Θά χορτάσουμε …«ἀναπτυξιακὲς» ἐπενδύσεις

Μετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Πωθυπουργοῦ στὴν ΔΕΘ, καὶ ἐνῶ ἀσφαλῶς δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε ὁτιδήποτε ἄλλο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, θεωρῶ ὅτι ἡ κοινωνία εἰσέρχεται σὲ μία πολὺ ἐπικίνδυνο ἀτραπό. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀσχολοῦμαι μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ δὲν νομίζω ὅτι θὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία.
Συνέχεια

Χρειάζεται ἐπένδυσις κεφαλαίων γιὰ νὰ ἀποδόσῃ μία ἐπιχείρησις

Ἡ Δανία εἶναι πιὸ παραγωγικὴ καὶ πιὸ ἀνταγωνιστικὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, πάρα τοὺς τριπλασίους μισθούς, γιατί ἡ παραγωγικότης τῶν Δανῶν εἶναι περισσότερο ἀπὸ τριπλασία. Ἐπίσης, ὁ Δανὸς δουλεύει 1500 ὧρες τὸν χρόνο καὶ ὁ Ἕλλην 2100 ὧρες. Συνέχεια

Γιὰ νὰ ἀλλάξω …ἰδέες!

Ἐχθὲς εἶχα μίαν ἐπαφὴ μὲ ἔνα project στον χῶρο τῶν νέων πηγῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τους στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ἔχω δῆ πολλὰ ἀνάλογα ἔργα, ἀπὸ πανεπιστήμια, ἰνστιτούτα ἐρευνῶν κλπ, γιὰ αὐτὸ σπάνια κάτι ἀπ’ αὐτὰ μοῦ φαίνεται πλέον καινούργιο. Αὐτὸ ὅμως μὲ ἐντυπωσίασε· ἰδιωτικὴ ἑταιρεία μὲ 27.000 (εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες) ἄτομα νὰ δουλεύουν στὸν τομέα τοῦ decarbonisation. Συνέχεια

Χάνουν τὸν δρόμο τους οἱ ἀμερικανικὲς ἐπενδύσεις πρὸς τὴν …Τουρκία!!!

Ἐνᾦ ἡ Ἑλλὰς ἐπενδύει στὴν Ἀμερική, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενδύουν στὴν Τουρκία!!!

Στὴν Ἑλλάδα οἱ πολιτικοὶ μιλοῦν γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἐπενδύσεις, κάνουν συνεχῆ ὑπερατλαντικὰ ταξείδια καὶ καταλήγουν νὰ «ἐπενδύουν» 2,4 δισεκατομμύρια στὴν Ἀμερικὴ τοῦ Τρᾶμπ, γιὰ «ἀναβάθμιση» παλαιῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν, ἐνᾦ οἱ πραγματικοὶ ἐπενδυτές, ὅπως ὁ Ἀμερικανὸς Ἔλον  Μᾶσκ τῆς Space X καὶ τῶν ἠλεκτροκινήτων αὐτοκινήτων τῆς TESLΑ, ἐπενδύει στὴν Τουρκία. Συνέχεια

Ὑφίσταται κάποια (μερική) ἀνάκαμψις στήν ἑλληνική ἀγορά;

Ἐφέτος εἶναι ἡ πρώτη χρονιά, ἀπὸ τὸ 2011, ποὺ εἶδα στὶς Κυκλάδες ἀρκετὸ Ἑλληνικὸ τουρισμό.
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ σύμπτωσις.

Συνέχεια

Χορταίνουμε ὅμως ἀπὸ …ἀνάπτυξιν!!!

Λοιπόν…
Ἔχουμε καὶ λέμε:

  • Τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, στοὺς Κινέζους.
  • Τὰ ἀεροδρόμια, στοὺς Γερμανούς. Συνέχεια