Ψεκάζοντας μὲ …νευροτοξίνη τὰ …«κουνούπια»!!!

Νευροτοξίνη πρόκειται νὰ ψεκασθῇ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Χιοῦστον, γιὰ νὰ ἐξολοθρευθοῦν τὰ …κουνούπια!!!
Συνέχεια

Ψεκασμοὶ ἔως νὰ ἀλλάξουμε ἐνεργειακοὺς πόρους!!!

Ψεκασμοὶ ἔως νὰ ἀλλάξουμε ἐνεργειακοὺς πόρους!!!

Ὅκκκκ…
Ἂς μᾶς ποῦν τώρα κάποιοι, ποὺ καταῤῥίπτουν μύθους καὶ θεωρίες συνωμοσίας, τὸ τὶ θέλει ἀκριβῶς νὰ μᾶς πῇ ὁ ποιητής…
Συνέχεια

Μονσάντο. Ἡ πολυεθνικὴ τῆς φρίκης!!!

 

Αργεντινή: Δίχρονο κοριτσάκι με παραμορφώσεις, που αποδίδονται στους αεροψεκασμούς της Μονσάντο

Αργεντινή: Δίχρονο κοριτσάκι με παραμορφώσεις, που αποδίδονται στους αεροψεκασμούς της Μονσάντο

Ἡ ΜΟΝΣΑΝΤΟ εἶναι ἁπλῶς μία ἔκφρασις τῆς γενικοτέρας δραστηριότητος ὅλων αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν τοῦ πλανήτου, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἐπικράτησίν τους καὶ στὸ …βάθος, τὸν ἀποπληθυσμό μας.
Δῆλα δή…

Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ὁ Μπὶλ Γκαίητς χρηματοδοτεῖ ὁμαδικοὺς ἐμβολιασμούς, ποὺ πίσω τους κρύβονται «ἀλληλέγγυες» μὲ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ ἑταιρεῖες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιταχυνθῇ τὸ πρόγραμμα τοῦ ἀποπληθυσμοῦ.
Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἡ BAYER ἐπίσης προωθεῖ ἀνάλογα προγράμματα δηλητηριασμοῦ τῶν πληθυσμῶν, ἀλλὰ καὶ ποὺ ὁ γενικὸς διευθυντής της θεωρεῖ πὼς δὲν εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα τὸ νερό. Συνέχεια

Βάριον καί ὀξείδιον τοῦ ἀλουμινίου στό αἷμα μας;

Βάριον καί ὀξείδιον τοῦ ἀλουμινίου στό αἷμα μας;Βάριο στο αἷμα μας;;;
Μὰ φυσικά…
Ἀφοῦ ὑπάρχει στὴν τροφή μας καὶ σὲ ὅλη τὴν τροφικὴ ἁλυσίδα…
Ἀφοῦ πλέον ὑπάρχει στὸν ἀέρα καὶ σωρεύεται στῇ γῆ ὅταν καθιζάνει…
Καί τί κάνει…;;; Συνέχεια

Εἴδατε …«φωτιστικό» πού μᾶς ἔφτιαξαν;

Εἴδατε ...«φωτιστικό» πού μᾶς ἔφτιαξαν;Δὲν εἶναι δική μου ἡ φωτογραφία…
Δὲν ἔχω τέτοια …ταλέντα ἐγώ.
Ἄλλοι τὰ ἔχουν…
Ἀλλὰ κατὰ πῶς βλέπω δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερον ταλέντο γιὰ νὰ τραβήξῃς μίαν τέτοιαν φωτογραφία…
Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι …ἄφθονον ταλέντο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεριμνοῦν γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες, πρὸ κειμένου νὰ συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Συνέχεια

Τῆς αἰωρήσεως γίνεται μὲ τὰ σωματίδια.

Τῆς αἰωρήσεως γίνεται μὲ τὰ σωματίδια.3Μάλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, εἶναι ἀπὸ τὰ τζάκια…
Μᾶς ἔμεινε ἀπὸ τὴν χειμωνιάτικη αἰθαλομίχλη τὸ κουσούρι…
Δὲν εἶναι ψεκασμοί…
Μὴν τὸ πιστεύψετε… Διότι ἐὰν τὸ πιστέψετε θὰ σᾶς περάσουν γιὰ …οὐφολάγνους!!!
Τόση σκόνη ἀπό τήν Ἀφρική…
Νά μήν παλαβώσουν τά μηχανήματα; Συνέχεια