Διώχνουμε τά κουνούπια μέ φασκόμηλο;

Ἁπλᾶ,. οἰκονομικά, καθαρά.
Δίχως βρωμερὲς μυρωδιές, δίχως ἐπικίνδυνα χημικὰ καὶ δίχως μεγάλα κόστη.

Φαντάζομαι πὼς ἐὰν ἔχουμε καὶ μία γλαστρούλα ἐκεῖ κοντά, θὰ κάνῃ καλὴ δουλειά.
Δὲν τὸ ἔχω δοκιμάσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ συνιστοῦν… κάτι θὰ ξέρουν.
Ξεκινῶ ὅμως καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώσω.

Συνέχεια

Φυσικὴ προστασία ἀπὸ ποντίκια, ψεῖρες καὶ λοιπὰ ἔντομα.

Παρακάτω μποροῦμε νὰ διαβάσουμε διαφόρους, φυσικούς, τρόπους καταπολεμήσεως τῶν τρωκτικῶν καὶ τῶν ἐντόμων. Βέβαια, ἐγὼ πιστεύω πὼς πρέπει μόνον νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε, ὄχι νὰ τὰ ἐξοντώνουμε. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Πάντως γενικῶς ἐπιλέγω  ἡπίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως τέτοιων προβλημάτων.
Γιὰ τὰ ποντίκια χρειάζεται ἰδιαιτέρα προσοχὴ στὸ τί θὰ πιάσουμε. Ὅ,τι ἀκουμπήσουμε θὰ τὸ μυρίσουν καὶ  δὲν Συνέχεια