Νά διώξουμε τά κουνούπια ἀπό τήν ζωή μας;

Προσωπικῶς δὲν ἔχω πρόβλημα μὲ τὰ κουνούπια ἀλλὰ ἔχουν οἱ φίλοι μου καὶ οἱ δικοί μου.
Ἄρα τρέχω διαρκῶς γιὰ νὰ ἐντοπίσω καὶ νὰ δοκιμάσω νέους τρόπους νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐντόμων.
Ἀρνοῦμαι ὅμως νὰ χρησιμοποιήσω κάποιο ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς φαρμακοβιομηχανίας καὶ τελικῶς καταλήγω νὰ παλεύω μὲ βοτάνια καὶ μὲ αἰθέρια ἔλαια.
Σήμερα ὅμως σκέπτομαι πὼς ἐπὶ τέλους τὴν πλησίασα τὴν λύσι τοῦ προβλήματος.
Συνέχεια

Διώχνουμε τά κουνούπια μέ φασκόμηλο;

Ἁπλᾶ,. οἰκονομικά, καθαρά.
Δίχως βρωμερὲς μυρωδιές, δίχως ἐπικίνδυνα χημικὰ καὶ δίχως μεγάλα κόστη.

Φαντάζομαι πὼς ἐὰν ἔχουμε καὶ μία γλαστρούλα ἐκεῖ κοντά, θὰ κάνῃ καλὴ δουλειά.
Δὲν τὸ ἔχω δοκιμάσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ συνιστοῦν… κάτι θὰ ξέρουν.
Ξεκινῶ ὅμως καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώσω.

Συνέχεια

Φυσικὴ προστασία ἀπὸ ποντίκια, ψεῖρες καὶ λοιπὰ ἔντομα.

Παρακάτω μποροῦμε νὰ διαβάσουμε διαφόρους, φυσικούς, τρόπους καταπολεμήσεως τῶν τρωκτικῶν καὶ τῶν ἐντόμων. Βέβαια, ἐγὼ πιστεύω πὼς πρέπει μόνον νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε, ὄχι νὰ τὰ ἐξοντώνουμε. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Πάντως γενικῶς ἐπιλέγω  ἡπίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τέτοιων προβλημάτων.
Γιὰ τὰ ποντίκια χρειάζεται ἰδιαιτέρα προσοχὴ στὸ τί θὰ πιάσουμε. Ὅ,τι ἀκουμπήσουμε θὰ τὸ μυρίσουν καὶ  δὲν Συνέχεια