Ἡ Ἰατρικὴ τῆς ψυχῆς. (Α’ μέρος.)

Ο Ιπποκράτης1 στο βιβλίο του «Περί φύσιος ανθρώπου»2, αναφέρει:

Αἱ παχύταται δὲ τῶν ν φλεβῶν ὦδε πεφύκασιν· τέσσαρα ζεύγεά ἔστιν ἐν τῷ σώματι, καὶ ἕν μὲν αὐτέων ἀπὸ τῆς κεφαλης ὄπισθεν διὰ τοῦ αὐχένος, ἔξωθεν ἐπὶ τὴν ράχιν ἔνθεν τὲ καὶ ἔνθεν παρὰ τὰ ἰσχία ἀφικνέεται καὶ ἐς τα σκέλεα, ἔπειτα διὰ τῶν κνημέων ἐπὶ τῶν σφυρῶν τὰ ἔξω καὶ ἐς τοὺς πόδας
διήκει.
Δεῖ οὗν τὰς φλεβοτομίας τὰς ἐπί των ἀλγημάτων των ἐν τῷ νώτῳ καὶ τοίσιν ἰσχίοισιν ἀπὸ τῶν ἰγνύων ποιέεσθαι καὶ ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἔξωθεν.
Αἱ δ’ ἕτεραι φλέβες ἐκ τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰ οὔατα διὰ τοῦ αὐχένος, αἱ σφαγίτιδες καλεόμεναι, ἔσωθεν παρὰ τὴν ράχιν ἐκατέρωθεν φέρουσι παρὰ τὰς ψόας ἐς τους ὄρχιας καὶ ἐς τοὺς μηρούς, καὶ διά των ἰγνύων ἐκ τοῦ ἔσωθεν μέρεος, ἔπειτα διά των κνημέων παρὰ τὰ σφυρά τα ἔσωθεν καὶ ἐς τοὺς πόδας.
Δεῖ οὗν τὰς φλεβοτομίας πρὸς τὰς ὀδύνας ποιέεσθαι τὰς ἀπὸ τῶν ψοὼν καὶ τῶν ὀρχίων, ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἔσωθεν.
Αἱ δὲ τρίται φλέβες ἐκ τῶν κροτάφων διὰ τοῦ αὐχένος ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας, ἔπειτα ξυμφέρονται ἐς τὸν πνεύμονα καὶ ἀφικνέονται ἡ μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐς τὰ ἀριστερά, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐς τὰ δεξιά, καὶ ἡ μὲν δεξιὴ ἀφικνέεται ἐκ τοῦ πλεύμονος ὑπό τον μαζὸν καὶ ἐς τὸν σπλῆνα καὶ ἐς τὸν νεφρόν, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐς τὰ δεξιὰ ἐκ τοῦ πλεύμονος ὑπό τον μαζὸν καὶ ἐς τὸ ἧπαρ καὶ ἐς τὸν νεφρόν, τελευτῶσι δὲ ἐς τον ἀρχὸν αὐταὶ ἑκάτεραι.
Συνέχεια

Μία πολὺ σημαντικὴ καὶ χρήσιμη ἀλοιφή.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κηραλοιφή, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιῶ γιὰ πάρα πολλὰ ζητήματα, ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀναζητῶ ἐναλλακτικοὺς τρόπους γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν συμβατικὴ καὶ βιομηχανοποιημένη φαρμακολογία. Μέσα στὶς ἀναζητήσεις μου «ἔπεσα» ἐπάνω στὴν ἀλοιφὴ ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα, τὴν ὁποίαν ὅμως ἀκόμη δὲν ἔχω προλάβῃ νὰ δοκιμάσω.
Ἀπὸ τὰ συστατικά της ὅμως διακρίνω πὼς μᾶλλον πρόκειται γιὰ κάτι ἰδιαιτέρως χρήσιμο καὶ ἀσφαλές.
Τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ περιέχει πιστεύω πὼς μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἄλλα, ἀναλόγως τῆς Συνέχεια

Φυσικὴ προστασία ἀπὸ ποντίκια, ψεῖρες καὶ λοιπὰ ἔντομα.

Παρακάτω μποροῦμε νὰ διαβάσουμε διαφόρους, φυσικούς, τρόπους καταπολεμήσεως τῶν τρωκτικῶν καὶ τῶν ἐντόμων. Βέβαια, ἐγὼ πιστεύω πὼς πρέπει μόνον νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε, ὄχι νὰ τὰ ἐξοντώνουμε. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Πάντως γενικῶς ἐπιλέγω  ἡπίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τέτοιων προβλημάτων.
Γιὰ τὰ ποντίκια χρειάζεται ἰδιαιτέρα προσοχὴ στὸ τί θὰ πιάσουμε. Ὅ,τι ἀκουμπήσουμε θὰ τὸ μυρίσουν καὶ  δὲν Συνέχεια

Ἀντιστροφὴ τῆς Σκληρύνσεως κατὰ Πλάκας μέσῳ διατροφῆς.

Ἡ Φύσις ἔχει προβλέψει τὰ πάντα.
Ὅταν μία ἀσθένεια ἐμφανίζεται, τὴν ἴδιαν στιγμὴ ἐμφανίζεται καὶ ἡ θεραπεία της.
Στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁ «ἄνθρωπος» ἔχει παρέμβει, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργηθῇ ἡ ἀσθένεια, τότε καὶ πάλι ἡ Φύσις, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, μεριμνᾶ γιὰ τὰ παιδιά της! Οὐδέποτε τὰ ἄφησε ἀπροστάτευτα!
Μόνον ἐμεῖς ἐγκαταλείπουμε τὴν Φύσιν μας καὶ τὴν φύσιν γενικότερα.

Συνέχεια

Μέλι πού θεράπευε τήν ἐπιληψία;;

Αλήθεια, ποιος από εμάς θα μπορούσε σήμερα να φανταστεί, ότι με το ειδικό μέλι που παρήγαγε εκείνη την εποχή η Τραπεζούντα του Πόντου, μπορούσαν να θεραπεύσουν ολοκληρωτικά, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το αρχαίο κείμενο, την ασθένεια της Επιληψίας;

Συνέχεια

Ἡ διατροφή μας καὶ τὸ αἷμα μας.

Ἡ διατροφή μας, ὄσο κι ἐὰν μᾶς ξενίζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι σαφῶς συνυφασμένη μὲ τὸ αἷμα μας. 
Εἶναι βέβαια κάτι ποὺ δὲν γνωρίζουμε, ἀλλὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε.
‘Υπάρχουν ἀρκετὰ ἐξεταστικὰ κέντρα ἀνᾲ τὸν πλανήτη σήμερα, ποὺ διενεργοῦν ἐξετάσεις, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πληροφορήσουν γιὰ τὸ ποιὲς τροφὲς μποροῦμε νὰ τρῶμε δίχως νὰ μᾶς κάνουν κακό.
Συνέχεια