Γιὰ νὰ ἀλλάξω …ἰδέες!

Ἐχθὲς εἶχα μίαν ἐπαφὴ μὲ ἔνα project στον χῶρο τῶν νέων πηγῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τους στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ἔχω δῆ πολλὰ ἀνάλογα ἔργα, ἀπὸ πανεπιστήμια, ἰνστιτούτα ἐρευνῶν κλπ, γιὰ αὐτὸ σπάνια κάτι ἀπ’ αὐτὰ μοῦ φαίνεται πλέον καινούργιο. Αὐτὸ ὅμως μὲ ἐντυπωσίασε· ἰδιωτικὴ ἑταιρεία μὲ 27.000 (εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες) ἄτομα νὰ δουλεύουν στὸν τομέα τοῦ decarbonisation. Πελάτες τους οἱ μεγάλες αὐτοκινητοβιομηχανίες, ἐμπόριό τους ἡ καινοτομία: νέες ἐφαρμογὲς στὴν ἠλεκτροκίνηση, στὰ συμπιεσμένα ἀέρια, στοὺς κινητῆρες ὑδρογόνου. Νέα κράματα ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη κυκλοφορήση, σήραγγες δοκιμῶν ποὺ φυλάσσονται ὡς ἐμπορικὰ μυστικά, συσκευὲς μικρο-μετρήσεων ποὺ κατασκευάζονται ἀπὸ μίαν μόνον ἑταιρεία στὴν Ἐλβετία καὶ μετροῦν σὲ ὑποδιαιρέσεις τοῦ micron, προσωπικὸ ἀπὸ ὅλην τὴν Εὐρώπη μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς μηχανικοὺς νὰ διαμένουν σὲ διπλανὲς χῶρες καὶ να κάνουν commuting κάθε ἡμέρα. Δείγματα «B» ποὺ θὰ προωθηθοῦν στὴν βιομηχανία καὶ θὰ χρειασθοῦν 30 μῆνες δοκιμὲς γιὰ νὰ γίνουν «C» καὶ νὰ μποῦν σὲ κανονικὴ παραγωγή, δυσεύρετοι tooling engineers (θυμήθηκα μίαν συνέντευξη τοῦ προέδρου τῆς Apple, Tim Cook, ποὺ ἔλεγε ὅτι δὲν μποροῦν νὰ φέρουν τὴν παραγωγὴ στὶς ΗΠΑ, ὄχι γιὰ λόγους κόστους ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἔχουν ἀρκετοὺς skilled tool people). Σκέφθηκα πόσο τιμολογῶνται ὅλα αὐτὰ στοὺς πελάτες, πόση προστιθεμένη ἀξία φέρουν, σὲ πόσο εἰσόδημα μεταφράζονται γιὰ τὴν ἑταιρεία, τοὺς μετόχους, τὸ προσωπικό, τὸ δημόσιο· καί, κυρίως, πόση ἰσχύ σοῦ ἐξασφαλίζουν στὴν νέα ἐποχή. 

Καὶ μετὰ σκέφθηκα καὶ τὰ δικά μας, τὰ σχέδια γιὰ «ἀνάπτυξη», τὴν ἐχθρικὴ ἀντιμετώπιση κάθε ἀλλαγῆς, τὶς περισπούδαστες ἀπόψεις γιὰ τὶς «ἐλίτ» ποὺ ἐπιβάλλουν τὶς συμφωνίες γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, ὅλο τὸ πακέτο· καὶ ἔβαλα λίγη μουσικὴ γιὰ νὰ ἀλλάξω ἰδέες.

Κίσσας Χρῆστος

εἰκὼν

(Visited 231 times, 1 visits today)
Leave a Reply