Ἑορτάζουν οἱ ψεῦτες σήμερα

Χρόνια πολλὰ Ἀλέξη Τσίπρα!

Δὲν εἶσαι ὁ μόνος ψεύτης προφανῶς, εἶσαι ὁ κορυφαῖος ὅμως καὶ θεαματικότερος, ὅλων τῶν ἐποχῶν!

Συνέχεια

Ψευδολογίες γύρω ἀπὸ τὸ ποιοὶ (καὶ πῶς) ἄρχουν

Παραμένουμε, παρὰ τὰ ὅποια μας βήματα, σὲ μεγάλον βαθμὸ ἀπολύτως πλανεμένοι ἀναφορικῶς μὲ βασικὲς ἔννοιες καί, κυρίως, μὲ βασικὲς πολιτικὲς ἔννοιες. Θεωροῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύση νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ ἀριστοκρατία, γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρεται στὴν ἄρχουσα τάξιν καί, φυσικά, σὲ ἐκείνους ποὺ ἐκτὸς ἀπὸτὸ νὰ διοικοῦν, γνωρίζουν θαυμάσια καὶ σταθερὰ νὰ τὰ ἁρπάζουν. Ὅλη ἡ διαπλοκή, ἡ ἐξαπάτησίς μας, ἀλλὰ ἀκόμη  καὶ τὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας, διατηρεῖ μονίμως «κλειστές» τὶς πύλες πρὸς τὴν ἀλήθεια, μὲ σκοπὸ νὰ διαιωνίζεται ὁ σκοταδισμός μας καὶ ἡ βλακεία μας.

Παράδειγμα:
Ἡ γνωστή μας βενιζελικὴ οἰκογένεια, ποὺ (ἐπισήμως) ἐδῶ καὶ πλέον τοῦ αἰῶνος, κυβερνᾶ τὴν χώρα, οὐδέποτε ἀνῆκε, ἀνήκει ἢ θὰ ἀνήκη στὴν ἀριστοκρατία τοῦ τόπου. Ἀνῆκε, ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκη μόνον στὴν καταχρηστικῶς, τοκογλυφικῇ ἀδείᾳ καὶ ὑπὲρ ἄνω δικαιοσύνης, ἄρχουσα τάξιν, ποὺ οὐδόλως ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει ἄριστος. Μποροῦμε μάλιστα, σήμερα κι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, νὰ ἀποφανθοῦμε πὼς μᾶλλον διασφαλίζει τὴν φαυλοκρατία, διαπλέκοντας ἱστούς, παραμένοντας διαρκῶς στὸν ἀφρὸ τῆς ἀσυδοσίας, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως προστατευομένη, ἐνᾦ συστηματικῶς μεριμνᾶ γιὰ νὰ διώκεται ἡ ἀριστεία καὶ νὰ ἐξοβελίζεται ἐκτὸς συνόρων. 
Πόσοι καί πόσοι συμπατριῶτες μας δέν ἔνοιωσαν στό πετσί τους τήν ἀχορταγία τους καί τήν ἀσυδοσία τους; Καί γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, παρὰ τὶς ἀποδείξεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ἐξακολουθοῦμε νά τούς ἀποκαλοῦμε ἀριστοκράτες, ἐνᾦ παραμένουν σκέτο φαυλοκράτες καί πλουτοκράτες; Μήπως διότι στό μυαλό μας ὁ ἀριστοκράτης ταὐτίζεται μέ τόν πλουτοκράτη;
Συνέχεια

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη) (ἀναδημοσίευσις)

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη)Ἀποθέωσις τῆς μυθιστορηματικῆς λογοτεχνίας ἀποτελεῖ τό παγκόσμιο μπέστ-σέλλερ, τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ. Τό μυθιστόρημα, θαυμαστά συγκινητικό ὑποκαθιστᾶ τήν πραγματικότητα καί, γιά ἄλλη μία φορά ὁ μῦθος μεταμφιέζεται σέ ἱστορία. Συνέχεια

Γιὰ τὸ περιστατικὸ τῆς Καλαμάτας.

