Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας!

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ἐχθροῦ εἶναι νὰ σὲ πείσῃ ὅτι δὲν ὑπάρχει…

Ἕνας ἀόρατος ἐχθρὸς οὐδέποτε θὰ νικηθῇ.

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἡμιμάθεια!
Συνέχεια

Ἑορτάζουν οἱ ψεῦτες σήμερα

Χρόνια πολλὰ Ἀλέξη Τσίπρα!

Δὲν εἶσαι ὁ μόνος ψεύτης προφανῶς, εἶσαι ὁ κορυφαῖος ὅμως καὶ θεαματικότερος, ὅλων τῶν ἐποχῶν!

Συνέχεια

Ψευδολογίες γύρω ἀπὸ τὸ ποιοὶ (καὶ πῶς) ἄρχουν

Παραμένουμε, παρὰ τὰ ὅποια μας βήματα, σὲ μεγάλον βαθμὸ ἀπολύτως πλανεμένοι ἀναφορικῶς μὲ βασικὲς ἔννοιες καί, κυρίως, μὲ βασικὲς πολιτικὲς ἔννοιες. Θεωροῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύση νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ ἀριστοκρατία, γιὰ παράδειγμα, ἀναφέρεται στὴν ἄρχουσα τάξιν καί, φυσικά, σὲ ἐκείνους ποὺ ἐκτὸς ἀπὸτὸ νὰ διοικοῦν, γνωρίζουν θαυμάσια καὶ σταθερὰ νὰ τὰ ἁρπάζουν. Ὅλη ἡ διαπλοκή, ἡ ἐξαπάτησίς μας, ἀλλὰ ἀκόμη  καὶ τὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας, διατηρεῖ μονίμως «κλειστές» τὶς πύλες πρὸς τὴν ἀλήθεια, μὲ σκοπὸ νὰ διαιωνίζεται ὁ σκοταδισμός μας καὶ ἡ βλακεία μας.

Παράδειγμα:
Ἡ γνωστή μας βενιζελικὴ οἰκογένεια, ποὺ (ἐπισήμως) ἐδῶ καὶ πλέον τοῦ αἰῶνος, κυβερνᾶ τὴν χώρα, οὐδέποτε ἀνῆκε, ἀνήκει ἢ θὰ ἀνήκη στὴν ἀριστοκρατία τοῦ τόπου. Ἀνῆκε, ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκη μόνον στὴν καταχρηστικῶς, τοκογλυφικῇ ἀδείᾳ καὶ ὑπὲρ ἄνω δικαιοσύνης, ἄρχουσα τάξιν, ποὺ οὐδόλως ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει ἄριστος. Μποροῦμε μάλιστα, σήμερα κι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, νὰ ἀποφανθοῦμε πὼς μᾶλλον διασφαλίζει τὴν φαυλοκρατία, διαπλέκοντας ἱστούς, παραμένοντας διαρκῶς στὸν ἀφρὸ τῆς ἀσυδοσίας, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως προστατευομένη, ἐνᾦ συστηματικῶς μεριμνᾶ γιὰ νὰ διώκεται ἡ ἀριστεία καὶ νὰ ἐξοβελίζεται ἐκτὸς συνόρων. 
Πόσοι καί πόσοι συμπατριῶτες μας δέν ἔνοιωσαν στό πετσί τους τήν ἀχορταγία τους καί τήν ἀσυδοσία τους; Καί γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, παρὰ τὶς ἀποδείξεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ἐξακολουθοῦμε νά τούς ἀποκαλοῦμε ἀριστοκράτες, ἐνᾦ παραμένουν σκέτο φαυλοκράτες καί πλουτοκράτες; Μήπως διότι στό μυαλό μας ὁ ἀριστοκράτης ταὐτίζεται μέ τόν πλουτοκράτη;
Συνέχεια

Αὐτοκρατορικὲς ὀνειροπωλήσεις καὶ ἡ ὥρα τοῦ ταμείου

Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν «ἀλήθεια» εἶναι ὅτι ὑπάρχουν …πολλὲς ἀλήθειες!

Τὸ κάθε γεγονὸς καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει, ἡ διεκδικεῖ, τὴν δική του ἀλήθεια.

Ἡ λέξις ἀλήθεια προέρχεται ἀπὸ τὸ στερητικὸ «α-» καὶ τὴν λέξη «λήθη», ποὺ σημαίνει λησμονιά.
(Ἀλήθεια = μὴ λήθη) Συνέχεια

Γιά τό …«καλό μας» φροντίζουν ἄλλοι;

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, πρέπει νὰ εἶναι ἴσα μὲ δεκαπέντε, ἕνας Ἕλλην, ὑπάλληλος τῶν Βρυξελλῶν, ποὺ ἀργότερα προόδευσε πάρα πολύ, μοῦ εἶπε, μετὰ ἀπὸ μίαν συζήτηση ποὺ εἴχαμε: «Τί δουλειά ἔχετε μέ τήν πολιτική ἐσεῖς οἱ ἐπιχειρηματίες; Ἀφῆστε τα αὐτὰ τὰ πράγματα γιὰ ἐμᾶς. Ὁ κάθε ἕνας μὲ την εἰδικότητά του». 

Γιά τό ...«καλό μας» φροντίζουν ἄλλοι; Συνέχεια

Ἕλληνες τεμπέληδες;

Ἕλληνες τεμπέληδες;Παρά την υψηλή ανεργία, όσες επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν προσλήψεις δυσκολεύονται.

ΔΕΝ πιστεύω πως οι νέοι είναι τεμπέληδες. Αν ήταν τεμπέληδες δεν θα σκίζονταν 3 χρόνια στα φροντιστήρια για να μπουν στα πανεπιστήμια, 4-5 χρόνια να πάρουν ένα πτυχίο και 7-8 χρόνια για να μάθουν μια ξένη γλώσσα και χρήση υπολογιστών. Συνέχεια