Φυσικὴ προστασία ἀπὸ ποντίκια, ψεῖρες καὶ λοιπὰ ἔντομα.

Παρακάτω μποροῦμε νὰ διαβάσουμε διαφόρους, φυσικούς, τρόπους καταπολεμήσεως τῶν τρωκτικῶν καὶ τῶν ἐντόμων. Βέβαια, ἐγὼ πιστεύω πὼς πρέπει μόνον νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε, ὄχι νὰ τὰ ἐξοντώνουμε. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Πάντως γενικῶς ἐπιλέγω  ἡπίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τέτοιων προβλημάτων.
Γιὰ τὰ ποντίκια χρειάζεται ἰδιαιτέρα προσοχὴ στὸ τί θὰ πιάσουμε. Ὅ,τι ἀκουμπήσουμε θὰ τὸ μυρίσουν καὶ  δὲν Συνέχεια

Γλακᾶτε νὰ σώσουμε τὴν μ….ψειρα!!!

Ὤ, ναί, τὸ πάθαμε κι αὐτό!
Πάει ὁ πλανήτης διότι μᾶς ἐτελείωσε ἡ μ….ψειρα!!!!
Τὶ συμφορὰ κι αὐτή!
Καί τώρα τί θά κάνουν οἱ «ἐπιστήμονες» δίχως της; 
Πῶς θά δικαιολογοῦν τό μόνον πού ἔμαθαν στήν ζωή τους νά κάνουν; Πῶς θά δικαιολογοῦν τό διαρκές κι Συνέχεια