Ἡ τελευταία ἔκδοσις τῆς Ναυτικῆς Ἐπιθεωρήσεως.

 

Ἡ τελευταία ἔκδοσις τῆς Ναυτικῆς Ἐπιθεωρήσεως. Μὲ ξάφνιασε.
Εἶχα ἀρχίσῃ νὰ πιστεύω πὼς ἐκεῖ μέσα ἔχουν ξεχάσῃ καὶ ταὐτότητες καὶ ἱστορίες καὶ κυρίως τὸν ῥόλο τους.
Σὲ μίαν διαδικτυακή μου ἔρευνα λοιπόν, ἔπεσα σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα.
Καί ὤ… Θαῦμα!
Ἐθαύμασα!
Προσέξτε ἐπίσης τὸ ὀπισθόφυλλο.
Ἡ λέξις «ΜΑΖΥ» γιὰ τὴν ἔνωσι τῶν Δωδεκανήσων μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Μεγάλη στιγμή! Ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες.

Ἄς εἶναι καλὰ αὐτοὶ ποὺ τὸ θυμήθηκαν κι ἔκαναν πράξι ἐτοῦτο τὸ ἔντυπο.

Φιλονόη.

 Μερικὰ ἀπὸ τὰ θέματα:
«Ἀφιέρωμα στὰ Δωδεκάνησα», τοῦ Σαράντου Καργάκου.
«Τὰ Δωδεκάνησα κομμάτι τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου» τοῦ Παναγιώτη Γέροντα, Ἀνθυποπλοιάρχου
«Ὁ ἐθνομάρτυρας καὶ ἅγιος μητροπολίτης Σμύρνης» τοῦ Ἰωάννου Κατσαβοῦ.
κι ἀκολουθοῦν διάφορα θέματα στρατιωτικά.
Περισσότερα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐὰν πατήσετε στὸν παρακάτω σύνδεσμο.

φωτογραφία καὶ πηγὴ πληροφορίας.

(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ τελευταία ἔκδοσις τῆς Ναυτικῆς Ἐπιθεωρήσεως.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ τελευταία ἔκδοσις τῆς Ναυτικῆς Ἐπιθεωρήσεως. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ τελευταία ἔκδοσις τῆς Ναυτικῆς Ἐπιθεωρήσεως. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply