωνία που έχουν και τα 3 αστέρια της ζώνης του Ορίωνα στον ουρανό. Αυτές ονομάζονται “Τρεις Βασιλείες”. Από τα 3 αυτά άστρα, τα δύο είναι σε ευθεία γραμμή και το τρίτο απέχει 27 μοίρες. Ακριβώς την ίδια γωνία μοιρών αλλά και την πλήρη ταύτιση με τα 3 άστρα του Ορίωνα, έχουν και οι 3 πυραμίδες του Ολύμπου. Και εδώ έρχονται οι ιστορίες και οι μύθοι, για το κατά πόσο είναι φυσικές ή…. τεχνητές, οι πυραμίδες του Ολύμπου.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Δὲν ἔχω ἀνεβῇ στὸν Ὄλυμπο, τόσο ψηλά. Ἀπὸ πιὸ χαμηλὰ αὐτὰ δὲν φαίνονται ξεκάθαρα.
Ἔχω διαβάσῃ πολλά, μὲ ἔχουν προβληματίσῃ ὅλα, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ καταθέσω κάποιαν γνώμη ἤ ἄποψι ἐπὶ τοῦ θέματος.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς οἱ πυραμιδοειδεῖς κατασκευὲς εἶναι ἕνα κεντρικὸ σύμβολο σὲ πάρα πολλὲς περιόδους τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀπουσιάζῃ λοιπὸν ἀπὸ τὸν φυσικὸ χῶρο τῶν Ἑλλήνων. Ἄλλως τε πυραμῖδες στὴν χώρα μας ἔχουμε πολλές κι ἄς πασχίζουν κάποιοι μὲ βία νὰ τὶς ἐξαφανίσουν.

Φιλονόη.

(Visited 183 times, 1 visits today)
Leave a Reply