Γιὰ τὸ περιστατικὸ τῆς Καλαμάτας.
Τὰ περισσότερα εὑρήματα ποὺ ἔδειξε ἡ τηλεόρασις εἶναι ἁπλᾶ, νόμιμα ὅπλα καὶ ὑλικὰ (ἐκτὸς καὶ ἂν θεωροῦνται παράνομα τὰ λιπάσματα καὶ τὰ καπνογόνα θαλάσσης).
Ὅσο γιὰ τοὺς ἐκρηκτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὰ ὅποια «παράνομα» ὅπλα ἢ καὶ ὑλικά, θὰ μποροῦσαν εὐκολότατα νὰ φυτευθοῦν ἀνάμεσα στὰ εὑρήματα πρίν, κατὰ ἤ μετὰ τὴν σύλληψη… Συνέχεια

Σκοτώνοντας τήν ἀλήθεια…;;;

Ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς πολιτικάντηδες…
Ἐξηκολούθησε ἀπὸ τοὺς δημοσιοκάφρους…
Μετεκινήθη στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια, στὰ βιβλία μας, στὴν ἱστορία μας, στὴν καθημερινότητά μας, στὴν δικαιοσύνη, στὸ μυαλό μας τὸ ἴδιο…
Ἐπέστρεψε στοὺς κουδουνισμένους γιὰ …ἀνταλλάγματα καὶ τώρα….
Τώρα…
…τώρα πιὰ εἶναι ὅλη ἡ φαινομενική της ὕπαρξις ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ χέρια τῶν δημοσιοκάφρων, ποὺ ἔλαβαν τὰ ὑψηλά τους ἀνταλλάγματα καὶ …παίζουν μὲ τὶς λέξεις, ἔτσι, γιὰ πλάκα.
Αἰσθάνονται δυνατοί… Ἀνίκητοι… Θριαμβευτές… Συνέχεια

Τὸ μπουντρούμι τοῦ Κολοκοτρώνη δὲν εἶχε παράθυρο κι αὐλή.

Τὸ μπουντρούμι τοῦ Κολοκοτρώνη δὲν εἶχε παράθυρο κι αὐλή.3Γράφει ἡ ἐλευθεροτυπία (λέμε κι ἀστεῖα κάπου κάπου εἴπαμε), πρὸ τριῶν ἐτῶν περίπου (24 Μαρτίου 2010) ἕνα ἄρθρον ἀφιέρωμα στὸ μπουντρούμι τοῦ Κολοκοτρώνη, ποὺ ὑποτίθεται εἶχε παράθυρο κι αὐλή.
Ὅλη αὐτὴν τὴν φανφαρολογία τὴν βασίζουν σὲ μίαν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ἡ σύζυγος, τοῦ τότε ὑπουργοῦ, ἀ-δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Σχινᾶ, Μπετίνας φὸν Σαβινί. (Ἀλήθεια, τί ὄνομα εἶναι αὐτό; Βαυαρικό; Ὅπως δῆλα δή καί οἱ ἀντιβασιλεῖς; Ἔ;)

Λοιπὸν ἀγαπητέ μας κύριε Πιτερέ, ποὺ σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ βασίστηκες, γιὰ νὰ μᾶς «ἐπιμορφώσῃς» δίδοντάς μας νέα ἱστορικὰ στοιχεῖα…  (Καὶ φυσικὰ ἡ ἐλευθεροτυπία, ὅπως πάντα, τσακίστηκε νὰ δημοσιεύσῃ τὶς …«ῥιζοσπαστικές» σου ἀποκαλύψεις!!!)
Διότι ἐμεῖς, ἀμόρφωτοι γάρ, ἀνιστόρητοι, ἀδιάβαστοι, ἀπροβλημάτιστοι, ἄσχετοι κι ὁπωσδήποτε φανατικοί… Σωστά; Συνέχεια